Nyheter

 • 2019-02-05

  Nytt index visar Sveriges mest innovativa företag – ur kundernas perspektiv

  Vilket företag i Sverige är bäst på innovation om man frågar kunderna? Det undersöker forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Svaret kommer att presenteras i Svenskt innovationsindex där tusentals kunder rankat innovationsgraden hos svenska företag och organisationer.

  - Vårt innovationsindex skiljer sig från traditionella sätt att mäta innovation eftersom det utgår från kundernas perspektiv - till skillnad mot traditionella sätt som ofta utgår från aktiviteter eller kostnader internt i ett företag, till exempel patent eller FoU-kostnader, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och föreståndare vid CTF.

  Svenskt innovationsindex innefattar svar från ca 13 000 kunder som rankat innovationsgraden hos 70 företag och organisationer inom ett 20-tal branscher.

 • 2019-01-15

  Ny metod bidrar till bättre transporttjänster

  Hur användaren upplever tillgänglighet är en viktig faktor vid utveckling och utvärdering av attraktiva och hållbara transporttjänster. Trots det saknas ofta användarperspektivet i traditionella tillgänglighetsmätningar som i stället fokuserar på objektiva mått. I sin avhandling har Katrin Lättman vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, utvecklat en ny mätmetod som på ett jämförbart sätt fångar upplevd tillgänglighet hos användarna.

  I avhandlingen definieras upplevd tillgänglighet som: ”Hur enkelt det är att leva ett tillfredsställande liv med hjälp av transportsystemet”. Den nya metoden PAC, Perceived accessibility scale, innefattar fyra frågor som användarna graderar på en skala från ett till sju. Bland annat mäts möjligheten och enkelheten att resa dit man vill utifrån egna preferenser, exempelvis till jobbet, skolan, matbutiken eller fritidsaktiviteten, med hjälp av olika färdmedel.

 • 2018-12-23

  Förpackningen avgör om julen återvinns på rätt sätt

  Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Forskarna har undersökt hur förpackningens utformning påverkar sortering. Det visade sig att beslutet mellan att slänga och sortera var överraskande komplext. Tiden det tar att ta hand om förpackningen spelar en stor roll.

 • 2018-12-20

  Julhälsning från CTF:s föreståndare

  Julhelgen närmar sig och forskaråret är snart till ända. När jag nu ser tillbaka på 2018 så känner jag stolthet.

  Vi har under året haft fem disputationer, vilket blir totalt åtta disputerade om man även räknar in 2017. Det är en tydlig indikation att CTF är en akademisk miljö att räkna med. Ytterligare ett tecken på att så är fallet är alla events vi haft. NoRD, Nordic Relationship Dynamics, och Service Convention Sweden 2018, var två viktiga konferenser och nästa år har vi vår egen kronjuvel, QUIS16, i antågande då vi bjuder in forskare från hela världen till Karlstad för att presentera och diskutera det senaste inom tjänsteforskningen.

 • 2018-12-19

  Wallanderstipendium till Kaisa Koskela-Huotari

  Den 3 december beslutade Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse att tilldela 20 nya doktorer Wallanderstipendiet för deras framstående avhandlingar. Bland dessa finns Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Stort grattis till Wallanderstipendiet Kaisa Koskela-Hutotari!
  - Tack så mycket, jag är oerhört tacksam och hedrad! Stipendiet ger mig möjligheten att bedriva forskning på heltid under de kommande tre åren och stärka samarbetet inom mitt internationella nätverk, säger Kaisa Koskela-Huotari, och fortsätter:

 • 2018-12-12

  Välfärdsfrågor ur användarens perspektiv på Service Convention Sweden 2018

  Hur kan vi skapa ett hållbart samhälle? För vem finns vi till för och hur kan vi göra livet bättre för dem? Vem eller vad har vi förtroende för? Detta var några frågor som lyftes på Service Convention Sweden 2018, en konferens med fokus på framtidens välfärdssamhälle.

  Under två dagar samlades närmare 150 deltagare vid Service Convention Sweden 2018 för att inspireras, diskutera, nätverka och dela erfarenheter inom området. Årets tema var mod, samverkan och digitalisering.

  - Det blev en lyckad konferens med en härlig stämning och mix av människor från kommuner, landsting och statliga verk, alla med målet att förbättra sina respektive verksamheter utifrån användarens perspektiv, sa Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.