Kalendarium

Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forsknings-intresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. Forum Värmland år 2023 har temat Forskning, kunskap och kunskapsstyrning. Kunskapsstyrning ska göra vården mer jämlik med målet att alltid använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte. Hur blir forskning kliniskt tillämpbar så att patienterna får den säkraste och bästa vården?
Den 15 februari 2023 är det dags igen, Hotspotmässan gör sig redo att komma tillbaka i fysisk form i våra lokaler på Karlstads universitet. Detta innebär att mässan kommer att äga rum precis som tidigare år på universitetet och vi kommer också kunna fira 25 års-jubileum! .  Äntligen kan vi mötas i verklighet och knyta viktiga kontakter för studenter och arbetsgivare under studietiden.
Vid ett offentligt seminarium lägger Alexander Rabitsch fram sin licentiatuppsats i datavetenskap " Improving the Adaptability of the End-host-- Service-aware Network Stack Tuning". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Michael Welzl, professor, opponent, University of Oslo, Norge Upplysningar Karl-Johan Grinnemo, docent E-post: karl-johan.grinnemo@kau.se Jenny Adamsson, fakultetsadministratör E-post: jenny.adamsson@kau.se  
Ingrid Andersson försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad "Vård som inte blivit utförd.
Jörgen Jansson försvarar sin doktorsavhandling i omvårdnad "Prehospital nurses' professional competence-utilization and development". Händelsen är öppen för allmänheten. Medverkande Björn-Ove Suserud, professor emeritus, opponent, Högskolan Borås, Sverige Anders Jonsson, professor, betygsnämnd, Högskolan Borås, Sverige Sigrid Wangensteen, professor, betygsnämnd, Norwegian University of Science and Technology, Norge Lena Oxelmark, docent, betygsnämnd, Göteborgs universitet, Sverige Upplysni

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Subscribe to Kalendarium