Kalendarium

Vishnu Raveendran försvarar sin doktorsavhandling i matematik "Scaling effects and homogenization of reaction-diffusion problems with nonlinear drift".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeIrina Pettersson, docent, opponent, Chalmers tekniska högskola, SverigeCatherine Choquet, professor, betygsnämnd, Université de La Rochelle, FrankrikeSébastien Martin, professor, betygsnämnd, Université Paris Cité, FrankrikeNiklas Wellander, professor, betygsnämnd, Luleå tekniska högskola, SverigeUpply
I januari blev Marcus Wandt tredje svensk i rymden och tillbringade tjugotvå dagar på internationella rymdstationen ISS.  En viktig del av astronauternas rymdresa är att sprida kunskap och berätta om sina upplevelser i en så kallad ”Post Flight Tour” när de kommer hem.
Henry Hansen försvarar sin doktorsavhandling i biologi "A Spatial Scale Approach to Fish Habitat Ecology and Impacted Rivers".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeDana Infante, professor, opponent, Michigan State University, USAJosefin Sundin, docent, betygsnämnd, Sveriges lantbruksuniversitet, SverigeSebastian Diehl, professor, betygsnämnd, Umeå universitet, SverigeLouise Chavarie, associate professor, betygsnämnd, Norges miljø- och biovetenskaplige universitet (NMBU), NorgeUpplysninga
Workson Siwale försvarar sin doktorsavhandling i miljö- och energisystem "Mitigating Off-gassing and Self-Heating in Fuel Wood Pellets Storage - A Raw Materials Selection and Pre-treatment Centred Approach".Händelsen är öppen för allmänheten.MedverkandeMani Sudhagar, professor, opponent, University of Georgia, USADavid A Agar, docent, betygsnämnd, Statens lantbruksuniversitet, SverigeMargareta Björklund Sankiaho, professor, betygsnämnd, Åbo Akademi, FinlandMerima Hasani, docent, betygsnämnd, Cha
The conference is organized in one of the Nordic countries and held every second year.The purpose of the conference is to offer an arena where participants are inspired, exchange experiences and thoughts regarding the supervision of PhD-students.
Welcome to the 11th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives!The preparations for the 11th Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives have already started. The workshop is as usual organised by Karlstad University and Umeå University and this time it will take place in Karlstad on 19-20 November, 2024.You can already now save the dates 19-20 November 2024 in your calendar.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium