Nyheter

 • 2018-07-11

  Elektrifierad kollektivtrafik i fokus

  I början av sommaren medverkade forskarna Margareta Friman och Carolina Camèn i två konferenser inom det internationella kollektivtrafiknätverket UITP.

  Margareta Friman, professor i psykologi och prorektor, är en av medlemmarna i styrgrupen för nätverkets akademiska råd. I mitten på maj medverkade hon i en konferens för UITP:s busskommitté. Konferensen, som genomfördes i Barcelona, samlade en sextiotal personer från hela Europa och fokuserade på samverkan mellan akademi och industri samt elektrifierad kollektivtrafik.

 • 2018-06-27

  Besök av Satoshi Fujii, Kyoto universitet

  I december 2017 utsågs professor Satoshi Fujii till Ander Visting Professor vid CTF. Förra veckan gjorde han sitt första besök till CTF i sitt nya uppdrag för att bekanta sig med miljön och träffa forskarna.

  - Satoshi Fujii kommer med sin gedigna kunskap och erfarenhet att kunna bidra till vår forskning och utbildning samt till framtida forskningssatsningar inom transportområdet. Redan under sitt första besök här i Karlstad identifierade vi tillsammans ett antal utmaningar med fokus på vardagligt resande och ungdomars välbefinnande samt strategier för att hantera barriärer för hållbart resande. Under kommande åren kommer vi tillsammans utveckla ny kunskap av relevans för nya mobilitetstjänster, säger Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF och prorektor vid Karlstads universitet.

 • 2018-06-18

  Nya idéer och beteenden bidrar till uppkomsten av nya marknader

  I takt med uppkomsten av företag som Spotify, Uber och Airbnb har marknaden för musik, resor och boende förändrats radikalt de senaste åren. I doktorsavhandlingen ”The Evolution of markets – A service ecosystems perspective” beskriver Kaisa Koskela-Huotari hur nya marknader uppstår och vilka faktorer och aktörer som påverkar denna process.

  Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling studerat uppkomsten av nya marknader. Syftet är att skapa en förståelse för hur marknader utvecklas och hur innovationer och marknader är kopplade till varandra i denna process.

 • 2018-06-05

  Johan Netz IMIT-stipendiat

  Forskaren Johan Netz vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har utsetts till 2018 års IMIT-stipendiat för sin doktorsavhandling "First things first - think before you decide: The how, what and who of idea screening".

  I samband med IMIT:s årsmöte den 31 maj fick Johan Netz ta emot stipendiet på 25 000 kr och presentera sin forskning.

  - Det känns jättebra och kul att avhandlingen uppmärksammas av IMIT. För mig är det ett kvitto på att min forskning är relevant och aktuell. Stipendiet sporrar mig till att fortsätta forska om beslutsfattande i de tidiga innovationsfaserna, säger Johan Netz.

 • 2018-05-30

  Johan Quist docent i företagsekonomi

  Johan Quist har utsetts till docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Hans forskningsintresse kretsar kring hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig.

  Johan Quist forskar inom offentlig sektor med fokus på tjänstelogik. Han studerar omställningen från en produktionsinriktad verksamhet byggd på fabrikens logik till en tjänstelogiskt utformad verksamhet där medborgarnas behov sätts i fokus.

 • 2018-05-29

  21 miljoner kronor för att stärka det regionala musiklivet

  Forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) ska stärka musikbranschen i inre Skandinavien genom ökad kunskap och innovationskraft. Projektet har fått 21 miljoner kronor från olika aktörer och ska nu genomföras av Karlstads universitet, norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Ett av målen är att göra musikupplevelser tillgängliga för alla.

  -Idag krävs det ganska mycket teknisk kunskap för att ta del av en komplett musikupplevelse. När en ny låt ska släppas så föregås den ofta av en kampanj som till exempel kan innehålla interaktiva spel och lockar till engagemang i sociala medier på olika sätt, förklarar Karin Fast, lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för MECO i Sverige.

@CTFse

RT @Hele_Williams: Bättre miljöbedömningar av mat! I vår nyligen publicerad studie visar vi på både brister och utvecklingspotential för fr…