Nyheter

 • 2021-10-14

  Barnens universitet igång igen

  Många har svårt att sova och ofta beror det på att kroppen är spänd eller för att tankarna rusar på. I måndags fick barnen på Barnens universitet mer kunskap om hur sömnforskarna testar olika metoder för att lugna ned sig inför läggdags, som nya sätt att tänka och klassiska avslappningsövningar. Eller varför inte krama på en sömnrobot när man inte kan somna.

  Barnens universitet kommer att genomföras vid två tillfällen per dag under måndagar hösten 2021. De tre första omgångarna, som sker i oktober, kan man endast delta via en länk. Allmänhetens program är kl.15.00 varje dag och alla är välkomna digitalt, men det är viktigt att anmäla sig för att få en länk.

 • 2021-10-13

  Hallå där Larry Greenberg, prefekt på institutionen för miljö- och livsvetenskaper!

  Hur känns prefektuppdraget nu efter cirka 8 månaders erfarenhet?
  - Det känns bra! I början kändes det övermäktig med så mycket att sätta sig in i, men nu känns det mer hanterbart. Det är spännande att kunna använda min långa erfarenhet i ett annat sammanhang, nämligen att leda institutionen framåt.

  Det första Larry gjorde i sin nya roll som prefekt var att ordna korta möten med medarbetarna på institutionen, för att se vad de ville ha av honom som prefekt och proprefekt, Ann Erlandsson.
  Larry säger att han vill arbeta i en miljö med transparens och öppenhet. Han tycker det är viktigt att skapa rättvisa och delaktighet bland kollegorna.

 • 2021-09-29

  Ny bok om digital utbildning under pandemin

  Covid-19-pandemin tvingade universitet och högskolor att stänga sina campus på obestämd tid och flytta sin utbildningsverksamhet till digitala plattformar. Detta var ingen förberedd på, men erfarenheterna utvecklades med tiden och i boken ”Online Education during the COVID-19 Pandemic: Issues, Benefits, Challenges, and Strategi” finns bidrag från 45 forskare runt om i världen.

  - Mitt bidrag i samarbete med Jönköping University är kapitel 6 med titeln ”Improvement Of Student Engagement In A Digital High Education Environment During The Covid 19 Outbreak”, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik på Karlstads universitet. Universiteten var inte beredda på en sådan snabb övergång och deras online-lärandeprocess utvecklades gradvis. Det är viktigt att nu ta vara på alla goda erfarenheter från pandemitiden för fortsatt utveckling.

 • 2021-09-27

  Adjungerad professor i byggteknik förstärker ämnets forskning och utbildning

  I september tillträdde Mikael Perstorper rollen som adjungerad professor i byggteknik på Karlstads universitet. Med mångårig erfarenhet inom träindustri liksom en gedigen akademisk bakgrund blir han ämnet byggtekniks första adjungerade professor.

  Mikael Perstorper disputerade 1994 i stål- och träbyggnad vid Chalmers och blev 1997 docent vid lärosätet. Hans vetenskapliga arbete har fokuserat på kvalitet hos konstruktionsvirke, dels att brett definiera kraven avseende bärförmåga, fukt och form,  dels att utveckla dynamiska mätmetoder för hållfasthetssortering.

 • 2021-09-24

  Grön bioolja kan komma från oväntat håll

  Från kraftvärmeverken får vi fjärrvärme och elektricitet. Framöver kan de även komma att producera bioolja, som kan bli biodrivmedel eller ersätta fossil olja inom kemikalieindustrin. Enligt en ny studie har Sveriges kraftvärmeverk potential att tillsammans producera bioolja motsvarande över 20 procent av dagens energibehov i transportsektorn.

  – I den här studien har jag tittat på hur man kan upparbeta biooljan för en bredare användning, säger Jörgen Samuelsson, docent i kemi vid Karlstads universitet. Det handlar om att studera oljan och förbättra dess fysikaliska egenskaper för andra tillämpningar.

  För att klara Sveriges högt ställda klimatmål till år 2030 och 2045 krävs bland annat ökade mängder flytande biodrivmedel till transportsektorn. Även kemikalieindustrin behöver alternativ till dagens fossila oljeråvara.

 • 2021-09-23

  Forskare manar till försiktig användning av paracetamol under graviditet

  Forskare vid Karlstads universitet har medverkat i en genomgång av världslitteraturen rörande risker med användning av paracetamol under graviditeten. Arbetet visar att användning under framförallt tidig graviditet kan öka risken för påverkad fosterutveckling. Forskarna manar därför till försiktighet om inte användningen är medicinskt motiverad. Artikeln publiceras i den mycket högt rankade tidskriften ”Nature Reviews Endocrinology”.

  Paracetamol (med den aktiva substansen N- acetyl- p-aminofenol, APAP), med en lång rad olika benämningar internationellt, är den aktiva ingrediensen i mer än 600 mediciner som används i hela världen för att lindra mild till måttlig smärta och sänka feber. I Sverige saluförs paracetamol receptfritt framförallt under benämningen Alvedon.