Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

 
7,5 HP