Nyhetsarkiv för Hnt

2024-05-16
Forskare vid Karlstads, Göteborg och Lunds universitet har i ett nytt projekt målet att göra vattenkraften mer miljövänlig. I takt med att klimatförändringarna påverkar våra vattendrag, söker de nya sätt att skydda livet i vattnet och samtidigt säkerställa en pålitlig elproduktion. Projektet tar sig an den svåra balansgången mellan att generera vattenkraftsel och bevara naturen.
2024-05-13
Boken Integrative Approaches in Urban Sustainability representerar ett internationellt samarbetsprojekt med drygt fyrtio akademiska institutioner världen över. I boken undersöks den ökande urbaniseringstakten och konsekvenser för samhällsstrukturer. – Denna publikation syftar till att omdefiniera vårt sätt att tänka och planera för framtidens urbana miljöer, säger Asaad Almssad, docent i byggteknik och en av bokens redaktörer.
2024-05-07
Forskare från flera europeiska länder samlades för en tvådagars workshop på Karlstads universitet. Det övergripande temat var forskning om polymerer och deras tillämpning för organiska solceller och energilagring. –  Syftet med workshopen är flera, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi. Dels vill vi lära oss av andra experter, utöka våra nätverk och knyta nya kontakter, och dels vill vi sätta Karlstads universitet på kartan när det gäller den här forskningen.
2024-05-02
Teknikerjakten på Karlstads universitet är välkänd för sitt innovativa arbete med att främja intresset för teknik- och naturvetenskap. I ett banbrytande drag ersätts den traditionella sommarforskarskolan, som tidigare riktade sig till gymnasieelever, av ett experimentkollo för barn mellan 9 till 12 år.
2024-04-25
Som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete har nu åtta forskarutbildningsämnen granskats av en extern bedömargrupp. Samtliga får betyget hög kvalitet i bedömargruppens utlåtande.  Inom ämnet omvårdnad har en positiv bedömning av forskarutbildningen nyligen framkommit. Carina Bååth, ämnesföreträdare, uttrycker sin tillfredsställelse över bedömargruppens slutsatser som lyfter fram utbildningens höga kvalitet och doktorandernas trivsel.
2024-04-24
Nu är Exact forskarskola igång och doktoranderna och deras handledare och mentorer i industriföretagen har haft sitt första gemensamma tvådagarsmöte på Karlstads universitet. – Ja, först nu kan vi säga att verksamheten är igång på riktigt, säger Jörgen Samuelsson, föreståndare för forskarskolan. Nästan alla doktorander är på plats och deras arbete kan eller har redan påbörjats.
2024-04-23
Efter en spännande tävlingsdag i Teknikåttans regionfinal på Karlstads universitet stod klass 8A från Hultsbergskolan i Karlstad som vinnare. Förstapriset är 10 000 kr och de ska nu representera regionen i riksfinalen. I regionfinalen som hölls på Karlstads universitet i torsdags deltog över 130 åttondeklassare. Klass 8A från Hultsbergskolan stod till slut som segrare efter en imponerande insats.
2024-04-22

Medalj för excellent forskning

Nyheter » 2024-04-22
Salman Raza Naqvi, universitetslektor i kemiteknik, har av regeringen i Pakistan tilldelats medalj för sin forskning. – Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad och det var en fin ceremoni där jag fick ta emot priset som utdelades av presidenten vid en ceremoni där många framstående forskare hedrades, säger Salman Raza Naqvi. Motiveringen för priset Excellencies in Research and Education in Chemical Engineering är Salmans mycket omfattande publicering på över 190 publice
2024-03-28
I en unik satsning samarbetar Karlstads universitet och företag för att bättre ta vara på industriers sidoströmmar och byta ut ändliga resurser mot förnybara. Målet är att utveckla ett nytt gödningsmedel, som sluter skogens kretslopp och skapar värden för både marknad och miljö. Det mineralgödsel som vanligtvis används för skogsmarker består av ändliga resurser och kräver mycket energi att framställa.
2024-03-27
Stephen De Lisle, biologiforskare vid Karlstads universitet, är en av de fyra mottagarna av Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, ett initiativ samordnat av sju forskningsfinansiärer för att stödja framstående forskare vid svenska lärosäten.
2024-03-26
Den 18 april kommer astronauten Marcus Wandt till Karlstad för att dela med sig av sina erfarenheter från rymden. Marcus, den tredje svensken i rymden, tillbringade 22 dygn ombord på den internationella rymdstationen ISS i januari. Under dagen kommer han att göra studiebesök på Embracer Group och det nybyggda Kronoteket på Kronoparken för att möta elever och berätta om sina rymderfarenheter.
2024-03-26
Mikael Grehk, professor i materialteknik, är från 1 april ny prefekt på institutionen för ingenjörsvetenskaper och fysik. - Jag ser fram mot det nya uppdraget som prefekt för institutionen, säger Mikael Grehk. Institutionens verksamhet omfattar undervisning och forskning som syftar till att utveckla våra förmågor att möta framtidens utmaningar. På institutionen kombineras grund- med tillämpad forskning inom elektroteknik, fysik, material och maskinteknik.
2024-03-25
Under förra veckan lystes aulafoajén på Karlstads universitet upp med en inspirerande posterutställning, skapad av studenterna inom folkhälsovetenskap. Den gav en inblick i studenternas praktikperioder och hur de har arbetat för att främja hälsa, förebygga ohälsa och förstå de komplexa faktorer som påverkar vårt välbefinnande.
2024-03-13
Nu är det avgjort. Karlstad Studentkår har utsett Bästa lärare 2023 och han heter Tommy Gustavsson! Tommy är lärare i fysik och programledare för Tekniskt-naturvetenskapligt basår och han fick motta sitt diplom i Gläntan idag.
2024-02-29
Studenterna, som går på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik mot skoglig bioekonomi, fick bland annat se den enorma kartongmaskinen KM7 samt träffa anställda och fördjupa sina kunskaper inom pappers- och kartongtillverkning. - Det var i samband med kursen biobaserade material och produkter som vi anordnade detta studiebesök, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik.
2024-02-29
Forskning visar att rasifierade sociala kategorier inte har biologisk eller genetisk grund. Resultaten uppmanar till förändringar i genetikundervisningen för att motverka rasism. En artikel i Science, med forskare från olika delar av världen, betonar problemet med att använda begreppet ras i genetisk forskning och undervisning om människan.
2024-02-21
På alla hjärtans dag samlades experter och forskningsentusiaster på Karlstad CCC för konferensen Forum Värmland, som firade sitt 10-årsjubileum.