Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

 
7,5 HP