Kurser i Idrottsvetenskap

Idrottsvetenskaps fristående kurser riktar sig till dig som är intresserad av idrott och hälsa och som vill arbeta som ledare, tränare, konsult eller coach inom idrott och hälsoarbete. Genom en grundläggande utbildning i idrottsvetenskap utvecklar du kompetens för att kunna ansvara för och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom planering, genomförande och utvärdering av idrotts- och hälsoverksamheter. En idrottvetenskaplig utbildning ger en god kunskapsgrund för att kunna inrikta sig mot uppdrag på alla nivåer inom barn-och ungdomsidrott, motionsidrott och hälsofrämjande arbete så väl som elitinriktad tävlingsidrott. Vill du ägna dig åt utvecklings- och forskningsprojekt inom idrottsrelaterade områden ger utbildningen en utmärkt grund.

För information om det idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottscoaching, http://www.kau.se/utbildning/program/SGIDV

För kurser inom lärarprogrammet, Ämneslärarutbildningen grundskolan gymnasiet
http://www.kau.se/utbildning/program/LAALP-IDGS
http://www.kau.se/utbildning/program/LAALP-IDGY

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

För mer information se ämnets hemsida.

Kurser på grundnivå

Människokroppen och fysisk aktivitetUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGF30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Bedömning och betygssättningUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGF40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Idrott och hälsa I - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–22
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Idrott och hälsa II - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–50
Svenska
Programkurs
15 HP
Idrott, hälsa och fysisk aktivitet för yngre barnUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGF10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning IUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGB14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–50
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning IIUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGB17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Idrottsdidaktik och fysisk aktivitetUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGB15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–7
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
IdrottspsykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGB11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Idrottsvetenskap IUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGA12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Idrottsvetenskap IIUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGBA2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Idrottsvetenskap IIIUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGCC6

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: IDGLT1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2Utbildningstillfällen

Kurskod: IDGLT2

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2, 7-9 (andraämne)Utbildningstillfällen

Kurskod: IDGLT6

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3Utbildningstillfällen

Kurskod: IDGLT3

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
30 HP
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3, för årskurs 7-9Utbildningstillfällen

Kurskod: IDGL79

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–50
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Kost- och näringsläraUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGB16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 8–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Motiverande samtal och förändringsprocesserUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGMI1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
PrestationsutvecklingsstrategierUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGB18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Specialidrott för lärare i idrott och hälsaUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGS60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
60 HP
Tillämpad idrottspsykologiUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGB12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
TräningsläraUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGB13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ämnesdidaktik i idrott och hälsa för yngre barnUtbildningstillfällen

Kurskod: IDGF20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Barn i rörelseUtbildningstillfällen

Kurskod: IDAM06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Examensarbete för ämneslärare - idrottsvetenskap med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Holistisk idrottscoachingUtbildningstillfällen

Kurskod: IDAM03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Hälso- och livsstilsrelaterad coachingUtbildningstillfällen

Kurskod: IDAM04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 46–3
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Idrottsvetenskap - en introduktion till ett mång- och tvärvetenskapligt fält Utbildningstillfällen

Kurskod: IDAM01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4Utbildningstillfällen

Kurskod: IDALT4

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 5Utbildningstillfällen

Kurskod: IDALT5

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–3
Svenska
Programkurs
22,5 HP