Nyheter

 • 2018-01-10

  Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn/Acetaminophen Use During Pregnancy Associated With Elevated Rate of Language Delay in Girls

  En ny studie inom SELMA-projektet visar att användning av paracetamol under graviditet är kopplad till försämrad språkutveckling hos förskolebarn.

  Paracetamol är febernedsättande och smärtstillande och finns bland annat i Alvedon och Panodil men också i ett stort antal andra läkemedel. Kartläggningar från olika delar av världen visar att förbrukningen av paracetamol har ökat dramatiskt under senare decennier och att mer än hälften av alla kvinnor använder preparat som innehåller paracetamol under graviditeten. Skäl till den höga konsumtionen är att medicinen anses säker i rekommenderade doser och att den kan köpas utan recept och därför är mycket lättillgänglig.

 • 2018-01-08

  Ellen Moons blir ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

  Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet väljs in i KVA, Kungl. Vetenskapsakademien som svensk ledamot i klassen för fysik.

  - Jag känner mig mycket hedrad över att bli invald i Kungl. Vetenskapsakademien, säger Ellen Moons. Det är ett stort erkännande, som tar lite tid att ta in.

 • 2018-01-02

  Besök i Dharamsala gav mersmak

  Karlstads universitet har ett Study Point i Dharamsala i Indien. I dag är det vanligast att studenter reser dit för att göra sin C-uppsats, men möjligheten att samarbeta genom forskning finns också.

  Två medarbetare på Centrum för klimat och säkerhet, Kristin Gustafsson och Nina Christenson, har i dagarna kommit hem från Dharamsala, där huvudsyftet har varit att undersöka klimatrelaterade risker. De fick också och hålla i en undervisning om risker i en skola för tibetaner i exil. Ett annat syfte med resan var att uppleva kulturen och platsen och lära sig mer om Tibets historia och kultur. 

 • 2017-12-21

  10,2 miljoner till Teknikerjakten

  Karlstad och Värmland fortsätter att vara en av tre prioriterade huvudregioner för stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. Karlstads universitet beviljas 10,2 miljoner kronor för perioden 2018-2020.

  Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, har i flera år samarbetat med Karlstads universitet i syfte att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap. Under namnet Teknikerjakten har Karlstads universitet sedan 2004 arbetat med olika projekt och skapat en stark samverkan mellan kommuner, skolor och näringsliv i regionen.

 • 2017-12-19

  Bananen är en av matsvinnets värstingar

  Sju produkter står för nästan hälften av allt svinn av frukt och grönsaker i en butik visar en studie genomförd av forskare på Karlstads universitet. Det finns en stor potential att minska svinnet genom att fokusera på de produkterna.

  - För butiker kan det vara lönsamt att använda mer personaltid för åtgärder som reducerar svinn av frukt och grönt i butik och därigenom spara både pengar och miljö, säger Lisa Mattsson, doktorand vid Vipp Forskarskola på Karlstads universitet.

  Idag kostar matsvinnet samhället mycket både i förlust av jordens resurser och ekonomiskt. Med en ökande befolkning måste alla aktörer i samhället - företag, myndigheter och privatpersoner - bli bättre på att hantera livsmedel för att minska mängderna som slängs.

 • 2017-12-19

  Lillemor Lindwall går i pension

  Lillemor Lindwall är legitimerad sjuksköterska, med specialistutbildning inom anestesisjukvård, vårdlärare, hälsovårdsdoktor och har varit verksam som universitetslektor samt professor vid Karlstads universitet. Nu är det dags för pension, men hon kommer fortsätta med olika uppdrag.

  Det var Lillemors intresse för människor som gjorde att hon tidigt valde att bli sjuksköterska. Med åren, 45 år, har intresset och nyfikenheten för andra människor och på livet som sådant ökat, liksom en längtan att utveckla sig själv som person.

  Hon har lätt för att engagera sig och är inte den som ger upp i första taget. Somliga skulle säga att hon är uthållig, själv beskriver hon sig som envis. Inte allt för sällan så hör de runt omkring henne; ”Jag ska”.