Kurser i Specialpedagogik

Det specialpedagogiska ämnesområdet har utvecklats ur ämnet pedagogik men med nära kopplingar till andra ämnen som psykologi, sociologi, medicin och filosofi. Kännetecknande för specialpedagogik är en rikedom av såväl teorier som metoder. Inom det specialpedagogiska kunskapsområdet studeras förhållanden som kan leda till inkluderande och exkluderande processer på individnivå såväl som på grupp- och samhällsnivå. Ett centralt tema är utformning av pedagogiska miljöer för att ge alla möjligheter till delaktighet, utveckling och lärande. Ämnet belyser utbildningsinstitutioners förmåga att bemöta människors variation i relation till begrepp som majoritet, normalitet och avvikelse.

Inom ämnet specialpedagogik på Karlstads universitet erbjuds programstudier på avancerad nivå på speciallärarprogrammet och dessutom ett antal fristående kurser på grundläggande nivå. Speciallärarprogrammet ges på halvfart på distans över sex terminer. Programmet erbjuder specialiseringen mot utvecklingsstörning. Fristående kurser i specialpedagogik (med grundläggande behörighet som ingångskrav) finns på A, B- och C-nivå. Inom ämnet pedagogiskt arbete finns det möjlighet att bedriva doktorandstudier med specialpedagogisk inriktning.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.