Bo Edvardsson blir vicerektor med ansvar för näringslivssamverkan

 2011-10-26