Nyhetsarkiv för Ctf

2011-02-16
Det började som en politisk idé. För drygt tre år sedan gav regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket. Syftet var att samordna myndigheternas verksamhet i Nystartskontor, för att bryta människors utanförskap - fler skulle få jobb eller starta eget företag. Forskarna Martin Fransson och Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utsågs för att följa projektet under två år.
2011-01-28

Samot får goda omdömen

Nyheter » 2011-01-28
Nu har den andra utvärderingsrapporten för Samot, forskningssatsningen inom kollektivtrafik, kommit och föreståndare Margareta Friman är mycket nöjd. Den internationella utvärderingsgruppen rekommenderar fortsatt finansiellt stöd för Samot då man anser att centret gjort berömvärda framsteg och tillför ett värdefullt bidrag till transportforskningen.
2010-12-21
Över 60 miljoner kronor till forskningsprojekt. Det är vad Karlstads universitet nu börjar att förhandla om med Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.
2010-12-13
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi och verksam vid CTF- Centrum för tjänsteforskning, har i konkurrens fått tjänsten som professor med inriktning tjänsteforskning vid CTF. Han började sin nya tjänst den 1 december. Tjänsteforskning är ett prioriterat område vid Karlstads universitet och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Som professor i tjänsteforskning ska Anders Gustafsson arbeta främst med internationell forskning inom området tjänsteinnovationer.
2010-12-13

Privat på jobbet?

Nyheter » 2010-12-13
Hur mycket av privata ärenden ägnar sig personalen åt på jobbet? Och hur mycket jobb tar man med sig hem? Var går gränsen mellan jobb och fritid idag? Är det ok att göra läkarbesök, ha utvecklingssamtal eller gå till tandläkaren på arbetstid? Hur mycket tid går åt till arbetsrelaterat respektive privat surfande, bloggande och "facebookande"?
2010-12-06

Hallå där Per Kristensson...

Nyheter » 2010-12-06
docent i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Du syns just nu i många olika mediekanaler. - Ja, jag är gästbloggare för Vetenskapsrådet, forskning.se, på temat kreativitet där jag varje vecka skriver ett inlägg som ska ge insikter inom kreativitetsforskningen för den oinvigde. Och så kan man följa dig på Twitter? - Ja, Twitter är ju ett av alla sociala medier som finns, och enligt min mening det mest intressanta just nu.
2010-04-06
Katarina Wetter Edman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, har tilldelats det sista Torsten Dahlinstipendiet. Stipendiet delas ut av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, med syftet att uppmuntra och lyfta fram tvärvetenskaplig forskning. Katarina Wetter Edman som är utbildad industridesigner arbetade som designer i flera år innan hon började sin forskarutbildning.