Nyheter

 • 2018-04-17

  Ellen Moons skriver in sig i Kungl. Vetenskapsakademien

  Nu har Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet, skrivit in sig i Kungl. Vetenskapsakademien som ledamot. Vid en ceremoni introducerades ett tiotal nya ledamöter och därefter följde en högtidssammankomst i Konserthuset.

  - De nya ledamöterna, samlades i torsdags och introducerades i den fina sammanträdessalen på Kungl. Vetenskapsakademin i Stockholm, säger Ellen Moons. Salen är riktigt imponerande, med väggarna täckta av tavlor med porträtt av tidigare akademiledamöter, från de första som startade vetenskapsakademin 1739, såsom Carl von Linné och Johan Ahlströmer, till de mer nutida.

 • 2018-04-16

  Lars Nyberg är ny professor i risk- och miljöstudier

  Lars Nyberg är sedan den 1 mars 2018 ny professor i risk- och miljöstudier. Hans forskning handlar framför allt om risker som uppstår genom extrema väderhändelser, hur samhället drabbas och hur man kan minska de risker som vårt klimat utsätter oss för.

  - Min forskning handlar om att förstå ett komplext samspel mellan samhälle och natur, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier. Risker orsakade av extremt väder kan drabba stora områden eller mer avgränsat i städer. Det kan vara snabba och det kan vara långsamma förlopp med olika svåra konsekvenser. Det krävs bidrag från många olika vetenskapliga områden för att få en bra förståelse.

 • 2018-04-13

  Fritt utbildningsmaterial för ökad integritet på nätet

  Tillsammans med experter från industrin har forskare vid Karlstads universitet tagit fram och erbjuder fritt utbildningsmaterial om de tekniska aspekterna av personlig integritet på nätet. Materialet kan bland annat användas av företag och organisationer för att efterleva EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft om drygt en månad.

  För organisationer och företag kan det vara ett stort arbete som krävs för att klara av att leva upp till den nya dataskyddsförordningen. Många har mycket kvar att göra vad gäller både kunskap och kompetens samt praktiskt arbete för att leva upp till kraven i regelverket.

  Genom den nya dataskyddsförordningen kommer förhoppningsvis makten över personuppgifterna att förflyttas och ge medborgare mer inflytande. Vid Karlstads universitet pågår en mängd forskningsprojekt med fokus på detta och de tekniska aspekterna för hur det kan uppnås.

 • 2018-04-13

  Risken att dö under långlopp är lägst i Sverige

  En studie från CPS, Centrum för personsäkerhet, på Karlstads universitet visar att risken av dö under långdistanslopp i Sverige mellan åren 2007 och 2016 är mycket låg jämfört med tidigare studier.

  Löpning har blivit allt mer populärt i Sverige. Under det senaste årtiondet har intresset för att springa långt, såsom maraton, fått en ökad popularitet. Att springa ett långlopp är en stor utmaning och att fullfölja loppet är en lika stor prestation. Det gäller dock att ha respekt för distansen, och det är viktigt att veta att man är ordentligt tränad och förberedd när man ställer sig på startlinjen.

 • 2018-04-05

  Nytt projekt mellan Karlstads universitet och Cape Peninsula University of Technology, Cape Town

  Projektet ”Internationalisation for knowledge partnership and social transformation”, är ett av tio STINT projekt av femtionio sökande som fick finansiering inom programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration. Syftet med projektet är att studera kvinnors och barns erfarenheter av olika former av våld och tillsammans utveckla en kunskapsbas för förändring.

  Att förhindra våld mot kvinnor och barn, är en av de viktigaste prioriteringarna inom FN:s hållbarhetsmål, och av stor relevans för Sydafrika där våld har blivit en epidemi. Kvinnor och barn som lever i utsatta områden är de mest sårbara på grund av de sociala, ekonomiska problem och rädslor som de upplever i sin vardag.

 • 2018-04-04

  3D-printing i metalliska material

  Vid Karlstads universitet pågår projektet AT-LAB som utvecklar kunskap kring 3D-printing/additiv tillverkning i metalliska material. Den 5 april inviger AT-LAB sitt laboratorium som utrustats med det senaste inom detta område .

  - Additiv tillverkning är en ny metod för resurseffektiv tillverkning som ger unika möjligheter att gå från ”data to thing” snabbt och flexibelt, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialteknik på Karlstads universitet. Det omtalas ofta som nästa industriella revolution och utvecklingen inom området sker snabbt över hela världen.