Nyheter

 • 2024-04-16

  CTF blog: Enhancing Service Practices through Smart Technologies

  In the dynamic landscape of service ecosystems, smart technologies play a pivotal role in redefining service practices. By integrating advanced capabilities, these technologies streamline service provision and enrich service experiences through value co-creation. This blog post explores the transformative impact of smart technologies.

 • 2024-04-08

  Hallå där Amie Gustafsson, doktorand i företagsekonomi …

  … du har nyligen haft mellanlägesseminarium då du kommit halvvägs in i dina doktorandstudier. Hur gick det?

  – Det gick bra! Jag fick bra feedback från opponenten på mitt mellanlägesseminarium och vet vad jag behöver jobba vidare på. 

 • 2024-04-03

  Lena Lid Falkman i Svt om fyradagars arbetsvecka

  Forskaren Lena Lid Falkman, lektor vid Karlstads Universitet och vid Handelshögskolan i Stockholm, vill undersöka hur man kan leverera lika mycket jobb på kortare tid och vad folk gör på den lediga tiden.
  – Det vi vet från tidigare forskning är att det verkar vara bra för hälsan och att det faktiskt verkar gå att upprätthålla produktivitet samt att man blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Lena Lid Falkman.

  – Det finns en global NGO som heter 4DW, alltså Four Day Week, som jobbar med förkortad arbetstid, säger Lena Lid Falkman. Konceptet är 32 timmar - antingen som 4 dagar eller som 6 timmars dagar. Idén är 100-80-100 - man levererar 100 procent, jobbar 80 procent tid men får 100 procent lön. 4DW har pilottestats i flera länder och man har fått fina resultat. Boston College samlar in data från alla organisationer i de olika länderna och sedan finns det även nationella forskargrupper.

 • 2024-04-03

  Från udda fågel till professor

  I hus 11 avrundar Erik Wästlund ett Zoom-möte om forskningsmedel. Han är färsk professor i psykologi, men ett välkänt ansikte i universitetets korridorer.
  – Jag började läsa psykologi här 1996, säger han.

  – Då var det mest så att jag kände att jag behövde göra något mer vid sidan av mitt jobb på krogen. Men ganska snart blev studierna viktigare än jobbet. Att det blev just psykologi var inte helt självklart. Jag funderade faktiskt också på tekniskt- naturvetenskapligt basår. Men det blev psykologi och med åren har jag ju lyckats kombinera det med mitt tekniska intresse, berättar Erik Wästlund, som befordrades till professor i februari och installeras formellt vid Akademisk högtid till hösten.

 • 2024-04-02

  AI-teknik ska få besökare att stanna längre i Värmland

  I projektet PERUPP ska AI matas med turismaktörserbjudanden för att öka upplevelsen av Värmland.
  – Vi vill ta rygg på AI-tekniken, säger Siri Jagstedt, projektledare för ett av arbetspaketen.

  Den moderna människan strävar efter mer personliga och skräddarsydda upplevelser snarare än one-size-fits-all. Detta gäller inte minst besöksnäringen med en utveckling från ”all inclusive” till ”yours exclusive” där helhetsupplevelsen är beroende av såväl de olika tjänster som erbjuds på en destination, som de specifika intressent och behov gästen har.

 • 2024-04-02

  Helén Williams kommenterade FN:s nya rapport över globalt matsvinn i SVT Aktuellt

  Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, medverkade nyligen i SVT Aktuellt för att kommentera FN:s nya rapport över globalt matsvinn.

  Rapporten visar att ungefär en femtedel av all mat som produceras runt i om världen slängs. Anledningen till detta ser olika ut runt om i världen, menar Helén Williams som forskar om matsvinn och matförpackningars roll för att minska matsvinn.