Nyheter

 • 2018-07-12

  Första antagningen till höstterminen 2018 vid Karlstads universitet klar

  Omkring 13 440 får idag besked om de antagits till en utbildning vid Karlstads universitet. Det är en ökning med drygt 400 från samma period 2017. Av dessa antas 4 164 till program, drygt 120 fler än förra året.

  I eftermiddag får de som sökt utbildning med start i höst på högskolor och universitet i Sverige besked om de antagits till sina utbildningar, placerats som reserver eller strukits efter första urvalet. Den som antagits eller blivit reservplacerade måste svara senast 27 juli för att behålla sin plats.

  De populäraste programmen är liksom förra året jurist-, psykolog- och socionomprogrammen. Juristprogrammet antar 160 personer, med drygt 2 200 reservplacerade. 32 har antagits till psykologprogrammet, som har knappt 1 700 reserver. Socionom tar in 60, med drygt 1 100 reserver.

 • 2018-07-02

  21 miljoner till forskning om ytbehandlingsprocesser och barriärer för förpackningsmaterial

  KK-stiftelsen beviljar medel till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Forskningen sker i samproduktion med näringslivet; Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs, som går in med hälften i form av egen kompetens och resurser.

  - Vi är synnerligen glada över denna satsning som gör att vi tillsammans kan behålla och utveckla vår position inom ytbehandlingsprocesser och förnybara material för funktionella beläggningar av cellulosafiberbaserade material, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och projektledare.

 • 2018-06-27

  Digitalisering, medicin och hälsa i fokus

  Mellan 18-21 juni arrangerades det internationella symposiet IEEE CBMS 2018 vid Karlstads universitet. Cirka 100 internationella forskare och andra experter inom medicin- och hälsovårdsteknik besökte universitetet och deltog vid symposiet för att presentera egen forskning och kunskap samt ta del av och utbyta erfarenheter med andra.

  - IEEE CBMS är en topprankad konferens och det här är första gången den arrangeras i Sverige, berättar Bridget Kane, docent i informatik vid Handelshögskolan. Under konferensdagarna har vi fått mycket positiv feedback från deltagarna, både för konferensens innehåll och genomförande.

  IEEE CBMS 2018 är det 31:a Internationella symposiet om databaserade medicinska system. CBMS står för Computer-Based Medical Systems och konferensen hålls i juni varje år. Den samlar forskare och andra experter från en rad olika fält med koppling till medicin- och hälsovårdsteknik.

 • 2018-06-27

  Hög kvalitet på forskarutbildning i datavetenskap

  UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom datavetenskap vid svenska lärosäten. Karlstads universitets forskarutbildning inom datavetenskap får i granskningen omdömet hög kvalitet.

  - De senaste tre åren har vår forskarutbildning haft en remarkabel tillväxt, precis som vår övriga forskningsverksamhet. Forskastudenterna är involverade i alla tre av våra forskningsområden, datakommunikation, datasäkerhet och personlig integritet samt programutveckling, säger Karl-Johan Grinnemo, ämnesföreträdare för Datavetenskap vid Karlstads universitet. Forskarstudenterna får ta del av tillämpad forskning genom våra samverkansprojekt som bedrivs ihop med nationella och internationella aktörer från näringsliv, offentlig sektor och akademi.

 • 2018-06-25

  Bra mätinstrument viktiga för att kunna öka hälsokompetensen

  I dagens hälsovård blir vi alltmer ansvariga för vår egen hälsa och för att fatta beslut utifrån tillgänglig information. Patienternas hälsokompetens är en vital kunskap för att klara av detta. Kunskap om människors hälsokompetens är därför centralt när sjuksköterskor ska anpassa hälsoinformation till specifika målgrupper, visar en ny avhandling fån Karlstads universitet.

  Hanne Søberg Finbråten, doktorand på omvårdnad, vad fick du för resultat?
  - Syftet med avhandlingen var att mäta hälsokompetens bland personer med typ 2-diabetes och hos den allmänna norska befolkningen. Eftersom det tidigare har gjorts i liten utsträckning var det nödvändigt att översätta och validera mätinstrument som syftar till att mäta hälsokunskap. Detta innan det kan användas för att säga något om hälsokompetens i dessa populationer. Således var syftet med avhandlingen tvådelat;
  1. validering av mätinstrument

 • 2018-06-18

  Karlstad Lean Factory får 2,2 miljoner från EU-fond

  Karlstad Lean Factory® vid Karlstads universitet får 2,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det innebär utökade möjligheter för små och medelstora företag i Värmland att simulera produktionsupplägg i samverkan med universitetet.

  - Vi är mycket glada att vår ansökan blev beviljad, säger Leo de Vin, professor i tillverkningsteknik vid Karlstads universitet. Tillsammans med medfinansiering från Region Värmland och Karlstads universitet omfattar projektets finansiering totalt 5,5 miljoner kronor.