Nyheter

 • 2020-10-23

  Amie Gustafsson - ny doktorand i företagsekonomi

  Vi är glada över att hälsa Amie Gustafsson välkommen som ny doktorand i företagsekonomi. Hon är placerad på Centrum för tjänsteforskning och ska forska bland annat forska om kundbeteenden och nudging inom handeln.

  Vad kommer ditt avhandlingsarbete att handla om?
  - Min doktorandtjänst är knuten till ett forskningsprojekt inom tjänsteinnovation och organisering med fokus på AI och digitalisering inom handeln. Jag kommer bland annat att titta närmare på kunders beteenden, nudging och hur kunder kan påverkas inför ett val. Nudging är ett fenomen som kort innebär att man kan påverka människors beteenden och val genom en "knuff" i en viss riktning.

 • 2020-10-19

  CTF blogg: Två framgångsfaktorer som styr organisationers innovationsförmåga

  Innovation, att ta fram erbjudanden som ökar värdeskapandet för kunder, patienter och medborgare, är intimt förknippat med svårigheter. Traditionen bjuder på fenomen som "not-invented here", det vill säga att idéer som kommer utifrån ratas, drift går före utveckling vilket innebär att organisationer sällan hinner med utveckling över huvud taget eller att man följer samma hjulspår som tidigare. Under Covid-19 pandemin riskerar samtliga av dessa problem accentueras.

 • 2020-10-16

  Hallå där Sture Nöjd, doktorand i psykologi …

  … Berätta, vad handlar ditt avhandlingsarbete om?

  - Min doktorsavhandling handlar om digitalisering av tjänster och hur dessa kan bidra till att skapa ett värde för användarna, exempelvis kunder, patienter eller medborgare.

  Vad fick dig att välja just denna inriktning?
  - Digitalisering är ett område som engagerar många. Allt fler tjänster som rör vår vardag blir digitaliserade och det är intressant att se hur människor förhåller sig till detta och vilket värde det tillför i deras liv. Detta är jag nyfiken på.

 • 2020-10-13

  Var med och forma framtidens välfärdstjänster på Service Convention Sweden 2020

  Samverkan, data och tjänstedesign är exempel på vad Service Convention Sweden 2020 den 25-26 november kommer att handla om. Då välkomnas offentlig sektor, akademi och näringsliv för att tillsammans fokusera på hur några av våra viktigaste samhällsutmaningar kan lösas.

  - Vi lever i en utmanande och föränderlig tid där vi ständigt behöver anpassa oss och ställa om – något som alla fått erfara under rådande pandemi. Frågan är hur vi tillsammans kan hitta lösningar och hjälpa varandra att tänka om och tänka nytt? Detta är utgångspunkten för årets konferens, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF som är en av medarrangörerna.

 • 2020-10-07

  Innovation med kunden i fokus – varken självklart eller enkelt

  För att lyckas bättre med innovation behöver fler företag frångå tidigare arbetssätt och börja fokusera på kunden. Vad vill kunden ha och hur kan vi underlätta för kunden? Hur ser behovet ut på marknaden? Det är frågor som borde vara självklara vid innovationsarbete, menar forskaren Maria Åkesson som delade sina erfarenheter på Tjänsteinnovationsdagen den 24 september.

  - Många företag börjar innovationsarbetet med en typ av idégenerering som utgår från vad de kan göra med en produkt eller ett tjänsteerbjudande - inte alltför sällan relaterat till vad som är tekniskt möjligt, oavsett om kunderna har efterfrågat det eller inte, säger Maria Åkesson, lektor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

 • 2020-10-05

  CTF blog: Fika is not just drinking coffee

  When I came to Karlstad University in august 2019, I had no idea how dynamic my sabbatical year as a guest researcher at CTF, Service Research Center, would become.

@CTFse

RT @MargaretaFriman: Kollegan @Lyckolars berättar om vårt pågående projekt om äldre och deras resande i @TidningExtrakt https://t.co/3ujYIJ