Nyheter

 • 2024-01-31

  Från engångs till flergångs – vägen till hållbar take away

  Från den 1 januari måste restauranger, caféer och arrangörer som serverar över 150 personer per dag erbjuda kunder möjlighet att i stället för att få take away serverat i engångsmaterial få det i återanvändbara muggar och matlådor. Forskare har studerat hur denna omställning kan gå till.

  – Du beställer ditt kaffe, scannar en flergångsmugg som du får kaffet i och som du sedan lämnar tillbaka i en returstation, där den diskas för att brukas om och om igen, säger Lars Witell vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

  Lagstiftningen är en åtgärd för att minska nedskräpningen och förbrukningen av engångsplastprodukter inom EU och berör allt från snabbmatskedjor, restauranger, caféer och matbutiker till eventarrangörer. 

  – Många står nu inför frågan hur de ska kunna lösa och lyckas med omställningen, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF som har arbetat med frågan inom ramen för demonstrationsprojektet Retake.

 • 2024-01-29

  Hallå där Henrik Johansson Rehn, doktorand i psykologi …

  … du är nu halvvägs i dina doktorandstudier. Hur känns det och vad handlar din forskning om?

  – Tack, det känns bra! Jag hade mellanlägesseminarium strax innan jul, vilket var givande. Det var ett bra tillfälle att sammanfatta hur projektet utvecklats så här långt och formulera mina tankar om fortsättningen. Min forskning handlar om hur människor fattar beslut om sitt vardagliga resande i samband med att de upplevt större livshändelser, som exempelvis när man flyttar, byter jobb eller får barn. Då förändras vår vardag i någon utsträckning, vilket i sin tur kan påverka hur vi fattar beslut.

 • 2024-01-22

  Krig, kris och alarmism – hur kan allmänheten hantera kommunikationen och vilken betydelse har retoriken?

  ÖB:s och regeringens krigsuttalande har fått många reaktioner. Men hur påverkas allmänheten av alarmistiska budskap och hur kan rädsla och oro hanteras – och kan retoriken vara ett stöd? Forskare vid Karlstads universitet vägleder.

  De senaste uppmaningarna om att svenskarna ska förbereda sig för ett eventuellt krig har väckt oro och rädslor hos många människor. Känslor hanteras på olika sätt och leder till olika typer av beteenden.

 • 2024-01-19

  Möt Cristina Mele, ny gästprofessor vid CTF

  Tack vare stöd från Anderstiftelsen är Centrum för tjänsteforskning (CTF) glada att välkomna Cristina Mele som gästprofessor. Hennes forskningsintressen kretsar kring innovation och smarta teknologier, kundupplevelser, värdeskapande, marknader och tjänstebaserade ekosystem. 

  Cristina Mele är professor i tjänsteinnovation och programledare för forskarutbildningen i ledarskap vid institutionen för Economics, Management and Institutions vid Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 • 2024-01-17

  Forskning om skolbarns resvanor ska bidra till en säker omställning till ökat hållbart resande

  – Hur barn tar sig till och från skolan spelar roll och påverkar deras mående och prestation i skolan. Bäst är att låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan, säger Jessica Westman Trischler vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet som forskat om skolbarns resvanor. Forskning som nu sprids i en trafiksäkerhetskampanj – i Tyskland.

  Jessica Westman Trischler är aktuell som expert i den tyska trafiksäkerhetskampanjen "Merci Dir”. Kampanjen syftar till att främja mer hållbara resvanor, bättre samarbete och ökad säkerhet på gatorna i München, Tyskland, genom att informera och inspirera stadens invånare att ställa om till mer hållbara transportsätt.

  – En del i kampanjen är en dokumentärserie om barns skolresor och här kommer min expertis in, säger Jessica Westman Trischler, lektor i psykologi. Jag fick uppdraget då projektledaren hade läst om min forskning och tyckte att min forskarprofil passade bra.

 • 2024-01-15

  Blogg: Tjänster och digital teknik – något för tillverkande industri?

  I slutet av 80-talet myntades uttrycket ”servitization” eller tjänstefiering som vi kallar det på svenska. Fenomenet hade av och till funnits tidigare inom industrin, men blev nu mer intressant för forskningen också. Enkelt uttryckt var tanken var att tillverkande företag skulle bredda sitt erbjudande till kund och inkludera tjänster av olika slag.