Kurser i Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete har en tydlig inriktning på praxisnära forskning med innehåll mot såväl studier av skolors organisation, lärares yrkesliv samt ämnesdidaktikiskt innehåll i förskola och skola.
Pedagogiskt arbete riktas till studerande som har en lärarutbildning och som vill knyta samman denna kompetens med forskning om den praktiska verksamheten och dess villkor såväl lokalt, nationellt som internationellt. Forskning inom pedagogiskt arbete bidrar till en kritisk debatt och diskussion om skola.

Kurser på grundnivå

Att leda och utveckla förskolans verksamhetUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGF50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Att leda och utveckla förskolans verksamhet - arbetsintegrerad variant.Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGF78

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 36–48
Svenska
Programkurs
15 HP
Barns utveckling och lärande i förskolanUtbildningstillfällen

Kurskod: FLGI50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–13
Engelska
Programkurs
7,5 HP
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärandeUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGF44

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
22,5 HP
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärandeUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGF30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Förskolan och vetenskapliga perspektivUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGF70

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - grundlärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGG24

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGA15

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt 1 - musiklärareUtbildningstillfällen

Kurskod: MUGL37

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Arvika)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt 2 - musiklärareUtbildningstillfällen

Kurskod: MUGL38

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Arvika)
33% (Dag)
v. 8–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 9–23
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt del 1 - ämneslärare årskurs 7-9Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGA16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 51–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt del 2 - ämneslärare årskurs 7-9Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGA17

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–17
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–18
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Pedagogik och lärande i fritidshem IUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–17
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–18
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Pedagogiskt ledarskap i skola och fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 46–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Pedagogiskt ledarskap och verksamhetsutveckling i förskolan - arbetsintegrerad variant Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGF66

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Självständigt arbete - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG16

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Tema Barn och BarndomUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGF10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Tema lärande och utvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGF20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Verksamhetsförlagd utbildning II - grundlärare i fritidshemUtbildningstillfällen

Kurskod: LFGG07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 41–45
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Att leda lokal skolutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAU20

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Förskolans digitalisering och internationalisering I Utbildningstillfällen

Kurskod: PAAFD1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Förskolans undervisning och ledarskap IUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAFU1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Handledarutbildning för lokala lärarutbildareUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAHLU

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
10% (Dag)
v. 36–23
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Ledarskap och ledning i skolanUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAU60

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Lärarens professionella ledarskapUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAG07

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
75% (Dag)
v. 13–39
Svenska
Programkurs
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 14–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Lärarens professionella ledarskap - ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAA05

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-24
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
HT-24
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 36–45
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 4–13
Svenska
Programkurs
15 HP
Lärarens professionella ledarskap 1 - musiklärareUtbildningstillfällen

Kurskod: MUAL18

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Campus  (Arvika)
25% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Lärarens professionella ledarskap 2 - musiklärareUtbildningstillfällen

Kurskod: MUAL19

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Campus  (Arvika)
33% (Dag)
v. 8–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Campus  (Karlstad)
100% (Dag)
v. 9–18
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Självständigt arbete för lärareUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAM04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Självständigt arbete i förskolepedagogik 1Utbildningstillfällen

Kurskod: PAAFS1

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Självständigt arbete i pedagogiskt arbeteUtbildningstillfällen

Kurskod: PAA001

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling Utbildningstillfällen

Kurskod: PAAU90

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–23
Svenska
Programkurs
30 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling IUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAU40

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling IIUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAU70

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Skolan som lärande organisationUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAU50

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
Inställt
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Teoretiska och metodologiska ansatser inom forskningsfälten utbildningsledning och skolutvecklingUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAU81

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP
Verksamhetens politiska styrning och professionella ledningUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAU11

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
15 HP
Vetenskapliga metoderUtbildningstillfällen

Kurskod: PAAM03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
 Fristående kurs
15 HP
Vetenskapliga metoder i utbildningsvetenskaplig forskningUtbildningstillfällen

Kurskod: SPAM01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-24
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 36–3
Svenska
Programkurs
VT-25
Distans  (Karlstad)
50% (Dag)
v. 4–23
Svenska
Programkurs
15 HP