Kalendarium

Jeffery Marker försvarar sin doktorsavhandling i biologi "Forest, Functions, and Food Webs: Riparian processes through an ecological and molecular lens".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeJohn S.
Katherine Svensson försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad "Early life environmental exposures and children´s growth.
Michel Gokan Khan försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap "Unchaining Microservice Chains: Machine Learning Driven Optimization in Cloud Native Systems".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeStefan Schulte, professor, opponent, Technischen Universität Hamburg, TysklandBjörn Landfeldt, professor, betygsnämnd, Lunds universitet, SverigeSimin Nadjm-Tehrani, professor, betygsnämnd, Linköpings universitet, SverigeTingting Zhang, professor, betygsnämnd, Mittuniversitetet, SverigeUpplys
Forum Värmland anordnas i samverkan mellan Karlstads universitet och Region Värmland och är en mötesplats för forskare och forsknings intresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet. Nästa Forum Värmland äger rum den 14 februari 2024.Temat är "med värmlänningen i centrum - vad är gott och stärkande för vår hälsa vård, och forskning?"Anmäl dig här! Anmälan stänger den 1 februari 2024.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium