Nyheter

 • 2024-06-13

  Ny studie avslöjar brister i Sveriges vattenförvaltning

  En nyligen avslutad studie av svenska reglerade älvar, däribland Emån, Klarälven och Ätran, har kastat ljus över hur samverkan och styrning av vattenförvaltning fungerar i Sverige. Forskare från Karlstads universitet har identifierat flera viktiga hållbarhetsutmaningar kopplade till vattenreglering, inklusive klimatarbete, översvämningsrisker och biodiversitet.

  Studien visar tydliga tecken på att de över 100 vattenråd som bildats i Sverige, vilka ansvarar för förvaltning av avrinningsområden, ofta saknar ett helhetsperspektiv på vattenförvaltning. Trots att ett grundläggande syfte med dessa råd var att skapa en bredare och mer integrerad förvaltning, saknas representanter för översvämningsrisker i de tre vattenråd som undersökts.

 • 2024-06-11

  Bröderna erbjuder digital matematiksupport till studenter

  Bröderna Maarouf och Asaad Fallaha som läser andra året Maskinteknik och tredje året Civilingenjör Teknisk fysik, arbetar båda som amanuenser där de hjälper andra studenter med matematik – på spelplattformen Discord.

  Fakulteten HNT har tidigare erbjudit fysiska träffar där studenter kan få hjälp med matematik på plats av mer erfarna studenter, så kallade studiestödjare. Studenterna dök inte riktigt upp i den utsträckning som behövdes för att fortsätta, så stödet upphörde. Istället började de tidigare studiestödjarna Asaad och Maarouf Fallaha att hjälpa andra studenter online via en anonym chatt som växt och nu blivit till en populär och välanvänd stödfunktion, främst för ingenjörsstudenter.

 • 2024-06-11

  Ny forskning för energieffektivisering av papperstillverkning

  Avvattning av pappersmassan är en mycket energikrävande del vid papperstillverkning. Ny forskning visar nu att man kan effektivisera processen och samtidigt få en lägre energiförbrukning.

  – I min forskning har jag tittat på tillverkning av fettresistent papper, det som kallas smörpapper, säger Björn Öman, industridoktorand i kemiteknik. Ju kompaktare ett papper är desto mer energi går det åt vid avvattningsprocessen.

  Vid avvattningen går pappersmassan genom flera vakuumsuglådor, normalt fem till åtta lådor. Därvid är återvätning ett problem, det vill säga pappersbanan hinner suga tillbaka redan borttaget vatten igen innan den transporteras till nästa steg.

 • 2024-06-07

  Energigemenskap i stad och på landsbygd

  Sveriges och Värmlands energiproduktion och energikonsumtion behöver ställas om och i detta sammanhang har begreppet energigemenskaper kommit upp på agendan. Nyligen arrangerades ett seminarium på temat av CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring.

  – I den pågående omställningen behöver både energiproduktion och energikonsumtion ställas om, säger Moa Tunström, föreståndare för CRS och som höll i seminariet. 

 • 2024-06-06

  Ny forskning om barn med motoriska svårigheter och deras deltagande i fysiska aktiviteter

  En nyligen publicerad studie från Region Värmland och Karlstads universitet undersökte sambandet mellan motoriska svårigheter hos barn och deras deltagande i fysiska aktiviteter. Forskningen visar att tidiga insatser kan vara avgörande för barnens fortsatta aktivitetsnivå.

  Denna forskning, publicerad i den ansedda tidskriften Children, belyser hur tidiga insatser kan spela en avgörande roll för att främja barns aktivitetsnivåer och hälsa.

  SELMA-studien i fokus

 • 2024-06-04

  Karlstads universitet bjuder in stor internationell matematikkonferens

  Efter ett års planering börjar matematikkonferensen Equadiff 2024 närma sig där närmare 500 matematiker från 40 länder väntas besöka Karlstad och universitetet, 10-14 juni. Med deltagare från bland annat Japan, USA, Indien, Brasilien och Nya Zealand och med runt 200 programpunkter är konferensen stor.

  Adrian Muntean är matematikprofessorn som har styrt planeringen och vill att matematiker från olika länder ska få möjlighet att träffas, utbyta kunskap och inspireras av varandras forskning: