Nyheter

 • 2023-03-16

  Energigemenskaper – en del av lösning för ett hållbart samhälle

  Energigemenskaper är ett ganska nytt begrepp. Med det menas privatpersoner, organisationer och företag, som bildar ett kooperativ och tillsammans producerar energi eller andra energitjänster.

  - En hel del villaägare drömmer om att kunna ha sin alldeles egna energilösning för värme och den el som behövs till belysning, hushållsapparater och diverse utrustning, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem. Det är inte alltid helt enkelt att lösa på egen hand. Kanske lite lättare och roligare om du gör det tillsammans med grannar och andra i lokalsamhället, i en energigemenskap? 

 • 2023-03-14

  Nya forskningsprojekt om hållbar energiproduktion

  Vattenkraft bidrar med nästan hälften av Sveriges elförsörjning och får ännu större betydelse i framtiden då vattenkraften, i egenskap av att vara fossilfri och förnybar, spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart energisystem. Forskargruppen Naturresurs rinnande vatten, NRRV, har fått två nya forskningsprojekt beviljade inom det området.

  Lutz Eckstein, professor i biologi vid Karlstads universitet, är projektledare i ett av projekten: ”Ekologisk status av strandzonshabitat i förhållande till korttidsreglering under vintern” som ska studera effekten av korttidsreglering i vattendrag under vintern på ekologisk status av strandzonen. Syftet med projektet är att ge information om hur korttidsreglering påverkar isdynamiken och organismsamhällen i nordliga vattendrag.

 • 2023-03-13

  Open garage på Clear River Racing

  Clear River Racing på Karlstads universitet är öppen för alla studenter. Målet är att ge studenterna en unik möjlighet att lära sig om racing, bilprestanda och teamwork, samtidigt som de upplever spänningen och adrenalinet i att köra på en racerbana.

  Clear River Racing välkomnar till open garage:

  När: 17/3 kl. 14.00.
  Var: Eva Eriksson, 21 A 342

 • 2023-03-10

  Unga anhöriga saknar stöd

  Maria Paz Galgum Evensen är 21 år och har haft föräldrar med cancer i hela sitt liv. Hon känner igen sig i ny forskning som visar att unga med svårt sjuka föräldrar vill ha mer uppföljning från vårdpersonal.

  Maria har upplevt mer i sitt unga liv än de flesta av sina jämnåriga. 

 • 2023-03-01

  Stort doktorandnätverk lanseras i samarbete med MAX IV

  PRISMAS, PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden, är ett nytt doktorandprogram för att utbilda nästa generations synkrotronexperter vid MAX IV i Lund. Programmet kommer att utbilda 40 nyfikna, problemlösande doktorander i avancerade röntgenmetoder och deras tillämpning för att tackla framtida samhällsutmaningar.

  Att vi är en del av en så här stor satsning på forskarutbildning tillsammans med åtta andra svenska universitet är mycket betydelsefullt för oss. Det sätter Karlstads universitet på kartan när det gäller synkrotronforskning, säger Ellen Moons, professor i fysik och medlem i styrgruppen för PRISMAS.

 • 2023-03-01

  Ny forskning om vård som inte blivit utförd

  Antalet äldre ökar i hela Sverige, liksom i resten av världen. Det ökade vårdbehovet är en utmaning för framför allt kommunal vård och omsorg. Ingrid Anderssons avhandling ”Vård som inte blivit utförd” övergripande syfte var att undersöka och fördjupa kunskapen om vård som inte blivit utförd inom kommunal vård och omsorg för äldre personer.

  - Resultatet visade att det förekommer att vård inte blivit utförd, orsakat av tidsbrist eller på grund av organisatoriska förhållanden, säger Ingrid Andersson. Vård som inte blivit utförd kan innebära negativa konsekvenser för både vårdpersonal och den äldre.