Nyheter

 • 2023-03-27

  Forskningsprojekt för ökad innovationskraft i livsmedelssektorn

  - Steg som tas för att minska påverkan på ekosystemen är centrala och med vår långvariga kunskapsutveckling för att minska matsvinnet så kommer projektet att kunna göra skillnad, säger Helén Williams.

  Helén Williams är docent i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och har stora förväntningar på projektet som inleds tillsammans med Nifa, branschföreningen för värmländska mat- och dryckesföretag under våren 2023.

 • 2023-03-16

  Ökad kunskap kring hur äldres behov kan tillgodoses i samhällsplanering

  Covid-19-pandemin har inneburit många betydande utmaningar för äldre i deras dagliga liv. I studien ”Nowhere to go – Effects on elderly's travel during Covid-19” fokuserar forskare på upplevelser under pandemin.

  För att nå en djupare förståelse för äldres känslor och tankar i samband med deras möjligheter att resa och engagera sig i aktiviteter under pandemin har Katrin Lättman, docent i psykologi vid Högskolan i Gävle, tillsammans med Lars E. Olsson och Margareta Friman, båda vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet genomfört studien ”Nowhere to go – Effects on elderly's travel during Covid-19”. Ett forskningsprojekt som genomfördes under pågående pandemi.

 • 2023-03-13

  Matförpackningar – välsignelse eller miljöbov?

  Förpackningsutvecklingen är en av orsakerna till att välfärdssamhället kunde växa fram. Med allt mer förfinade förpackningar kunde maten ätas långt efter att den skördats eller slaktats, och långt ifrån där den producerats.

  Produktion av mat är den sektor som påverkar planetens ekosystem mest. Matens produktion och konsumtion orsakar en tredjedel av den mänskliga klimatpåverkan, 70% av färskvattenanvändningen och är den enskilt största orsaken till artutrotning och övergödning. Av både miljömässiga och sociala skäl behöver fler insatser göras för att säkerställa att maten som produceras äts upp. Idag står matsvinnet för 10% av den globala klimatpåverkan.

 • 2023-02-28

  Ny mätning visar svenskarnas inställning till digital integritet

  Offentlig sektor toppar den digitala förtroendelistan, enligt en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet som gjorts i samverkan med forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. En annan slutsats är att allt fler är villiga att sälja personlig information.

  2015 svarade 37 procent av svenskarna att de hade förtroende för offentlig sektor när det kommer till hanteringen av personlig information digitalt. I årets undersökning är motsvarande siffra 64 procent och offentlig sektor går, för första gången, om banker i topplistan av digitalt förtroende. 

 • 2023-02-27

  Bo Edvardsson rankas högt på lista

  Research.com, en ledande akademisk plattform för forskare, har släppt sin årliga lista över bästa forskare inom området business and management.

  Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning (CTF), hamnar på plats 191 på den internationella listan. Nationellt listar research.com Bo Edvardsson betydligt högre vilket får honom att hamna på en imponerande andraplats.

 • 2023-02-24

  Återanvändbara takeaway-muggar testas på Gothenburg Horse Show

  Den 22–26 februari finns forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet på plats på Gothenburg Horse Show. Detta för att studera hur besökarna upplever ett rotationssystem som erbjuder återanvändbara takeaway-muggar.

  Forskarna ska studera hur ett rotationssystem med återanvändbara behållare för mat och dryck – i detta fall kaffekoppar – funkar och upplevs av evenemangsbesökarna. Under 2023 kommer systemet testas på tre olika event, varav Gothenburg Horse Show är först ut. Forskningen sker inom ramen för demonstrationsprojektet Retake som leds av Chalmers Industriteknik, och där CTF är en av aktörerna.