Kurser i Informatik

Vid ämnet Informatik utforskar vi det spännande mötet mellan människa och IT. Vi studerar hur människor utvecklar och använder informationssystem för att stödja olika verksamheter i företag och samhälle.
Genom utbildning och forskning skapar vi möjligheter för människor att med hjälp av modern informationsteknik skapa nya affärsmöjligheter. Här i Karlstad ligger fokus på e-tjänster, vilket genomsyrar såväl vår forskning som våra utbildningsprogram och kurser.
Hos oss får du som student möjlighet till en utvecklande utbildning inom grundutbildningsprogrammen IT-design, Webb och Multimedia respektive distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Vi erbjuder även utbildning på magister- och masternivå för dig som vill fördjupa dig ytterligare. Som student vid ämnet Informatik kommer du att ha nära kontakt med lärare och forskare under hela din utbildning oavsett om du studerar på campus eller distans. Vi har ett nära samarbete med IT-branschen i regionen och för studenter som studerar på campus kan vi erbjuda mentorskap hos regionens IT-företag.

Kurser på grundnivå

Affärssimulering och dataanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB25

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Affärssystem I: AnalysmodellerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Affärssystem II: UtvecklingsmodellerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Anskaffning av IT-systemUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Användartester, prototyping och utvärderingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Business by Web och webbanalysUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA97

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
Programkurs
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 35–44
Engelska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
DatabasdesignUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Designmönster, Java och UMLUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Fortsättningskurs i programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Grundläggande databasdesignUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA21

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Grundläggande programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
HTML och CSS för webbutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–8
Svenska
Programkurs
5 HP
Informatik - HögskoleuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
Programkurs
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Informatik - KandidatuppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska och engelska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–2
Svenska och engelska
Programkurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 35–2
Svenska och engelska
 Fristående kurs
15 HP
Informatik, praktikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC00

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Informatik, utlandspraktikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC99

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–2
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Informationssystem och ITUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
InteraktionsdesignUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Engelska
Programkurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 45–2
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Introduktion till IT-designUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Introduktion till objektorienterad programmeringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–8
Svenska
Programkurs
5 HP
JavaScript för webbutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 9–15
Svenska
Programkurs
5 HP
Objektorienterad modelleringUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 40–44
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska och engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Portabla formatUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 16–22
Svenska
Programkurs
5 HP
ProgramutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 45–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Prototyping: Att pröva och kommunicera designkonceptUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Serverprogrammering i JavaScriptUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 8–13
Svenska
Programkurs
5 HP
Systemanalys och designUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska och engelska
Programkurs
7,5 HP
SystemimplementeringsteknikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 9–15
Svenska
Programkurs
5 HP
SystemintegrationUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Tjänster och IT: Elektroniska affärerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–45
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–44
Engelska om internationella studenter deltar, annars svenska
 Fristående kurs
15 HP
Utveckling av appar för mobila e-tjänsterUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Utveckling av webbapplikationerUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Verksamhet och ITUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGA02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Verksamhetsutveckling med process- och flerpartsperspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGC06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
7,5 HP
WebbutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISGB02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 45–2
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Aktuell informationssystemforskningUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–44
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Electronic Business and Enterprise SystemsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD27

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)Utbildningstillfällen

Kurskod: ISAD19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 45–2
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Forskningsprojekt inom InformatikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAE06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–2
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Forskningsprojekt inom InformatikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAE07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–2
Engelska
 Fristående kurs
30 HP
Informatik - MagisteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–2
Engelska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
50% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska
Programkurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 35–2
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Informatik - MasteruppsatsUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAE09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Engelska
 Fristående kurs
30 HP
Modeller och experimentella metoder i multimediautvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–12
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Modellering av informationssystemUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 13–22
Engelska
 Fristående kurs
15 HP
Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatikUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
50% (Dag)
v. 46–2
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP
Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologiUtbildningstillfällen

Kurskod: ISAD12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
50% (Dag)
v. 36–45
Engelska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–44
Engelska
 Fristående kurs
7,5 HP