Nyhetsarkiv

2016-06-29
Nyanlända och deras integration har under den senaste tiden blivit en het politisk fråga och en stor utmaning för hela det svenska samhället. I Göteborg samarbetar Göteborgs stad idag med nio idéburna organisationer, för att skapa ett gott mottagande av nyanlända asylsökande barn och ungdomar och underlätta deras integration i samhället. I en ny studie vid Karlstads universitet undersöker forskare både formerna och effekterna av detta samarbete.
2016-06-29
Nyanlända och deras integration har under den senaste tiden blivit en het politisk fråga och en stor utmaning för hela det svenska samhället. I Göteborg samarbetar Göteborgs stad idag med nio idéburna organisationer, för att skapa ett gott mottagande av nyanlända asylsökande barn och ungdomar och underlätta deras integration i samhället. I en ny studie vid Karlstads universitet undersöker forskare både formerna och effekterna av detta samarbete.
2016-06-28
Är du nyfiken på att lära dig mer om andra kulturer och seder? Du behöver inte nödvändigtvis resa utomlands för att göra det. Ta chansen att lära känna internationella studenter under en termin eller två! Varje år tar Karlstads universitet emot ca 300 internationella studenter från hela världen. Det har funnits en önskan från de studenternas sida att lära sig mer om svensk kultur. Därför söker vi nu även kontaktfamiljer till studenterna.
2016-06-27
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande har tillsammans med Högskolan i Hedmark, beviljats medel för förstudien "Gränsöverskridande ekosystemtjänster. Skogen som natur- och kulturarvsresurs". Projektet startar den 1 augusti och stöds av Interreg Sverige- Norge. Projektet handlar om att trygga och utveckla det gränsöverskridande skogsområdet i Inre Skandinavien.
2016-06-27
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande har tillsammans med Högskolan i Hedmark, beviljats medel för förstudien "Gränsöverskridande ekosystemtjänster. Skogen som natur- och kulturarvsresurs". Projektet startar den 1 augusti och stöds av Interreg Sverige- Norge. Projektet handlar om att trygga och utveckla det gränsöverskridande skogsområdet i Inre Skandinavien.
2016-06-27
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande har tillsammans med Högskolan i Hedmark, beviljats medel för förstudien "Gränsöverskridande ekosystemtjänster. Skogen som natur- och kulturarvsresurs". Projektet startar den 1 augusti och stöds av Interreg Sverige- Norge. Projektet handlar om att trygga och utveckla det gränsöverskridande skogsområdet i Inre Skandinavien.
2016-06-27
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande har tillsammans med Högskolan i Hedmark, beviljats medel för förstudien "Gränsöverskridande ekosystemtjänster. Skogen som natur- och kulturarvsresurs". Projektet startar den 1 augusti och stöds av Interreg Sverige- Norge. Projektet handlar om att trygga och utveckla det gränsöverskridande skogsområdet i Inre Skandinavien.
2016-06-27
Marie-Therese Christiansson, lektor i informatik vid Handelshögskolan tilldelas Karlstads universitets Samverkansstipendium 2016. Stipendiekommitténs motivering lyder: Marie-Therese Christiansson får Samverkansstipendium 2016 för sitt sätt att visa och sprida ett gott exempel på att bygga och använda nätverk kring forskning och undervisning i samproduktion med näringslivet. Den samverkan det rör är verksamhetsutveckling där metoder utvecklas för att underlätta processori
2016-06-27
Marie-Therese Christiansson, lektor i informatik vid Handelshögskolan tilldelas Karlstads universitets Samverkansstipendium 2016. Stipendiekommitténs motivering lyder: Marie-Therese Christiansson får Samverkansstipendium 2016 för sitt sätt att visa och sprida ett gott exempel på att bygga och använda nätverk kring forskning och undervisning i samproduktion med näringslivet. Den samverkan det rör är verksamhetsutveckling där metoder utvecklas för att underlätta processori
2016-06-27
Stipendiekommittén vid Karlstads universitet har under våren tagit emot nomineringar till årets Pedagogiskt stipendium och Samverkansstipendium. Pristagarna är nu utsedda. Det blir Marcus Berg, docent i fysik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, som får Pedagogiskt stipendium 2016. Stipendiekommitténs motivering lyder: Marcus Berg har visat ett stort engagemang i utvecklandet av nya pedagogiska metoder i undervisningen.
2016-06-27

Studenter hjälper studenter

Nyheter » 2016-06-27
Supplemental Instruction, SI, är en kompletterande inlärningsform där studenter hjälper andra studenter på lägre nivå. Syftet är att fler ska klara ”svåra” kurser. Metoden har använts under flera år vid Karlstads universitet och under våren har den använts bland annat inom lärarutbildningen. Metoden som kallas Supplemental Instruction, SI, utvecklades i Kansas, USA, 1973. Nu finns den i ett 30-tal länder, och så även i Sverige och på Karlstads universitet.
2016-06-27

Studenter hjälper studenter

Nyheter » 2016-06-27
Supplemental Instruction, SI, är en kompletterande inlärningsform där studenter hjälper andra studenter på lägre nivå. Syftet är att fler ska klara ”svåra” kurser. Metoden har använts under flera år vid Karlstads universitet och under våren har den använts bland annat inom lärarutbildningen. Metoden som kallas Supplemental Instruction, SI, utvecklades i Kansas, USA, 1973. Nu finns den i ett 30-tal länder, och så även i Sverige och på Karlstads universitet.
2016-06-23
Förra året sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. Över 50 000 av dem var från Syrien. Under 2014 var de drygt 26 000. Två av dem som kom till Sverige 2014 har fått uppehållstillstånd och boende i den lilla värmländska kommunen Hammarö.
2016-06-23
Förra året sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. Över 50 000 av dem var från Syrien. Under 2014 var de drygt 26 000. Två av dem som kom till Sverige 2014 har fått uppehållstillstånd och boende i den lilla värmländska kommunen Hammarö.
2016-06-23
Förra året sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. Över 50 000 av dem var från Syrien. Under 2014 var de drygt 26 000. Två av dem som kom till Sverige 2014 har fått uppehållstillstånd och boende i den lilla värmländska kommunen Hammarö.
2016-06-22
Med en ny professor förstärker datavetenskap vid Karlstads universitet ytterligare sin spetsforskning inom datasäkerhet och integritet på nätet. Melanie Volkamer arbetar bland annat för att göra säkerhet på nätet mer användarvänligt. - Många gånger så hämmar datasäkerheten användbarheten. Alltså, ju säkrare det är desto mindre användbart.
2016-06-22
Med en ny professor förstärker datavetenskap vid Karlstads universitet ytterligare sin spetsforskning inom datasäkerhet och integritet på nätet. Melanie Volkamer arbetar bland annat för att göra säkerhet på nätet mer användarvänligt. - Många gånger så hämmar datasäkerheten användbarheten. Alltså, ju säkrare det är desto mindre användbart.
2016-06-22

Nu är Max IV-laboratoriet invigt

Nyheter » 2016-06-22
Synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund är nu invigt. Anläggningen finansieras och används bland annat av tolv svenska universitet, ett av dem är Karlstads universitet. Den 21 juni, klockan 13:08:55 när solen stod som högst på himlen på hela året, invigdes Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur någonsin, MAX IV-laboratoriet i Lund.
2016-06-22

Nu är Max IV-laboratoriet invigt

Nyheter » 2016-06-22
Synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund är nu invigt. Anläggningen finansieras och används bland annat av tolv svenska universitet, ett av dem är Karlstads universitet. Den 21 juni, klockan 13:08:55 när solen stod som högst på himlen på hela året, invigdes Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur någonsin, MAX IV-laboratoriet i Lund.
2016-06-22

Nu är Max IV-laboratoriet invigt

Nyheter » 2016-06-22
Synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund är nu invigt. Anläggningen finansieras och används bland annat av tolv svenska universitet, ett av dem är Karlstads universitet. Den 21 juni, klockan 13:08:55 när solen stod som högst på himlen på hela året, invigdes Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur någonsin, MAX IV-laboratoriet i Lund.