Nyheter

 • 2023-10-04

  Anställdas proaktivitet påverkar kunders butikshandel positivt

  En hög grad av proaktivitet hos anställda kan kompensera för exempelvis förseningar, vilket kan motverka negativa upplevelser av att behöva vänta i en butiksmiljö.

  Anställdas proaktivitet har diskuterats som en nyckelfaktor för företagets framgång och organisatoriska prestationer. Tidigare forskning om proaktivitet har sällan fokuserat på kundmötet och de få studier inom detaljhandeln som finns har mestadels mätt subjektiva utfall.

 • 2023-10-04

  Blogg: Kan man starta företag utan att riskera tvingas gå från hus och hem?

  John-Erik Hassel, industridoktorand i företagsekonomi, reflekterar kring entreprenörskap – ett område han har stor erfarenhet inom då han arbetat med egna verksamheter i snart tjugo år.

  De flesta som drömmer om att starta företag undviker oftast att göra det på grund av risken att misslyckas. Med all rätt kan man tänka då forskning pekar på att majoriteten av alla nystartade företag inte finns kvar fem år efter de startades. Bilden av entreprenören som universalgeniet som tacklar skyhög risk målas dagligen upp i TV-succéer som Draknästet och Shark Tank. Bilden återges också ofta när det pratas om mytomspunna personligheter som Elon Musk och Mark Zuckerberg. Även forskningen har länge beskrivit entreprenören som någon med unika egenskaper och som tar stora chanser.

 • 2023-09-28

  Snabbare och fler aktiviteter behövs för att minska matsvinnet

  Matsvinnet minskar inte tillräckligt snabbt för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål om halvering till år 2030.
  - Vi måste agera snabbare med fler aktiviteter, säger forskaren Helén Williams vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) på Karlstads universitet.

  Den 29 september infaller den Internationella matsvinnsdagen för att sätta fokus på insatser för att minska det globala matsvinnet.

  – Rapporter visar att utvecklingen inte går tillräckligt fort, vilket också nyligen diskuterades under FN:s möte om de globala målen. Läget är i stort sett detsamma som när målen sattes, säger Helén Williams som är docent i miljö- och energisystem och forskar om matsvinn och livsmedelsförpackningens roll för ett minskat matsvinn.

 • 2023-09-26

  Elena Palani, ny doktorand i företagsekonomi

  Elena Palani, välkommen till Handelshögskolan och CTF

 • 2023-09-19

  Utmärkelse till studie om grön innovation

  I studien ”Managing the Complexity of Green Innovation” har författarna Andrey Abadzhiev, Alexandre Sukhov, Antti Sihvonen och Mikael Johnson undersökt hur denna komplexitet kan hanteras genom att analysera hur enskilda företag kombinerar olika innovationsaktiviteter för att utveckla grön innovation och hur företag längs värdekedjan ställer in sig för att implementera dessa innovationer.

  Grön innovation kan främja både miljömässig hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Dess utveckling och implementering kan dock vara komplex på grund av behovet av att anpassa innovationsaktiviteter inom och mellan företag.

 • 2023-09-13

  Blogg: Tjänstefokuserad affärsmodell genom tjänstefiering

  Christian Grönroos skriver om tjänstefiering och vad som krävs av för att bli en bra tjänsteleverantör.

  Vanligen använder företag den ”enkla” vägen och lägger till tjänster till sitt varuerbjudande. Så är det dock svårt att göra affärsmodellen tjänsteinriktad. Varuföretag behöver inte bli tjänsteföretag. Viktigare är att bli en högklassig tjänsteleverantör. Det viktiga där är hur och hurudant erbjudande varan levereras! En tjänstefokuserad affärsmodell kräver tjänstefiering baserad på tjänstelogik. På köpet blir företaget mer kundcentrerat!