Kalendarium

Alltför många barn växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa, våld, allvarlig sjukdom eller skada eller någon som dör. Ofta får det allvarliga konsekvenser för barnens hälsa, skolgång, fritid och kommande arbetsliv. Välkommen till en förmiddag där vi går djupare in på problematiken och tar del av en metod för att bryta en nedåtgående spiral för barn som anhöriga i familjer med stora svårigheter. Program kl.
Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forsknings-intresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. Forum Värmland år 2023 har temat Forskning, kunskap och kunskapsstyrning. Kunskapsstyrning ska göra vården mer jämlik med målet att alltid använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte. Hur blir forskning kliniskt tillämpbar så att patienterna får den säkraste och bästa vården?
Den 15 februari 2023 är det dags igen, Hotspotmässan gör sig redo att komma tillbaka i fysisk form i våra lokaler på Karlstads universitet. Detta innebär att mässan kommer att äga rum precis som tidigare år på universitetet och vi kommer också kunna fira 25 års-jubileum! .  Äntligen kan vi mötas i verklighet och knyta viktiga kontakter för studenter och arbetsgivare under studietiden.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium