Nyheter

 • 2018-09-21

  Vem är Karlstads bästa programmerare?

  Lördag den 6 oktober arrangerar Datavetenskap vid Karlstads universitet årets upplaga av Karlstadsmästerskapen i programmering. Tävlingen sker i lag med upp till tre personer, som på fem timmar ska lösa ett dussin programmeringsuppgifter. Studenter, anställda, företagare, alla är välkomna att tävla om titeln som Karlstads bästa programmerare.

  Karlstadsmästerskapen i programmering är en deltävling i de nordiska mästerskapen i programmering, NCPC, som går parallellt på flera universitet och högskolor i Norden. Tävlingen sker i lag med upp till tre personer, som på fem timmar ska lösa ett dussin uppgifter med programmering i C, C++, C#, Go, Java, Objective-C eller Python. Uppgifterna ska lösas utan extern hjälp och programkoden skickas in till ett automatiskt rättningssystem.

 • 2018-09-21

  Veronica Stigsson är Årets alumn vid Karlstads universitet 2018

  Veronica Stigsson, Årets alumn 2018, har skapat stor nytta för livsmedelsindustrin genom sina akademiska kunskaper och sitt intresse för kemi och kemiska reaktioner. Med sin arbetsglädje och stora kompetens är hon en utmärkt ambassadör för Karlstads universitet.

  - Jag känner mig hedrad, glad och blev förvånad när jag fick veta att jag utsetts till Årets alumn. Jag åker fortfarande till universitetet och fikar med mina tidigare kollegor på kemiteknik ibland, det är en fantastisk miljö och att få vara en ambassadör för Karlstads universitet är jätteroligt, berättar Veronica Stigsson.

 • 2018-09-06

  Internationell forskningsagenda för minskat matsvinn

  I FN:s Globala mål för hållbar konsumtion och produktion handlar ett delmål om att halvera de 1,3 miljarder ton livsmedel som slängs årligen. Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, har tillsammans med internationellt ledande forskare sammanställt prioriterade forskning- och utvecklingsområden för hur framtidens förpackningar kan bidra i detta arbete.

  Helén Williams är verksam vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, där hon forskar om förpackningar ur ett tjänsteperspektiv. Förpackningen ses som en tjänst som ska skydda sitt innehåll och underlätta för konsumenter så att allt innehåll kan förbrukas. Jämfört med ett traditionellt ”produkttänk” där själva förpackningen hamnar i fokus - vilket material som ska väljas, hur mängden material kan minskas och hur förpackningen ska återvinnas.

 • 2018-08-31

  Ny bok samlar kunskap om människans förflyttning av boskap

  Under tusentals år har människan vallat kor, getter, renar och annan boskap mellan olika platser för att hitta bete. I många fall har påverkan på biotoper och fauna varit mycket positiv. Under senare årtionden är har denna form av djurhållning varit på nedåtgående. I nya boken ”Historical Archaeologies of Transhumance across Europe” beskriver bland annat etnografer, arkeologer och historiker hur denna förflyttning, transhumans, har format naturen och de sociala strukturerna.

  Redaktörer är Eva Svensson, professor i miljövetenskap och docent i historisk arkeologi vid Karlstads universitet tillsammans med Eugene Costello, forskare i arkeologi och gästlärare vid National University of Ireland.

 • 2018-08-23

  Disputation om skolsköterskans möjligheter för att stödja barn som far illa

  I en ny avhandling från Karlstads universitet visar det att skolsköterskan har potential att upptäcka och stödja utsatta barn. Många barn som far illa eller riskerar att fara illa upptäcks inte och får inte det stöd de behöver. Skolsköterskan möter alla elever vid regelbundna hälsobesök och får därmed kunskap om elevernas hälsa och livssituation.

  I Lisbet Enghs avhandling ”Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa” var det övergripande syftet att öka kunskapen om skolsköterskans möjlighet att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa samt införandet av stödinsatser.
  Avhandlingen grundar sig på fyra delstudier, som baseras på fokusgruppsintervjuer och populationsdata från elevhälsodatabasen ELSA.

 • 2018-08-21

  Robotforskning presenterades på svenska ambassaden Tokyo

  Vid ett symposium på svenska ambassaden i Tokyo presenterade Jorge Solis, docent i elektroteknik på Karlstads universitet, sin forskning om robotar som hjälpmedel för äldre. Ett forskningsområde som växer inte minst i Japan, där Karlstads universitet har ett forskningssamarbete med akademi och näringsliv.

  - I ett flerårigt samarbete pågår robotforskning, med akademi och företag i samverkan i både Sverige och Japan, säger Jorge Solis. Målet är att utveckla robotar till hjälp för äldre personer, så att de kan leva ett självständigt liv längre och med ökad livskvalitet. Det är mycket hedrande att få vara med och representera svensk forskning vid ett sådant här tillfälle och det möjliggör också nya kontakter inom vårt fält.