Nyhetsarkiv för Hnt

2023-09-26

Kan man tävla inom robotteknik?

Nyheter » 2023-09-26
Svaret är ja och högskoleingenjörsstudenten Carl Törnberg var under sin praktik i Japan med och vann andra pris tillsammans med sitt lag från Ritsumeikan University. - Jag har haft en praktik här på Ritsumeikan University i Japan sedan början av 2023 och under sommaren blev det dags för tävling inom robotik tillsammans med teamet som jag ingår i här, säger Carl Törnberg, som nu tagit examen på högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik.  - Detta ingår i vårt samarbete m
2023-09-01
För en hållbar utveckling krävs balans mellan ekonomisk tillväxt och nuvarande samt framtida behov. Boken ”Regional sustainable development” adresserar ett flertal utmaningar i detta sammanhang. Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer och medförfattare till boken, vars ramverk integrerar miljömässiga och ekonomiska mål.
2023-08-30
För att upprätthålla kunskaper och säkerhet hålls årligen fortbildning för de som kör truck och travers på universitetet. - En del av vår personal kör truck och använder kran ofta i sitt arbete, andra gör det mer sällan, säger Jens Erixon, säkerhetskoordinator. Därför har vi sedan fem år tillbaka anordnat fortbildningsdagar där alla som har tillstånd får träffas och övningsköra under handledning samt utbyta erfarenheter.
2023-08-28
Pelletsförbundet besökte Karlstads universitet för att hålla sin nätverksträff här och fick samtidigt pelletforskningen presenterad. - Att Pelletsförbundet lägger sin nätverksträff på universitetet innebar att vi fick ett bra tillfälle att visa våra labb och forskningsarbeteten, säger Stefan Frodeson, docent i miljö- och energisystem.
2023-08-23

Nu SURRar det på Kau

Nyheter » 2023-08-23
Från slutet av augusti till slutet av september kommer Pollinera Sveriges utställning SURR att visas mellan biblioteket och Solsta Inns huvudentré. Utställningen visar pollinatörer i fantastiska närbilder och ger inspiration till hur man kan främja mångfalden av insekter i sin egen trädgård. Pollinatörer spelar en avgörande roll för upprätthållandet av biologisk mångfald på vår planet.
2023-08-22
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper inledde höstterminen med institutionsdagar i Gammelkroppa. På programmet fanns bland annat föreläsningar av de nya docenterna och meriterade lärarna. - Jag hade förmånen att vara med och dela ut diplom, säger Helena Håkansson, prodekan på HNT. Det var sju väldigt intressanta föreläsningar vi fick lyssna på och det är så värdefullt att uppmärksamma de som på olika sätt meriterat sig.
2023-07-25
Team Clear River Racing vid Karlstads universitet deltog under 17-23 juli i Formula Student, världens största studentprojekt. Karlstadslaget placerade sig bäst av de tre svenska team som deltog och kom på 31:a plats av totalt 63 lag.  I förra veckan åkte 33 studenter från Karlstads universitet till England för att tävla med sin egenutvecklade racerbil CRR23, som tagit över 26200 timmar att bygga.
2023-07-03
EU-kommissionen har beviljat medel för Karlstads universitets medverkan i Europauniversitetet Eunice, ett utbildnings- och forskningssamarbete med nio andra europeiska lärosäten. Eunice ska underlätta student- och personalutbyten, men också skapa förutsättningar för nära samarbete kring forskning och samverkan med omgivande samhälle. Projektet sträcker sig över fyra år och har beviljats 14,4 miljoner euro.
2023-06-28
Organiska solceller är en lovande teknik, bland annat på grund av fördelar som låg vikt, flexibilitet och stor variation av tillämpningar visar en nyligen publicerad avhandling vid Karlstads universitet. - Forskning och utveckling inom detta område har lett till en imponerande effektomvandling på nästan 20 procent, vilket är mycket bra, säger Ishita Jalan, nybliven doktor i fysikalisk kemi.
2023-06-22
Mobilnäten utvecklas ständigt för att möjliggöra förbättrad genomströmning och låg latens för applikationer. Det har dock visat sig att nuvarande standardalgoritmer för överbelastningskontroll kan orsaka långa fördröjningar i mobilnätverk på grund av övertilldelning av buffertar. I sin avhandling har Habtegebreil Kassaye Haile undersökt prestandan hos två möjliga lösningar på detta problem. Internet är under ständig utveckling.
2023-06-22
…vad är på gång? Pro2BE står ju för processer och produkter för en hållbar cirkulär bioekonomi och det är utbildning, forskning och samverkan med industri och samhälle. Vilken roll spelar Pro2BE inom detta område? - Pro2BE är en del av omvandlingen till en bioekonomi baserad på hållbara och förnybara resurser med fokus på  skogsindustriella processer och produkter.
2023-06-19
Forskning om hur vi kan bevara ekosystem är avgörande för att uppnå en hållbar framtid. Ett spännande projekt, finansierat av Energimyndigheten (HåVa) och utfört i samarbete med Fortum, undersöker ekosystemeffekterna av dammutrivningar i inlandsvatten.
2023-06-16
Asaad Almssad, docent i byggteknik, är en av två redaktörer, granskare och författare av ett kapitel i boken Masonry for Sustainable Construction, som handlar om byggkonstruktion, där tegelmaterial och tekniker används med fokus på miljömässig och långvarig hållbarhet. - Fördelarna med att använda tegel för hållbart byggande är både omfattande och välgrundade, säger Asaad Almssad.
2023-06-07
Att bekämpa våld mot kvinnor och barn är en av FN:s främsta prioriteringar inom hållbarhetsmålen och är av stor relevans för Sydafrika, där våld har blivit en epidemi. I särskilt utsatta områden, där sociala och ekonomiska problem samt rädslor präglar vardagen, är kvinnor och barn de mest sårbara grupperna.
2023-06-01
Vid en konferens i Italien mottog Farinez Ebrahimian, postdoc i miljö- och energisystem, pris för sin posterpresentation om kemikalietillverkning av skogsråvara. - Jag är väldigt glad att min presentation uppmärksammades på detta sätt vid konferensen, säger Farinez Ebrahimian. Biobaserad 2,3-butandiol (2,3-BDO) har fått särskild uppmärksamhet på grund av dess processfördelar jämfört med dyra fossilbaserade alternativ.
2023-05-31
I en gemensam satsning mellan Karlstads universitet, Mälardalens universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet utbildas framtidens forskningsledare inom ledarskapsprogrammet REAL, Research Leader Initiative Programme.
2023-05-31
Hösten 2024 arrangeras på Karlstads universitet en nordisk konferens för doktorandhandledare. Den första i sitt slag. - En sån här konferens har länge varit efterfrågad och nu ska den första bli av här hos oss på Karlstads universitet, säger Roger Renström, universitetslektor i miljö- och energisystem och arrangör av konferensen. Den första konferensen arrangeras i samarbete mellan Pilenheten på Göteborgs universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
2023-05-30
MultiBarr är ett forskningsprojekt för funktionella och hållbara förpackningar för livsmedel, hygienprodukter inom hälsovård med mera. - Vår forskning fokuserar på hela produktens livscykel, från skogsråvaran till en funktionell produkt och dess återvinning, säger Beko Mesic, docent i kemiteknik och projektledare för MultiBarr projektet. Smarta, funktionella produkter som kan återvinnas Synergiprojekt MultiBarr är finansierat av KK-stiftelsen och genomförs i samverkan med