Nyheter

 • 2024-02-27

  Miljoner till innovationer för offentlig sektor

  Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till innovationsprogrammet SustainGov, där Samhällsnytta vid Karlstads universitet är en av samarbetsparterna.
  Beslutet innebär att SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet, som ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker.

  – Det är viktigt för Karlstads universitet att vi vår får vara en del av denna fleråriga och strategiska satsning, säger Johan Quist, vd vid Karlstads universitet Samhällsnytta AB.

  – Men ännu viktigare är det för alla de medarbetare och medborgare som varje dag möts i det som är kärnan i svensk offentlig sektor.

 • 2024-02-27

  Hallå där Martin Schreier, gästprofessor vid CTF

  Du är professor i marknadsföring och chef vid Department of Marketing och Institute for Marketing Management Vienna University of Economics and Business (WU). Vad forskar du om?

  – Jag forskar inom marknadsföring, innovation och konsumentbeteende. Just nu fokuserar jag på kreativitet, idéskapande för nya produkter och hållbarhet och undersöker bland annat hur man kan hjälpa konsumenter att leva ett mer hållbart liv. Vi har, bland annat, sett att genom att göra ett visst beteende roligare kan man öka individens engagemang och funnit att resenärer är mer villiga att kompensera för en bussresa om kompensationsalternativet är paketerat som en rolig utmaning.

 • 2024-02-27

  Blogg: University Knowledge Inside: How and When University–Industry Collaborations Make New Products More Attractive to Consumers

  Firms frequently collaborate with universities to access novel scientific knowledge and technological expertise with an aim to develop superior new products. While previous research has highlighted the innovation potential of so-called university-industry-collaborations, a recent Journal of Marketing paper by Maier et al. highlights a so far neglected marketing potential of said collaborations. In particular, marketers may consider actively communicating to prospective customers how the product has been developed, an insight that is often overlooked by firms.

 • 2024-01-31

  Från engångs till flergångs – vägen till hållbar take away

  Från den 1 januari måste restauranger, caféer och arrangörer som serverar över 150 personer per dag erbjuda kunder möjlighet att i stället för att få take away serverat i engångsmaterial få det i återanvändbara muggar och matlådor. Forskare har studerat hur denna omställning kan gå till.

  – Du beställer ditt kaffe, scannar en flergångsmugg som du får kaffet i och som du sedan lämnar tillbaka i en returstation, där den diskas för att brukas om och om igen, säger Lars Witell vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

  Lagstiftningen är en åtgärd för att minska nedskräpningen och förbrukningen av engångsplastprodukter inom EU och berör allt från snabbmatskedjor, restauranger, caféer och matbutiker till eventarrangörer. 

  – Många står nu inför frågan hur de ska kunna lösa och lyckas med omställningen, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF som har arbetat med frågan inom ramen för demonstrationsprojektet Retake.

 • 2024-01-29

  Hallå där Henrik Johansson Rehn, doktorand i psykologi …

  … du är nu halvvägs i dina doktorandstudier. Hur känns det och vad handlar din forskning om?

  – Tack, det känns bra! Jag hade mellanlägesseminarium strax innan jul, vilket var givande. Det var ett bra tillfälle att sammanfatta hur projektet utvecklats så här långt och formulera mina tankar om fortsättningen. Min forskning handlar om hur människor fattar beslut om sitt vardagliga resande i samband med att de upplevt större livshändelser, som exempelvis när man flyttar, byter jobb eller får barn. Då förändras vår vardag i någon utsträckning, vilket i sin tur kan påverka hur vi fattar beslut.

 • 2024-01-22

  Krig, kris och alarmism – hur kan allmänheten hantera kommunikationen och vilken betydelse har retoriken?

  ÖB:s och regeringens krigsuttalande har fått många reaktioner. Men hur påverkas allmänheten av alarmistiska budskap och hur kan rädsla och oro hanteras – och kan retoriken vara ett stöd? Forskare vid Karlstads universitet vägleder.

  De senaste uppmaningarna om att svenskarna ska förbereda sig för ett eventuellt krig har väckt oro och rädslor hos många människor. Känslor hanteras på olika sätt och leder till olika typer av beteenden.