Nyheter

 • 2022-06-28

  Klimatundervisning för kunskap och handling

  De flesta högstadie- och gymnasieelever är högst medvetna om klimatförändringarna och dess orsaker. Men hittills tycks denna medvetenhet inte ha bidragit till fler klimatsmarta beslut i vardagen. Kanske är en bidragande orsak att många elever inte riktigt förstår begreppen som används för att beskriva komplexa samband mellan till exempel energiförbrukning och konsekvenserna för klimatet. Eller uppfattas hotet mot klimatet som ett framtida problem, globalt mer än lokalt, något som pågår i fattigare länder snarare än ett akut problem här och nu?

  I projektet "Att undervisa om klimatförändringar - teoretisering av klimatkunnande och utveckling av lärtillfällen” samarbetar didaktiska forskare och klimatforskare vid Karlstads universitet och didaktiska forskare vid tyska IPN i Kiel.

 • 2022-06-28

  WoodPro skapar hållbar värdeökning av skogsrester

  Biobaserade resurser från välskötta skogar spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I WoodPro kommer forskarteamet undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter.

  - WoodPro är ett EU-samarbete i form av ett konsortium med tre delprojekt på Karlstads universitet, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF). Många industripartners i Sverige och Finland, både stora industrier och små och medelstora företag, har uttryckt intresse för att samarbeta inom WoodPro, säger Ali Mohammadi, universitetslektor i miljö- och energisystem och konsortiets ledare.

 • 2022-06-21

  96 forskare i antologi om skogens värden

  Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I den nya antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman.

  De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden. Antologin ges ut av Mittuniversitetet och det är första gången någonsin som så många forskare samlas i en publikation med skogen som tema.

 • 2022-06-21

  Hallå där Fredrik Wikström …

  … professor i miljö- och energisystem. Din forskning kring förpackningar och matsvinn uppmärksammas just nu internationellt. Berätta, vad handlar det om?

  – Ja, det stämmer! Jag och min kollega Helén Williams har skrivit en artikel som baseras på vår forskning om förpackningar och matsvinn. Detta på uppdrag av en australiensisk organisation, 360info, som arbetar med att sprida forskning med relevans för hållbar utveckling och som adresserar hållbarhetsmålen i Agenda 2030 – i detta fall mål 12.3 som fokuserar på minskat matsvinn. Vi blev tillfrågade eftersom vår forskning om förpackningars betydelse för konsumenters matsvinn är unik.

 • 2022-06-15

  Planering för raketforskning pågår

  Solcellsforskare på Karlstads universitet utför experiment i tyngdlöst tillstånd, då går nämligen vissa förändringar långsammare, vilket är bra när man studerar processer inom fysik och kemi. Vid en konferens med ESA, European Space Agency, utbyttes erfarenheter och nu planeras för nästa steg, då man ska utföra experiment i en obemannad raket.

  - Vi har just varit på ESA-konferensen, den första på två år, lite av ett kosläpp för forskare. Vi utbytte erfarenheter med andra forskarteam, som också befinner sig i planeringsstadiet inför kommande experiment, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi.

 • 2022-06-15

  Välkommen, Rainey Lyons

  Rainey Lyons har anslutit sig till Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Rainey har tidigare arbetat vid University of Louisiana i Lafayette i USA, där han inom ramen för matematisk biologi undersökte strukturerad populationsdynamik med hjälp av radonmått.

  – Jag ändrade utgångspunkten i modellen till ett mer abstrakt objekt, snarare än en funktion, säger Rainey Lyons. De strukturerade populationerna är modeller av en population där vi undersöker någon sorts struktur, som exempelvis individers ålder eller storlek. Det här är något som används av biologer som arbetar med träd. Storleken på ett träd är avgörande, för om det är högre än de andra träden kan det få mer solljus och därmed vara mer konkurrenskraftiga.