Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Bedömning i praktik och teori - grundlärare 7.5 HP
Bedömning i praktik och teori - KPF 4.5 HP
Bedömning i praktik och teori - KPF 15.0 HP
Bedömning som pedagogiskt redskap 7.5 HP
Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik 7.5 HP
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU 15.0 HP
Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS 15.0 HP
Betyg och bedömning - musiklärare 7.5 HP
Betyg och bedömning - ämneslärare 7.5 HP
Den historiska spelfilmen som didaktiskt verktyg 7.5 HP
Den nya politiska historien 7.5 HP
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning 15.0 HP
Examensarbete inom lärarprogrammet (historia) 15.0 HP
Frågedriven undervisning i SO-ämnen 7.5 HP
Frågedriven undervisning i SO-ämnen II 7.5 HP
Från undersåte till medborgare: Perspektiv på två sekler av samhällsomvandling 7.5 HP
Historia med didaktisk inriktning 4 7.5 HP
Historia med didaktisk inriktning 5 22.5 HP
Historiebruk 7.5 HP
Introduktionskurs i ämnesdidaktisk skolutveckling 7.5 HP
Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå 7.5 HP
Kulturarv och den kulturella vändningen 7.5 HP
Kulturarvet: transnationella perspektiv 7.5 HP
Kulturhistorisk forskningsmetodik 7.5 HP
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv 7.5 HP
Masteruppsats i historia 30.0 HP
Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II 7.5 HP
Praktik 1 historia 15.0 HP
Regioners organisering i tid och rum 7.5 HP
Självständigt arbete i historia I 15.0 HP
Självständigt arbete i historia II 15.0 HP
Verksamhetsförlagd utbildning II - KPF 15.0 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare 15.0 HP
Ämnesdidaktisk fördjupning I: Fördjupning inom undervisningsämnets didaktik 7.5 HP