Nyheter

 • 2023-02-08

  Hur marknadsförs resor till rymden - och till vilken målgrupp?

  Efterfrågan på orbitala och suborbitala rymdresor förväntas öka upp till svindlande 214 miljarder dollar år 2030. Tillgången till rymden har skapat begreppet ”rymdmarknad”.

  Rymdturismen som privat sektor, ett nischsegment inom flygindustrin, har radikalt förändrat den privata sektorn. SpaceX:s första civila rymdfärd 2021, och bidragen från visionära entreprenörer och privata företag som Jeff Bezos (Blue Origin), Elon Musk (SpaceX) och Richard Branson (Virgin Galactic) har väckt stort intresse från allmänheten.

 • 2023-02-06

  Möt Brianne Nichols, ny forskare på CTF

  Brianne Nichols är lektor i psykologi vid Karlstads universitet och har en doktorsexamen i psykologi från Bangor University i Storbritannien. Nu ansluter hon till CTF för att medverka inom forskningsprojekt som rör området transportpsykologi.

  Hej Brianne och välkommen till CTF! Kan du berätta om din bakgrund och forskning?

 • 2023-01-23

  Riksdagsledamöter och forskare på Kau-besök

  Under måndagen besökte representanter för Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, Karlstads universitet.
  – Vi har fått en bred bild, men också fått se spetsen och fått veta mer om utmaningarna att få forskningsmedel, säger Gunilla Svantorp.

  Hon är S-riksdagsledamot från Värmland och ordförande i Rifo som är ett forum för kunskapsutbyte, samtal och kontaktskapande mellan huvudsakligen forskare och riksdagsledamöter.

 • 2023-01-18

  Viktig att balansera nutid och dåtid i appar för delningsekonomi

  Enligt studien “Sharing economy platforms as mainstream: balancing pro-social and economic tensions” finns det en del spänningar mellan det gamla sättet att dela på saker och det nya digitaliserade sättet.

  - Delningsekonomiska plattformar suddar ut gränserna mellan personliga/sociala normer och marknadsnormer för kommersiella utbyten, förklarar Hugo Guyader, lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och tidigare gästforskare vid Karlstads universitet, som tillsammans med Margareta Friman och Lars E Olsson, båda professorer i psykologi och verksamma vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), har genomfört studien.

 • 2023-01-10

  Hallå där Per Skålén, professor i företagsekonomi ...

  ... som tack vare ”RJ Sabbatical” forskat på heltid senaste året. Vad har du forskat om?

  – Syftet med mitt sabbatical-projekt har varit att färdigställa min forskning inom områdena marknadsföring och tjänsteforskning utifrån praktikteori. Praktikteori fokuserar på att förstå verkligheten genom att studera det människor gör, aktiviteter de deltar i, i mitt fall vad marknadsförare gör och hur de kan göra detta bättre. Målet med forskningen har varit att etablera nya referensramar som andra forskare kan använda för att studera marknadsföringspraktiker och värdeskapande aktiviteter.

 • 2023-01-04

  Även trista miljöer kan skapa filmturism

  Inte bara svindlande vackra landskap i ”Sagan om ringen” och medeltida borgar i ”Game of thrones” lockar filmturister att besöka inspelningsplatser. I genren Nordic Noir kan en bro under en dimmig himmel mellan Sverige och Danmark bli lika spännande.

  Richard Ek, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet och knuten till forskningscentret Geomedia, har tillsammans med Mia Larson, professor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), och Can Seng Ooi från University of Tasmania publicerat ett bokkapitel som diskuterar hur även trista och deprimerande miljöer i filmer och tv-serier kan skapa en filmturism.

@CTFse

#310 Matsvinn är ett av våra största utsläppsproblem med Fredrik Wikström https://t.co/GYayThPCHz via @acast #ctfse #matsvinn