Nyheter

 • 2019-02-21

  Digitalt sommarkollo för barnen till anställda på Karlstads universitet

  Låt ditt barn spendera början av lovet med andra barn på kollo! Barnen får ägna några dagar åt sin hobby.

  Första veckan på sommarlovet, den 10-14 juni testar vi en ny aktivitet inom ramen för Teknikerjakten, projektet som handlar om att stimulera ungas intresse för naturvetenskap och teknik.Personalens barn i åldrarna 10-12 år erbjuds att delta i kollot som kommer att pågå hela vecka 24, varje dag mellan kl. 09-14.

 • 2019-02-20

  Stipendium från Drottning Silvia till doktorand

  Drottning Silvias Jubileumsfond delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande. Fonden ger bidrag till forskning om barn och funktionsnedsättningar och Maria Marinopoulou, medverkande i SELMA-studien i folkhälsovetenskap vid Karlstad universitet, var en av stipendiaterna.

  Tisdagen den 5 februari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, vid en ceremoni på Kungliga slottet. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

  I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet.

 • 2019-02-19

  Forum Värmland 2019 presenterade ny forskning

  Den 14 februari var det dags igen. Forum Värmland 2019 är en årlig forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet. Det är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet.

  I årets Forum Värmland trädde hälsofrämjande diabetesvård fram som en röd tråd och temat 2019 kretsade kring stöd för hälsosamma levnadsvanor, att leva med långvarig sjukdom, att vara närstående, hälso- och sjukvårdens användning av modern teknologi samt hur vi har förbättrat vården utifrån kvalitetsregistret med exemplet diabetes hos barn och vuxna.

 • 2019-02-15

  Karlstads universitet medverkar i två nya EU-projekt för att riskvärdera kemikalier

  Karlstads universitet deltar i internationella forskarnätverk för två EU-projekt som blivit beviljade drygt 130 miljoner. Båda projekten handlar om att utveckla bättre metoder för att identifiera kemikalier som kan störa människans hormonsystem.

  I de båda beviljade projekten kommer ämnet Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet att ansvara för humanrelevansen, det vill säga säkerställa att de nya metoderna mäter något som har betydelse för hälsa och utveckling hos människan.

  - Det kan vi göra till följd av den stora databas vi har inom SELMA-studien, säger professor Carl-Gustaf Bornehag, deltagare i EU-projekten och projektledare för SELMA-studien som följer omkring 2000 barn från tidig graviditet över förlossning och upp i skolåldern.

 • 2019-02-12

  Ökad medvetenhet om hållbar utveckling?

  Utbildning för hållbar utveckling för elever i grund- och gymnasieskolan är en viktig del av kunskapsöverföringen över hela världen och har varit det i två decennier. Syftet är att stärka kompetensen och få människor att agera för en hållbar utveckling. Avhandlingen ”Student sustainability consciousness” av Daniel Olsson, doktorand i biologi vid Karlstads universitet, handlar om utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan.

  Utbildning för hållbar utveckling fungerar
  - Ett av de viktigare resultaten i avhandlingen är att vi nu vet att det som beskrivs teoretiskt i forskning och policydokument kring utbildning för hållbar utveckling fungerar, bara eleverna verkligen får uppleva det i undervisningen, säger Daniel Olsson.

 • 2019-02-11

  Senaste nytt om sår

  I början av året kom professor Christina Lindholm och höll en inspirerande föreläsning på Karlstads universitet om sitt huvudämne sår. Christina Lindholm är professor emerita i klinisk omvårdnad och hennes forskningsområde är främst sår och sårläkning.

  Christina Lindholm var en av de första sjuksköterskorna som disputerade och 2004 blev hon Sveriges första professor i klinisk omvårdnad. Christina är en av Sveriges ledande experter inom området och genom åren en mycket uppskattad föreläsare nationellt och internationellt. Hon har även varit chefredaktör för SårMagasinet och skrivit boken Sår, som revideras kontinuerligt, senaste upplagan från 2018.

  Aula magna fylldes av studenter, huvudhandledare och medarbetare från Karlstads universitet samt Region Värmland.