Kalendarium

Jacqueline Hoppenreijs försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Rooting for riparian vegetation: processes underlying community composition in boreal ecosystems".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeDavid Merritt, professor, opponent, US Forest Service, USAMicael Jonsson, docent, betygsnämnd, Umeå universitet, SverigeMari Annala, associate professor, betygsnämnd, Finnish Environment Institute, FinlandFranscisca Aguiar, associate professor, betygsnämnd, University of Lisbon, PortugalUp
Per Blomberg försvarar sin doktorsavhandling i matematik "En designstudie om didaktisk transformation av inferentiell statistik i grundlärarutbildning".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeKristina Juter, professor, opponent, Lunds universitet, SverigeNiclas Larson, førsteamanuensis, betygsnämnd, Universitetet i Agder, NorgeCamilla Björklund, professor, betygsnämnd, Göteborgs universitet, SverigeMaria Johansson, bitr.
The conference is organized in one of the Nordic countries and held every second year.The purpose of the conference is to offer an arena where participants are inspired, exchange experiences and thoughts regarding the supervision of PhD-students.
IN-dagen är studenternas egna jobbmässa som riktar sig till studenter som läser natur- och teknikvetenskaper. Mässan arrangeras av studentföreningen Clear River Racing.Mässan riktar sig mot ingenjörer och naturvetare och är planerad att gå av stapeln den 9:e november i hus 21, Vänern och Pedagogisk verkstad.MässanVar: Hus 21När: 14:e november, kl.10:00 - 16:00
Welcome to the 11th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives!The preparations for the 11th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives have already started. The workshop is as usual organised by Karlstad University and Umeå University and this time it will take place in Karlstad on 19-20 November, 2024.You can already now save the dates 19-20 November 2024 in your calendar.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Kalendarium