Nyhetsarkiv för Hnt

2022-09-23
En oändligt nyfiken, lekfullt professionell personlighet med fokus på att förbättra saker, platser eller människor blir Årets alumn vid Karlstads universitet 2022. Magnus Göransson, är Garage Lead på IBM iX, föreläsare, tidigare designchef på Lego, och domare i programmet Lego Masters. Under utbildningstiden på Karlstads universitet fick Magnus Göransson en aha-upplevelse.
2022-09-16
Var jobbade du tidigare? – Jag arbetade som postdoc vid Centrum för industriell matematik vid universitetet i Bremen i Tyskland. Hur kom du i kontakt med matematik vid Karlstads universitet? – Adrian Muntean var en av mina doktorandhandledare.
2022-09-14
För att uppnå en säker vård är det viktigt att personalen lyssnar till den födande kvinnan och lär av kritiska händelser. Det framkommer i ny forskning vid Karlstads universitet. Annika Skoogh arbetar som barnmorska på förlossningen och parallellt som verksamhetsutvecklare inom Kvinnosjukvården på Centralsjukhuset i Karlstad.
2022-09-12
Intresset för hållbar energiproduktion har aldrig varit så stort som nu och forsknings- och utvecklingsarbete pågår inom många områden. Forskare från Karlstads universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genomför storskaliga försök i samverkan med Solör Bioenergi Pellets AB i Älvdalen för att skapa en kontrollerbar process som ger jämn och hög pelletskvalitet. Varje år produceras i Sverige omkring 1,7 miljoner ton pellets av sågspån från gran och tall.
2022-08-19
Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, svarar på frågor om elpriser och tipsar om hur du som användare kan minska energiförbrukningen. Varför rusar elpriset i Sverige? - Elpriset rusar framför allt för att elen har blivit så dyr i Europa. Eftersom vi har en gemensam elmarknad så ökar efterfrågan på svensk el och därmed ökar även de svenska priserna.
2022-06-28
De flesta högstadie- och gymnasieelever är högst medvetna om klimatförändringarna och dess orsaker. Men hittills tycks denna medvetenhet inte ha bidragit till fler klimatsmarta beslut i vardagen. Kanske är en bidragande orsak att många elever inte riktigt förstår begreppen som används för att beskriva komplexa samband mellan till exempel energiförbrukning och konsekvenserna för klimatet.
2022-06-28
Biobaserade resurser från välskötta skogar spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I WoodPro kommer forskarteamet undersöka nya processkedjor som gör skogsrester till högvärdiga industrikemikalier och jordförbättringsprodukter. - WoodPro är ett EU-samarbete i form av ett konsortium med tre delprojekt på Karlstads universitet, Naturresursinstitutet i Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF).
2022-06-28
På Karlstads universitet startades 2021 centrumbildningen DAMI 4.0, en forsknings- och innovationsmiljö med syftet att utnyttja digitaliseringens potential för att göra framtidens industri smartare, mer anpassningsbar och mer hållbar. DAMI 4.0 – Digital Adaptive Manufacturing for Industry 4.0 – ska i första hand finnas till för regionens företag men på sikt även bli en nationell resurs. –Vi har förstått bland våra företag att det kan vara en utmaning att ta de di
2022-06-21
Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I den nya antologin ”Skogens värden – forskares reflektioner”, ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman. De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika lärosäten, organisationer och företag och en mängd olika ämnesområden.
2022-06-21

Hallå där Fredrik Wikström …

Nyheter » 2022-06-21
… professor i miljö- och energisystem. Din forskning kring förpackningar och matsvinn uppmärksammas just nu internationellt. Berätta, vad handlar det om? – Ja, det stämmer! Jag och min kollega Helén Williams har skrivit en artikel som baseras på vår forskning om förpackningar och matsvinn.
2022-06-15
Solcellsforskare på Karlstads universitet utför experiment i tyngdlöst tillstånd, då går nämligen vissa förändringar långsammare, vilket är bra när man studerar processer inom fysik och kemi. Vid en konferens med ESA, European Space Agency, utbyttes erfarenheter och nu planeras för nästa steg, då man ska utföra experiment i en obemannad raket. - Vi har just varit på ESA-konferensen, den första på två år, lite av ett kosläpp för forskare.
2022-06-15

Välkommen, Rainey Lyons

Nyheter » 2022-06-15
Rainey Lyons har anslutit sig till Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Rainey har tidigare arbetat vid University of Louisiana i Lafayette i USA, där han inom ramen för matematisk biologi undersökte strukturerad populationsdynamik med hjälp av radonmått. – Jag ändrade utgångspunkten i modellen till ett mer abstrakt objekt, snarare än en funktion, säger Rainey Lyons.
2022-06-14
Forskningsprojektet "Developing Action Competence for Insect Preservation" vid Karlstads universitet studerar hur undervisningen i grundskolan kan utformas för att unga människor utvecklar mer kunskap i hur de kan hjälpa insekter. Insekter finns över nästan hela jorden och har viktiga roller i ekosystem. En av insekternas viktigaste ekosystemtjänster är att vara pollinerare och utan dem skulle till exempel många av våra grödor inte kunna odlas.
2022-06-13
Med liknande förutsättningar och resurser i form av skogen som råvara och en gemensam vilja att tillsammans arbeta framåt finns goda samverkansmöjligheter med kanadensiska aktörer. Under två dagar i början av juni välkomnade Paper Province en delegation på tjugo personer från Kanada för att tillsammans undersöka möjligheterna för samarbete över nationsgränserna inom bioekonomins ramar.
2022-06-07
Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik, har tilldelats The Heinzel-Mondi-Sappi Award för sin forskning om den virtuella pappersmaskinen. Hans forskning innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. - Priset utdelades vid konferensen Paper & Biorefinery i Graz, Österrike, säger Björn Sjöstrand.
2022-06-01
Formula Student-teamet, Clear River Racing, från Karlstads universitet är färdiga med årets bil och på tisdagen den 31 maj avtäcktes den nya bilen, CRR22, som tagit över 20 000 timmar att bygga. Clear River Racing, CRR, är ett team på 36 studenter, från olika utbildningar, som medverkar i tävlingen Formula Student, vilket är en av världens största ingenjörstävlingar för studenter.
2022-05-23
Nu på vårkanten har högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design sin årliga utställning av examensarbeten. I år är det äntligen möjligt att bjuda in till utställningen på plats, denna gång i Mitt i City-Gallerian. - Efter två år av enbart digital utställning så blir det nu en fysisk, eller analog om man så vill, utställning i lokal centralt i Karlstad, säger Johan Strandberg, programledare.
2022-05-19
Digitaliseringen av industrin och samhället i stort har precis börjat. Kommunikationsteknik och mobilnät fungerar som nyckelfaktorer för den digitala transformationen och kommer att omforma våra liv under det kommande decenniet. Projektet DRIVE har precis landat på Karlstads universitet och kommer att pågå i åtta år. Latens är den fördröjning som digitala tjänster utsätts för när de används via internet.