Kurser i Idrottsvetenskap

Idrottsvetenskaps fristående kurser riktar sig till dig som är intresserad av idrott och hälsa och som vill arbeta som ledare, tränare, konsult eller coach inom idrott och hälsoarbete. Genom en grundläggande utbildning i idrottsvetenskap utvecklar du kompetens för att kunna ansvara för och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom planering, genomförande och utvärdering av idrotts- och hälsoverksamheter. En idrottvetenskaplig utbildning ger en god kunskapsgrund för att kunna inrikta sig mot uppdrag på alla nivåer inom barn-och ungdomsidrott, motionsidrott och hälsofrämjande arbete så väl som elitinriktad tävlingsidrott. Vill du ägna dig åt utvecklings- och forskningsprojekt inom idrottsrelaterade områden ger utbildningen en utmärkt grund.

För information om det idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottscoaching, http://www.kau.se/utbildning/program/SGIDV

För kurser inom lärarprogrammet, Ämneslärarutbildningen grundskolan gymnasiet
http://www.kau.se/utbildning/program/LAALP-IDGS
http://www.kau.se/utbildning/program/LAALP-IDGY

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

För mer information se ämnets hemsida.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.