Nyhetsarkiv

2016-03-02
Tar du examen i vår och brinner för att bli integrationskonsult? Då kanskeiBiz Academy är något för dig. Tisdagen den 22 mars kl 12-13 berättar iBiz Solutions vilka möjligheter iBiz Academy erbjuder. Ni träffar dem i 21E 202, lunch ingår. Anmälan om deltagande på informationsmötet skickas till academy.kau@ibiz-solutions.se. Sista anmälningsdag. 16 mars.
2016-03-02
Den 3-4 mars arrangerar The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och Education International (EI) den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP) i Berlin. Under dessa dagar möts politiker, fackliga företrädare och experter för att diskutera lärarfrågor.
2016-03-02
Den 3-4 mars arrangerar The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och Education International (EI) den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP) i Berlin. Under dessa dagar möts politiker, fackliga företrädare och experter för att diskutera lärarfrågor.
2016-03-01

Öppet att ansöka om kårstatus

Nyheter » 2016-03-01
Nu kan studentsammanslutningar ansöka om att få kårstatus vid Karlstads universitet. Sista ansökningsdag är den 4 april. Beslut om kårstatus tas av universitetsstyrelsen och tillkännages den 29 april. Ansökningsperioden är mellan 1 mars och 4 april. Kårstatusen gäller för perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2019. För att få ställning som studentkår ska ett antal kriterier uppfyllas. Är det fler sökande som uppfyller kriterierna kan ett lärosäte ha mer än en studentkår.
2016-03-01

Experten: Hot och våld ökar

Nyheter » 2016-03-01
CTF i media: Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads Universitet, har gjort studien ”Att jobba med jobbiga kunder”. Han konstaterar att hot och våld har blivit ett allt vanligare inslag i många anställdas vardag. CTF syns på kollega.se: Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads Universitet, har gjort studien ”Att jobba med jobbiga kunder”.
2016-03-01

Experten: Hot och våld ökar

Nyheter » 2016-03-01
CTF i media: Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads Universitet, har gjort studien ”Att jobba med jobbiga kunder”. Han konstaterar att hot och våld har blivit ett allt vanligare inslag i många anställdas vardag. CTF syns på kollega.se: Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstads Universitet, har gjort studien ”Att jobba med jobbiga kunder”.
2016-02-29
Professor Abelardo Castro Hidalgo från Universidad de Concepción i Chile besökte den 24 februari Karlstads universitet. Bland annat presenterade han sin studie Lesson Studies from an interdisciplinary perspective: Consequences for teaching practices and professional identity.
2016-02-29
Professor Abelardo Castro Hidalgo från Universidad de Concepción i Chile besökte den 24 februari Karlstads universitet. Bland annat presenterade han sin studie Lesson Studies from an interdisciplinary perspective: Consequences for teaching practices and professional identity.
2016-02-26

Mot ett effektivare internet

Nyheter » 2016-02-26
Internetuppkopplingens hastighet beror inte enbart på bandbredden, exempelvis påverkar latensen uppkopplingens hastighet.
2016-02-26

Mot ett effektivare internet

Nyheter » 2016-02-26
Internetuppkopplingens hastighet beror inte enbart på bandbredden, exempelvis påverkar latensen uppkopplingens hastighet.
2016-02-26
Nu är det möjligt att nominera hedersdoktorer för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt Lärarutbildningsnämnden. Hedersdoktor utses i samband med Akademisk högtid som i år infaller 21 oktober. Nomineringarna ska göras på särskild blankett och ska vara grundade i de beslutade kriterierna. Den 7 mars lämnas nomineringarna för Lärarutbildningsnämnden och den 15 mars för HNT-fakulteten.
2016-02-26
Nu är det möjligt att nominera hedersdoktorer för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt Lärarutbildningsnämnden. Hedersdoktor utses i samband med Akademisk högtid som i år infaller 21 oktober. Nomineringarna ska göras på särskild blankett och ska vara grundade i de beslutade kriterierna. Den 7 mars lämnas nomineringarna för Lärarutbildningsnämnden och den 15 mars för HNT-fakulteten.
2016-02-26
Nu är det möjligt att nominera hedersdoktorer för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt Lärarutbildningsnämnden. Hedersdoktor utses i samband med Akademisk högtid som i år infaller 21 oktober. Nomineringarna ska göras på särskild blankett och ska vara grundade i de beslutade kriterierna. Den 7 mars lämnas nomineringarna för Lärarutbildningsnämnden och den 15 mars för HNT-fakulteten.
2016-02-26
Nu är det möjligt att nominera hedersdoktorer för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap samt Lärarutbildningsnämnden. Hedersdoktor utses i samband med Akademisk högtid som i år infaller 21 oktober. Nomineringarna ska göras på särskild blankett och ska vara grundade i de beslutade kriterierna. Den 7 mars lämnas nomineringarna för Lärarutbildningsnämnden och den 15 mars för HNT-fakulteten.
2016-02-26

Vad gör öringen på vintern?

Nyheter » 2016-02-26
Ett tak över huvudet i form av ett istäcke påverkar öringars beteende. De blir mer aktiva och mindre stressade visar forskning vid Karlstads universitet. Klimatförändringarna som leder till mildare vintrar medför dock ändrade livsvillkor för fisken och kan på sikt bli ett problem för deras överlevnad. Fisk i kallt vatten – munsbit för mink Eftersom fiskar är växelvarma, antar deras kroppar en temperatur som ligger nära vattnets.
2016-02-26

Vad gör öringen på vintern?

Nyheter » 2016-02-26
Ett tak över huvudet i form av ett istäcke påverkar öringars beteende. De blir mer aktiva och mindre stressade visar forskning vid Karlstads universitet. Klimatförändringarna som leder till mildare vintrar medför dock ändrade livsvillkor för fisken och kan på sikt bli ett problem för deras överlevnad. Fisk i kallt vatten – munsbit för mink Eftersom fiskar är växelvarma, antar deras kroppar en temperatur som ligger nära vattnets.
2016-02-25

CNDS Akademi på CCS

Nyheter » 2016-02-25
årets första CNDS-akademi, en mötesplats för forskare och doktorander inom Centrum för Naturkatastrofslära - CNDS, hölls på Karlstads universitet den 18-19 februari med Centrum för klimat och säkerhet som värd. Då flera av doktoranderna i CNDS forskarskola kommer att bli färdiga med sin doktorandutbildning under året låg fokus under denna Akademi på vad som händer efter doktorandutbildningen, om karriärplanering, forskningsorganisationer och forskningsfinansiering. Vi fi
2016-02-25

CNDS Akademi på CCS

Nyheter » 2016-02-25
årets första CNDS-akademi, en mötesplats för forskare och doktorander inom Centrum för Naturkatastrofslära - CNDS, hölls på Karlstads universitet den 18-19 februari med Centrum för klimat och säkerhet som värd. Då flera av doktoranderna i CNDS forskarskola kommer att bli färdiga med sin doktorandutbildning under året låg fokus under denna Akademi på vad som händer efter doktorandutbildningen, om karriärplanering, forskningsorganisationer och forskningsfinansiering. Vi fi
2016-02-25
Ett team av fem studenter från Karlstads universitet tog sig till final i innovationstävlingen Sustainergies Cup. Deras bidrag handlar bland annat om formbara och återförslutningsbara livsmedlesförpackningar. Gods på tunnelbanetåg, förpackningar som skiftar färg för att signalera utgångsdatum eller krymper i takt med att innehållet går åt och kärleksbombning för de som väljer kollektivtrafiken.
2016-02-25
Ett team av fem studenter från Karlstads universitet tog sig till final i innovationstävlingen Sustainergies Cup. Deras bidrag handlar bland annat om formbara och återförslutningsbara livsmedlesförpackningar. Gods på tunnelbanetåg, förpackningar som skiftar färg för att signalera utgångsdatum eller krymper i takt med att innehållet går åt och kärleksbombning för de som väljer kollektivtrafiken.