Nyheter

 • 2024-06-19

  Konkreta exempel på beteendeförändringar under Tjänsteinnovationsdagen 2024

  – Forskningen kring beteendeförändringar och innovation inom Centrum för tjänsteforskning (CTF) har en tydlig relevans i vårt samhälle, säger Per Kristensson, föreståndare för CTF vid Karlstads universitet.

  Årets Tjänsteinnovationsdag lockade knappt 200 besökare till Karlstad. Föreläsningar med fokus på beteendevetenskap, digitalisering och innovation stod på agendan - kunskap som kan användas för att skapa bättre produkter och tjänster och en mer hållbar samhällsutveckling. Per Kristensson är nöjd med årets upplaga.

  – Jag tyckte dagen var mycket lyckad ur flera perspektiv. Dels för att vi hade en förhållandevis stor publik, men också för att de föreläsare vi hade lockade åhörare från hela Sverige. Det ser jag som ett kvitto att vår forskning är relevant och viktig.  

 • 2024-06-18

  Sommarhälsning 2024

  Jag är nyss hemkommen från Madrid där jag deltagit på en stor internationell sammankomst med fokus på kunddriven innovation. Arrangemanget från Universidad Carlos III de Madrid var väldigt bra och forskare från hela världen deltog. Flera intressanta slutsatser drogs, bland annat att forskningen visar att organisationer bedriver sitt innovationsarbete utifrån en intern organisationslogik samtidigt som de hävdar att just förmågan att förstå kundens värdeskapande är en viktig framgångsfaktor.

 • 2024-05-30

  Möt Pascal Le Masson, ny gästprofessor vid CTF

  Tack vare stöd från Anderstiftelsen är Centrum för tjänsteforskning (CTF) glada att välkomna Pascal Le Masson som gästprofessor. Hans forskningsintressen kretsar kring design, innovation och management.

  Pascal Le Masson är utbildad ingenjör och professor vid MINES ParisTech – PSL Research University. Hans forskning fokuserar på designprocesser i teori och praktik för att hitta innovativa lösningar.

 • 2024-05-24

  Hallå där, Antoine Bordas

  Antoine Bordas, doktorand vid CTF, berätta om din bakgrund
  – Jag är för tillfället inne på mitt tredje år på forskarutbildningen. Mina handledare är Pascal Le Masson och Benoit Weil vid Mines Paris – PSL i Frankrike, där jag också tog min ingenjörsexamen, med inriktning på maskinkonstruktion (engineering design) och innovationsledning (innovation management). Innan dess studerade jag vid Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, där jag tog en master i matematik med inriktning sannolikhetslära och statistik.

  – Mina forskningsintressen ligger i brytpunkten mellan dessa tre ämnen, med särskilt fokus på två områden: organisationers värdeskapande genom data – där jag särskilt tittar på anomalier i den här processen – och både generativa samt kreativa användningsområden av AI.

 • 2024-05-21

  Promenader och träning ökar livskvaliteten hos äldre

  Under Covid-19 pandemin så isolerades sig många äldre i hemmet och forskning visar att isolering och påtvingad social distansering kan öka nedstämdhet och ensamhetskänslor medan träning kan öka livskvalitet och medföra flera hälsofördelar. I forskningsprojektet Livskvalitet och fysisk aktivitet för äldre har doktoranden Anna Nilstomt tittat på hur äldre personer kan delta i fysiska aktiviteter.

  Sedan Covid-19 har spelreglerna för social interaktion ändrats. Fler aktiviteter erbjuds på plats och/eller digitalt. Träning är ett exempel. Trots att många vet om att det är viktigt att träna så är stillasittande vanligt, särskilt bland äldre. Många äldre tenderar också att hoppa av träningsprogram eller ha en låg följsamhet.

  – En större förståelse för vad som motiverar äldre till träning eller vad som gör att äldre slutar träna kan förbättra utvecklingen av träningsprogram för äldre, säger Anna Nilstomt.

 • 2024-05-14

  Fortsatt stöd till samverkansprojekt med fokus på digitala hälsoinnovationer i Värmland

  I den tvärvetenskapliga forskningssatsningen DHINO, Digital hälsoinnovation, samverkar Karlstads universitet och Region Värmland för att utveckla ny kunskap som ska stödja en ökad digitaliseringen inom hälso- och sjukvården i Värmland. Satsningen går nu in i fas två där fokus riktas mot ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för innovationsprocesser.

  – Genom behovsstyrd forskning i samverkan med både offentliga och privata aktörer strävar projektet efter att öka innovationsförmågan hos offentlig sektor och möjliggöra för små och medelstora företag (SMEer) att utveckla och testa nya digitala hälsotjänster som svarar mot offentlig sektors behov, säger projektledare Erik Wästlund, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.