Nyheter

 • 2024-02-21

  Värmlänningar fick svaret på hälsogåtan

  På alla hjärtans dag samlades experter och forskningsentusiaster på Karlstad CCC för konferensen Forum Värmland, som firade sitt 10-årsjubileum. Detta årliga forum för hälsoforskning är ett resultat av det mångåriga samarbetet mellan Region Värmland och Karlstads universitet, där fokus ligger på att stärka värmlänningarnas hälsa.

 • 2024-02-12

  Förhorningens gåta på väg att lösas

  Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.

  Våra studier gör att vi nu vet vid vilka torrhalter förhorningen startar, redan tidigt vid så låga torrhalter som 20 procent torrt, säger Björn Sjöstrand, docent i kemiteknik. Vi vet också vid vilka temperaturer förhorningen startar, redan vid så låga temperaturer som 40°C men största skillnaderna blir vid högre än 100°C. Lösningsmedlet spelar också roll, byter vi ut vattnet i pappersmassan mot andra vätskor så minskar förhorningen. Detta tyder på att vätebindningarna som kan bildas i vattenmiljön bidrar till att fibrerna förhornas.

 • 2024-02-07

  Studenter knäcker konstruktionskoden tillsammans

  I uppgiften "Valvet" har maskiningenjörsstudenter samarbetat för att tackla komplexa konstruktionsutmaningar och främja gemensam utveckling som problemlösare och konstruktörer.

 • 2024-02-06

  Företag presenterade sitt hållbarhetsarbete för ingenjörsstudenter

  Ingenjörsstudenterna erbjöds en eftermiddag om hållbarhet och cirkularitet där sju inbjudna företag pratade om sitt arbete med att bidra till en mer hållbar framtid.

  - Kul att få representera Björneborg Steel och vara en del av detta evenemang som var både intressant och lärorikt, säger Håkan Dedorsson, VD på Björneborg Steel. Här medverkade en otrolig spännvidd av företag som alla arbetar med hållbarhet, från start-ups till de med flera hundra års historia och basindustri till livsmedel och konsultbransch.

 • 2024-02-02

  Stor våldsutsatthet hos flickor och icke-binära i nära relationer

  Nästan var tredje ungdom som haft en relation upplever våld i sina parrelationer med särskild sårbarhet bland flickor och icke-binära och oskuldskrav är vanligt speciellt bland flickor med utrikesfödda föräldrar. Det visar en ny rapport om ungas nära relationer och hedersrelaterat våld i Sverige.

  - Rapporten betonar behovet av effektiva förebyggande åtgärder och stöd för de drabbade, säger Carolina Jernbro, docent i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

  Studien visar att våld i ungas parrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck är alltför vanligt i Sverige.

 • 2024-01-23

  Hållbarhetsbedömning av bio-baserade produktionssystem

  Ali Mohammadi har ägnat sig åt forskning om hållbarhetsutvärdering av biosystem sedan han disputerade. Under sin forskarutbildning, vid University of New England i Australien, studerade han ekonomiska och miljömässiga effekter av biokol och bioenergiproduktion från jordbruksrester. Nu är han nybliven docent i miljö- och energisystem och fokuserar på att analysera biokol och andra bioprodukter från skogsindustrin ur ett hållbarhetsperspektiv.

  - Skogsavfall kan omvandlas till värdefulla material, vilket gör det som en gång betraktades som skräp, till användbara resurser som markförbättringsmedel, energikällor eller absorberande medel i reningsverk med netto noll eller negativa koldioxidutsläpp från hela livscykelprocessen, säger Ali Mohammadi. I min forskning fokuserar jag på aspekter som koldioxidavtryck, resurseffektivitet, ekotoxicitet och ekonomisk genomförbarhet.