Nyheter

 • 2023-11-27

  Projektet Health Data Sweden ska öka användandet av hälsodata

  Syftet med Health Data Sweden (HDS) är att öka användningen av hälsodata inom små och medelstora företag samt offentliga organisationer.
  - HDS ska erbjuda tjänster som exempelvis tillgänglig data, juridiska spörsmål och kompetensutveckling, säger Karin Brodén.

  - Att öka användningen av hälsodata är ett utpekat som ett sätt att öka effektiviteten inom hälsosektorn samt att öka hälsovinsterna för individer, säger Karin Brodén, postdoktor i informatik vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan.

 • 2023-11-27

  Workshop för att inventera behov och utmaningar inom digital hälsoinnovation

  Hur ser behoven ut kopplat till digital hälsoinnovation? Vilka hinder finns och hur kan forskning och praktik tillsammans främja utvecklingen av digital hälsoinnovation och bättre hälsa hos individer? Detta var utgångspunkten när Karlstads universitet och DigitalWell Arena bjöd in offentlig sektor och näringsliv för att tillsammans inventera behov kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland.

  Detta var andra året i rad som Karlstads universitet och DigitalWell Arena arrangerade en workshop för att inventera behov och utmaningar kopplat till digital hälsoinnovation i Värmland. 

 • 2023-11-23

  Cirkulärt projekt visar att framtidens varor och tjänster är smarta och attraktiva

  Julen står för dörren, önskelistor frodas och tillfällen då det är enkelt att svepas med i köphetsen är oändliga. Då kan det kan vara svårt att värja sig mot handelns reklamattack i form av exempelvis Black Friday. Men som en motpol i en galleria i Karlstad har ett hållbart alternativt gjort entré – och succé – och Karlstads universitet genomför forskning.

  Emma Sundh är projektledare för Rundgång – en galleria som främjar cirkulär ekonomi och är allt annat än en vanlig loppis.

 • 2023-11-16

  Sex år efter #metoo – det här visar forskningen

  Forskningsresultat från Karlstads universitet presenterades på konferens i Oslo.
  - Som alltid när det handlar om att förändra kulturer så gäller det att vara uthållig och inte ge upp, säger Markus Fellesson vid Centrum för tjänsteforskning (CTF).

  Markus Fellesson och Anna Fyrberg-Yngfalk, båda forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan, ni medverkade nyligen på konferensen ”Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work” i Oslo.

 • 2023-11-16

  Gräsrotsinitiativ och delning av data centrala insatser för hållbara organisationer

  För att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 inom livsmedelsindustrin behövs såväl spets som bredd i hållbarhetsarbetet. Forskaren Siri Jagstedt vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF) argumenterar tillsammans med företaget Elvenite för behovet av ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågan.

  I publikationen ”Med små steg och stora kliv mot en hållbar livsmedelskedja: Att navigera datahanteringsutmaningar” nämner du tillsammans med Agnes Lindell och Julia Färlin, båda vid Elvenite, att initiativ på gräsrotsnivå är viktiga – kan du exemplifiera ett sådant initiativ?

 • 2023-11-15

  Samhällsnytta vid Karlstads universitet går i bräschen med kunskap inom stora samhällsutmaningar

  Inom Samhällsnytta omvandlas tjänsteforskning till praktisk verksamhet. Idén är att hjälpa regeringen och svenska myndigheter att ta sig an stora samhällsutmaningar.

  Samhällsnytta AB bildades 2021 och har utvecklats till en nationell mötesplats för aktörer på olika nivåer i samhällsbygget.