Nyheter

 • 2018-05-23

  Besök av Joann Peck, University of Wisconsin- Madison

  Denna vecka är Joann Peck, docent vid University of Wisconsin-Madison, på besök. Hon är en av våra Ander Visiting professorer och är här för att träffa forskarna vid CTF.

  Joann Peck arbetar just nu med ett projekt om kundpåverkan i form av fysisk beröring inom handeln tillsammans med Anders Gustafsson vid CTF och Andrea Luangrath vid University of Iowa.

  - I tidigare forskning har vi fokuserat på kundens upplevelser - hur de påverkas av fysisk beröring i form av en lätt "touch"på armen av butikspersonal. I detta projekt fokuserar vi i stället på butikspersonalen - hur, varför och när de initierar beröring, säger Joann Peck.

 • 2018-05-22

  Utvecklingsprojekt för ny master i industriell ekonomi

  Nu utvecklas en ny utbildning på masternivå i industriell ekonomi med bas i forskningen inom CTF, Centrum för tjänsteforskning. Det nya masterprogrammet utvecklas i nära samarbete med industrin och planerad start är hösten 2020.

  Utbildningen utvecklas i ett två-årigt projekt i samarbete mellan CTF och företagsekonomi på Handelshögskolan, med stöd av KK-stiftelsens program Avans. Målet är att både ta fram ett självständigt masterprogram, men även att utveckla kurserna inom civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Industriell ekonomi är det civilingenjörsprogram som idag har högst söktryck av civilingenjörsprogrammen vid Karlstads universitet.

 • 2018-05-20

  Vem ska få veta hur du sover och tränar?

  I dag är det enkelt att hålla koll på sin kropp och sina vanor, till exempel mäta sömn eller träningsfrekvens, med hjälp av olika appar, armband och andra tekniska prylar och dela denna data i sociala medier. Hur påverkas vi av detta beteende och hur används personliga data av företag? Detta är frågor som Vassilis Charitsis forskat om i sin doktorsavhandling.

  Vassilis Charitsis är nybliven doktor i företagsekonomi. Han har studerat och analyserat självmätning som ett digitalt konsumtionsfenomen. Avhandlingen är baserad på intervjuer och observationer av användare av appar och träningsplattformer. Han har undersökt attityder och beteenden på nätet, samt hur interaktion och kommunikation påverkar det dagliga livet utanför nätet.

 • 2018-05-09

  Martin Schreier ny gästprofessor vid CTF

  Forskaren Martin Schreier är ny gästprofessor vid CTF. Han kommer att vara knuten till forskargruppen under de tre kommande åren med stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning.

  Martin Schreier är professor i marknadsföring och föreståndare för "In­sti­tute for Mar­ket­ing Man­age­ment" vid Wirtschafts Universität Wien, Österrike. Han har tidigare varit verksam vid Boc­coni Uni­versity i Italien. Martin Schreier forskar och undervisar inom marknadsföring, bland annat inom produkt- och varumärkeshantering, produktutveckling och konsumentbeteende.

 • 2018-05-03

  Ny bok: Quality of Life and Daily Travel

  Forskarna Margareta Friman och Lars E. Olsson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är redaktörer för den nya boken “Quality of Life and Daily Travel”. Boken beskriver hur vardagsresor på olika sätt kan påverka människors livskvalitet.

  - Vi är väldigt nöjda att vår nya bok ”Quality of Life and Daily Travel” nu finns tillgänglig och hoppas att vi kan nå ut med forskning om vardagligt resande till en bredare publik, säger professor Margareta Friman.

 • 2018-04-25

  CTF blogg: Från goda idéer till realiserade innovationer

  Hälso- och sjukvården står inför betydande utmaningar då både patienters och vårdens behov förändrats. Eftersom hälso- och sjukvården kan influera patienters välmående och livskvalitet är det viktigt att öka innovationsgraden inom denna sektor. I detta ingår en ökad förståelse för hur innovativa idéer omsätts till realiserade innovationer – en utmaning som bekräftas av både forskare och praktiker. Vi har därför ställt oss frågan, hur kan gapet mellan en god idé och en realiserad tjänsteinnovation mötas?

  Att utveckla nya och befintliga tjänster kan ses som en respons på upplevda problem. Det vill säga att inte bara fokusera på att effektivisera befintliga processer, utan också skapa andra lösningar på hur organisationer bättre kan tillgodose olika aktörers behov och krav. Vår forskning har visat att involvering av medarbetare och patienter i detta arbete kan skapa förutsättningar för en mer patientcentrerad vård. En vård som kan möta krav på högre effektivitet och kostnadsbesparingar, men också förbättrade arbetsvillkor och patientupplevelser.

@CTFse

New doctoral thesis: "Self-tracking, datafication and the biopolitical prosumption of life" by PhD Vassilis Charits… https://t.co/sktjiDZILN