Nyheter

 • 2018-12-17

  Matteintresserade löste problem åt industrin

  Den 12 december arrangerades den andra upplagan av Matte möter industri-dagen, MIMM®-dagen, vid Karlstads universitet. På plats var representanter från Rolls-Royce, Sogeti och Uddeholm som tillsammans med gymnasieelever, studenter, forskare och lärare försökte hitta matematiska lösningar på hittills olösta problem.

  – Vi vill lyfta Värmland som bas för attraktiva arbetsgivare som genom avancerad och modern teknik använder matematik som verktyg. En viktig del är att visa hur roligt matte är och ge gymnasieelever och studenter ett smakprov på hur man kan arbeta med tillämpad matte i arbetslivet. säger Adrian Muntean, professor i matematik som tillsammans med Elisabet Mellroth, doktor i pedagogiskt arbete, arrangerar dagen.

 • 2018-12-12

  Mindre fördröjningar med smartare WiFi

  Skypesamtal som hackar och Netflixfilmer som plötsligt laddas om. Fördröjningar som kan vara otroligt irriterande, men snart är ett minne blott! Forskaren Toke Høiland-Jørgensen vid Karlstads universitet har tagit fram en lösning för smartare WiFi, som snart kan finnas i alla våras hem.

  – WiFi är en teknik som används överallt för att det är enkelt och billigt. Kvaliteten är inte alltid så bra, men det går att förbättra prestandan genom att styra dataflöden på ett smartare sätt. På så sätt kan man styra om den kö i WiFi-nätverket som orsakar fördröjningarna, säger Toke Høiland-Jørgensen, nybliven doktor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

 • 2018-12-06

  Disputation om hur lärande och erfarenhetsåterkoppling kan användas för fortsatt utveckling i organisationer

  En ny avhandling från Karlstads universitet visar hur vi kan lära och få erfarenheter från naturolyckor som påverkar landets infrastruktur negativt. Naturolyckor är olyckor där en bidragande orsak är extrema väderhändelser som skyfall, laviner, skred eller ras.

  Denna avhandling av Monika Rydstedt Nyman, Risk- och Miljöstudier, fokuserar på ett problem som ofta presenterats som en lösning, nämligen lärandet. Mer specifikt fokuserar avhandlingen på lärande från naturolyckor och återkopplingsmekanismer inom och mellan organisationer. Avhandlingen ger en uppfattning om kunskapsnivå och förståelse för klimatrelaterade naturolyckor, samt hur resiliens kan byggas utifrån kunskapsöverföring och lärande.

 • 2018-11-30

  Matematisk modell ska beskriva flödet i tunna heterogena skikt

  Adrian Muntean, professor i matematik vid Karlstads universitet, har fått medel från Vetenskapsrådet för att utveckla nya matematiska metoder för att studera transport av materia genom tunna heterogena skikt, dvs tunna barriärer som hindrar partiklar från fri rörelse. Målet är att förstå skiktens beteende på mikroskopisk nivå för att kunna kontrollera egenskaper som till exempel lagringskapacitet och genomsläpplighet.

  – Jag är väldigt glad över att Vetenskapsrådet har beviljat min ansökan, säger Adrian Muntean. Det innebär att jag nu ytterligare kan utveckla och förfina de matematiska multiscale-tekniker som jag arbetat med de senaste tio åren.

  Hur rör sig salter och andra små partiklar genom celler och vävnader i vår kropp? Vilken typ av bestrykning i vätskekartonger ger bäst hållbarhet för innehållet? Både kroppens celler och bestrykningen i vätskekartongen är exempel på tunna heterogena skikt som har stor betydelse i många teknologiska tillämpningar.

 • 2018-11-30

  Epigenetik i Fascinerande forskning

  Epigenetik är ett nytt hett forskningsområde inom biologin, som har en utmaning att nå ut med sin kunskap till skolorna ute i landet. Nyligen gavs magasinet "Fascinerande forskning" ut av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet, till landets samtliga högstadie- och gymnasieskolor. Här finns flera artiklar om epigenetik och en av dem har författats av Birgitta Mc Ewen på Karlstads universitet.

  Kunskaper inom epigenetik ger oss en djupare förståelse för fenomen inom en rad olika områden som medicin, psykologi och hälsa. Epigenetiska processer förklarar på molekylär nivå hur den miljö vi lever i kan påverka våra arvsanlag. Det är en viktig kunskap att inse att ”allt inte är skrivet i sten”. Epigenetik kan förklara hur vår livsstil påverkar hur vi mår, en viktig kunskap för dagens ungdomar. Det är viktigt att denna nya kunskap förs ut i skolan.

 • 2018-11-26

  Karlstads universitet i stort internationellt forskningsprojekt om suicid

  Hur kan behandlingen förbättras för ungdomar som kommer till akutmottagningar med suicidtankar, men inte har överhängande risk för suicid? Forskningsmedel på 55 miljoner kronor har beviljats till projektet där Karlstads universitet ingår.

  Under fem år kommer projektgruppen jämföra den nuvarande standardbehandlingen på akutmottagningar med öppenvårdsklinikers psykiatriska behandlingar för att bestämma vilken behandlingsmetod som leder till en lägre risk för återkommande suicidtankar.

  Forskare från ämnet folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet har tillsammans med Cincinnati Children's Hospital Medical Center och tre andra sjukhus i USA fått forskningsmedlen från "Patient-Centered Outcome Research Institute" i USA.