Kurser i Specialpedagogik

Det specialpedagogiska ämnesområdet har utvecklats ur ämnet pedagogik men med nära kopplingar till andra ämnen som psykologi, sociologi, medicin och filosofi. Kännetecknande för specialpedagogik är en rikedom av såväl teorier som metoder. Inom det specialpedagogiska kunskapsområdet studeras förhållanden som kan leda till inkluderande och exkluderande processer på individnivå såväl som på grupp- och samhällsnivå. Ett centralt tema är utformning av pedagogiska miljöer för att ge alla möjligheter till delaktighet, utveckling och lärande. Ämnet belyser utbildningsinstitutioners förmåga att bemöta människors variation i relation till begrepp som majoritet, normalitet och avvikelse.

Inom ämnet specialpedagogik på Karlstads universitet erbjuds programstudier på avancerad nivå på speciallärarprogrammet och dessutom ett antal fristående kurser på grundläggande nivå. Speciallärarprogrammet ges på halvfart på distans över sex terminer. Programmet erbjuder specialiseringen mot utvecklingsstörning. Fristående kurser i specialpedagogik (med grundläggande behörighet som ingångskrav) finns på A, B- och C-nivå. Inom ämnet pedagogiskt arbete finns det möjlighet att bedriva doktorandstudier med specialpedagogisk inriktning.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Att möta variation och mångfald 7,5 HP
Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling 15 HP
Att utveckla språkliga lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv 15 HP
Döva barn och barn med hörselnedsättning - lära att läsa och skriva under de tidiga åren 5 HP
Examensarbete i speciallärarprogrammet 15 HP
Examensarbete i specialpedagogprogrammet 15 HP
Examensarbete inom speciallärarprogrammet 15 HP
Examensarbete inom speciallärarprogrammet 15 HP
Individ, lärande och samhälle 15 HP
Individ, språk och samhälle 15 HP
Introduktion till Specialpedagogik 7,5 HP
Kartläggning av lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv 15 HP
Lärande och undervisning i särskolan Del I 15 HP
Lärande och undervisning i särskolan Del II 15 HP
Lärarens uppdrag 15 HP
Pedagogiskt arbete och utveckling av lärmiljöer 7,5 HP
Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor 15 HP
Specialpedagogik 7,5 HP
Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde 15 HP
Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält I 15 HP
Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II 15 HP
Specialpedagogiska perspektiv 7,5 HP
Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan 7,5 HP
Specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning 7,5 HP
Språk- och begreppsutveckling 7,5 HP
Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv 15 HP
Särskilt stöd för språk-, skriv- och läsutveckling 15 HP
Undervisningsuppdraget - innehåll och problematisering 15 HP
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning 15 HP