Nyheter

 • 2023-09-26

  Kan man tävla inom robotteknik?

  Svaret är ja och högskoleingenjörsstudenten Carl Törnberg var under sin praktik i Japan med och vann andra pris tillsammans med sitt lag från Ritsumeikan University.

  - Jag har haft en praktik här på Ritsumeikan University i Japan sedan början av 2023 och under sommaren blev det dags för tävling inom robotik tillsammans med teamet som jag ingår i här, säger Carl Törnberg, som nu tagit examen på högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik. 

 • 2023-09-01

  Hållbar regional planering, att kombinera vision och verklighet

  För en hållbar utveckling krävs balans mellan ekonomisk tillväxt och nuvarande samt framtida behov. Boken ”Regional sustainable development” adresserar ett flertal utmaningar i detta sammanhang.

  Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken, vars ramverk integrerar miljömässiga och ekonomiska mål. Den beaktar privat äganderätt och allmänhetens intresse av att skydda natur- och kulturresurser i förorts- och stadsplanering.

 • 2023-08-30

  Fortbildningsdagar för truck, travers och kran

  För att upprätthålla kunskaper och säkerhet hålls årligen fortbildning för de som kör truck och travers på universitetet.

  - En del av vår personal kör truck och använder kran ofta i sitt arbete, andra gör det mer sällan, säger Jens Erixon, säkerhetskoordinator. Därför har vi sedan fem år tillbaka anordnat fortbildningsdagar där alla som har tillstånd får träffas och övningsköra under handledning samt utbyta erfarenheter.

 • 2023-08-28

  Pelletsforskning i nära samverkan med näringslivet

  Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad.

  - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem. Vi har sedan länge ett nära samarbete med industrin och det är mycket viktigt att industrin ställer upp och är aktiva i våra projekt, vilket möjliggör tester i industriell skala som ett komplement till det vi gör på universitetet.

 • 2023-08-23

  Nu SURRar det på Kau

  Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård.

  Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet. Dessa små varelser, inklusive bin, fjärilar, fåglar och fladdermöss, möjliggör pollinering – processen där pollen överförs från en blommas hanliga delar till dess honliga delar. Denna överföring är avgörande för reproduktionen av många växtarter, inklusive många av de grödor som utgör grunden för vår globala livsmedelsproduktion.

 • 2023-08-22

  Fem meriterade lärare och två docenter

  Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper inledde höstterminen med institutionsdagar i Gammelkroppa. På programmet fanns bland annat föreläsningar av de nya docenterna och meriterade lärarna.

  - Jag hade förmånen att vara med och dela ut diplom, säger Helena Håkansson, prodekan på HNT. Det var sju väldigt intressanta föreläsningar vi fick lyssna på och det är så värdefullt att uppmärksamma de som på olika sätt meriterat sig. Inte minst för att inspirera andra.