Kurser i Informatik

Vid ämnet Informatik utforskar vi det spännande mötet mellan människa och IT. Vi studerar hur människor utvecklar och använder informationssystem för att stödja olika verksamheter i företag och samhälle.
Genom utbildning och forskning skapar vi möjligheter för människor att med hjälp av modern informationsteknik skapa nya affärsmöjligheter. Här i Karlstad ligger fokus på e-tjänster, vilket genomsyrar såväl vår forskning som våra utbildningsprogram och kurser.
Hos oss får du som student möjlighet till en utvecklande utbildning inom grundutbildningsprogrammen IT-design, Webb och Multimedia respektive distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Vi erbjuder även utbildning på magister- och masternivå för dig som vill fördjupa dig ytterligare. Som student vid ämnet Informatik kommer du att ha nära kontakt med lärare och forskare under hela din utbildning oavsett om du studerar på campus eller distans. Vi har ett nära samarbete med IT-branschen i regionen och för studenter som studerar på campus kan vi erbjuda mentorskap hos regionens IT-företag.