Nyhetsarkiv för Ctf

2011-06-17
Allt fler tjänster inom välfärdssektorn utsätts för konkurrens och servicen ges av underleverantörer till offentliga organ. Inom skola, vård och omsorg konkurrerar allt fler privata underleverantörer om verksamheten. Ambitionen är bättre effektivitet och utveckling. Men hur ska de offentliga aktörerna styra sina underleverantörer? För närvarande saknas kunskap om vad som utmärker en bra och ändamålsenlig styrning av underleverantörer i olika sammanhang och verksamheter.
2011-06-08
I höst startar en ny forskningsprofil vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Den heter Tjänsteinnovationer för uthålliga affärer, har en totalbudget på 85 miljoner kronor och sträcker sig över åtta år. Startskottet för den nya forskningsprofilen går den 1 september i höst. Finansiärer är KK-stiftelsen, Karlstads universitet och en rad svenska storföretag: Ikea, Ericsson, Volvo, Löfbergs Lila, Ica, Tetra Pak och IT-företaget Stamford.
2011-05-25

Hur köper kunden?

Nyheter » 2011-05-25
Vad är det som avgör vilken vara en kund väljer att köpa i en matvarubutik? Hur upplever kunden sitt besök i matvarubutiken eller andra miljöer? Detta är några av svaren som söks i en ny forskningsprofil vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Den nya forskningsprofilen "The New Service Economy+" har precis startat och sträcker sig över två år.
2011-05-19

CTF syns

Nyheter » 2011-05-19
Den 17 maj medverkade Claes Höström, doktorand i företagsekonomi vid CTF, på seminariet "Small stories, big deals" som handlade om konsten att tjäna pengar och ha roligt i kulturella och kreativa näringar. Tillsammans med Per Olsson, Ord & Bild, presenterade Claes Högström BRAIN-modellen, som är resultatet av forskning på en rad starka, internationella varumärken med rötter i kulturella och kreativa näringar.
2011-05-09
Den 29 april försvarade Carolina Camén sin doktorsavhandling i företagsekonomi "Using Contracts to Manage Services" som handlar om hur man kan använda kontrakt för att styra tjänster. Disputationen ägde rum vid Karlstads universitet och opponent var professor Virpi Havila från Uppsala universitet. Syftet med doktorsavhandlingen är att bidra till en ökad förståelse för hur kontrakt används för att styra tjänster mellan två affärspartner.
2011-05-02

New Ph D at CTF!

Nyheter » 2011-05-02
Congrats to Carolina Camén who defended her doctoral thesis "Using contracts to manage services: A study of contracts in public transport" at Karlstad University on April 29th.
2011-04-28

CTF i media

Nyheter » 2011-04-28
<a href="http://www.vf.se/nyheter/karlstad/stenaldersbeteende-styr-var-shopping"… styr vår shopping (Värmlandsfolkblad - Näringsliv)</a>
2011-04-20

SAMOT söker två doktorander

Nyheter » 2011-04-20
SAMOT utlyser två doktorandanställningar. SAMOT söker en doktorand i psykologi med fokus på barn och ungdomars upplevelser av resande med kollektivtrafik. I projektet ingår att tillsammans med barn utveckla ett mätinstrument för att mäta resupplevelser. Den andra tjänsten är doktorand i i nationalekonomi med fokus på värdering av kollektivtrafikens tjänster. Sista ansökningsdag för båda tjänsterna är 2011-05-10. För mer information gå direkt till SAMOT
2011-04-20

Welcome to our new website!

Nyheter » 2011-04-20
Today we have launched our brand new website! Here you can read more about CTF, about our research and researchers and keep ut to date with coming events. Enjoy!
2011-04-19

CTF News

Nyheter » 2011-04-19
Read our latest newsletter. Read CTF News no 2, 2011 here
2011-04-11

Ny professor i religionsociologi

Nyheter » 2011-04-11
Per Pettersson, teol. dr. vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, blev den 1 mars befordrad till professor i religionssociologi. Per Pettersson ägnar för närvarande huvuddelen av sin tid åt Linnéstödsprogrammet "The Impact of Religion. Challenges for Society, Law and Democracy" vid Uppsala universitet. I sin avhandling "Kvalitet i livslånga tjänsterelationer.
2011-03-28
Hushållens konsumtion står för stor del av utsläppen av växthusgaser. Nu kan det bli ändring på detta tack vare forskare från Karlstads universitet, KTH och Göteborgs universitet som utvecklat ett webbaserat verktyg, Ecorunner, som gör det möjligt för dig att se hur konsumtionen i ditt hushåll påverkar miljön.
2011-03-24
Innovationskontoret Fyrklövern, där Karlstads universitet samarbetar med Örebro, Mittuniversietet och Linnéuniversietet, har valt att specialisera sig på tjänsteinnovationer. Ett område med stor potential och specifika utmaningar.
2011-03-05

Visit from ASU

Nyheter » 2011-03-05
Nancy Sirianni and Christine Ringler, Arizona State University, USA, are visiting us March 11-18. They are working with Anders Gustafsson and Bo Edvardsson on a field experiment in the local IKEA store.
2011-02-16
Det började som en politisk idé. För drygt tre år sedan gav regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket. Syftet var att samordna myndigheternas verksamhet i Nystartskontor, för att bryta människors utanförskap - fler skulle få jobb eller starta eget företag. Forskarna Martin Fransson och Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utsågs för att följa projektet under två år.
2011-01-28

Samot får goda omdömen

Nyheter » 2011-01-28
Nu har den andra utvärderingsrapporten för Samot, forskningssatsningen inom kollektivtrafik, kommit och föreståndare Margareta Friman är mycket nöjd. Den internationella utvärderingsgruppen rekommenderar fortsatt finansiellt stöd för Samot då man anser att centret gjort berömvärda framsteg och tillför ett värdefullt bidrag till transportforskningen.
2010-12-21
Över 60 miljoner kronor till forskningsprojekt. Det är vad Karlstads universitet nu börjar att förhandla om med Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.