Nyhetsarkiv

2016-03-18

Krisövning online

Nyheter » 2016-03-18
Centrum för klimat och säkerhet är del av ett nystartat projekt om webbaserad krisövning som beviljats EU-medel från Interreg Sverige-Norgeprogrammet. Projektet ska utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala hinder för god krisberedskap. Projektet Preparing for Future Crisis Management – CriseIT, kommer att pågå under tre år med start 2016.
2016-03-18

Krisövning online

Nyheter » 2016-03-18
Centrum för klimat och säkerhet är del av ett nystartat projekt om webbaserad krisövning som beviljats EU-medel från Interreg Sverige-Norgeprogrammet. Projektet ska utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala hinder för god krisberedskap. Projektet Preparing for Future Crisis Management – CriseIT, kommer att pågå under tre år med start 2016.
2016-03-18
Vid årsskiftet löper uppdragen för flera av universitetets dekaner och prodekaner ut. Nu påbörjas rekryteringen av dekaner för HNT (Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap) och HS (Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap) samt prodekaner för HNT, HS och Lärarutbildningsnämnden. Dekanen är ytterst ansvarig för fakultetens utbildning och forskning, dess kvalitet och utveckling.
2016-03-18
Vartannat år utser Karlstads studentkår årets Bästa lärare med syfte är att uppmärksamma lärarnas pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går priset till Anita Malmgren, lärare vid lärarutbildningen som undervisar bland annat på förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Motiveringen lyder: "Anita Malmgren engagerar sig med inlevelse och glädje i studenternas studier.
2016-03-18
Vartannat år utser Karlstads studentkår årets Bästa lärare med syfte är att uppmärksamma lärarnas pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. I år går priset till Anita Malmgren, lärare vid lärarutbildningen som undervisar bland annat på förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Motiveringen lyder: "Anita Malmgren engagerar sig med inlevelse och glädje i studenternas studier.
2016-03-18
Lärarutbildningen vid Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till Pema Dorjee, engagerad föreläsare inom religionshistoria. Han har haft ett mångårigt nära samarbete med så väl lärare som studenter vid Karlstads universitet, både i Karlstad och i Dharamsala, Indien, där universitetet har ett studiecenter. Sedan 1995 har studenter och lärare från Karlstads universitet besökt och studerat i Dharamsala, Indien.
2016-03-18
Lärarutbildningen vid Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till Pema Dorjee, engagerad föreläsare inom religionshistoria. Han har haft ett mångårigt nära samarbete med så väl lärare som studenter vid Karlstads universitet, både i Karlstad och i Dharamsala, Indien, där universitetet har ett studiecenter. Sedan 1995 har studenter och lärare från Karlstads universitet besökt och studerat i Dharamsala, Indien.
2016-03-17
Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF in till ett webbinarium på temat "Future knowledge sharing". Detta är en aktivitet inom satsningen på nätbaserade kurser inom tjänsteinnovation och riktar sig till yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling. Det kostar inget att delta men anmälan krävs. Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF in till webbinarium inom området tjänsteinnovation.
2016-03-17
Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF in till ett webbinarium på temat "Future knowledge sharing". Detta är en aktivitet inom satsningen på nätbaserade kurser inom tjänsteinnovation och riktar sig till yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling. Det kostar inget att delta men anmälan krävs. Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF in till webbinarium inom området tjänsteinnovation.
2016-03-17
Den 17 mars beslutade regionstyrelsen att Region Värmland under en femårsperiod går in med 50 miljoner kronor i Akademin för smart specialisering – en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.
2016-03-15
NULL CRS-forskare i USA: Transdisciplinärt projekt om deltagande modellering En modell är en förenkling av verkligheten. Vi använder modeller dagligen mer eller mindre medvetet för att förstå och hantera världen omkring oss. Forskare inom olika discipliner har länge använt modeller för att beskriva och undersöka olika ekologiska, mänskliga och samhällsmässiga system och hur dessa interagerar; exempelvis en älv och samhället runtomkring.
2016-03-15
NULL CRS-forskare i USA: Transdisciplinärt projekt om deltagande modellering En modell är en förenkling av verkligheten. Vi använder modeller dagligen mer eller mindre medvetet för att förstå och hantera världen omkring oss. Forskare inom olika discipliner har länge använt modeller för att beskriva och undersöka olika ekologiska, mänskliga och samhällsmässiga system och hur dessa interagerar; exempelvis en älv och samhället runtomkring.
2016-03-14

Mjukvara väckte nyfikenhet

Nyheter » 2016-03-14
Per Hurtig och Johan Garcia har utvecklat en mjukvara för deterministisk emulering som nyligen presenterades på konferensen Netdev 1.1 i Sevilla. Intresset för mjukvaran var stort och flera av deltagarna uttryckte att deterministisk emulering skulle vara användbart för dem. När datorer kommunicerar med varandra kontrolleras kommunikationsbeteendet av protokoll. Dessa protokoll behöver prestandautvärderas och ibland även felsökas.
2016-03-14

Mjukvara väckte nyfikenhet

Nyheter » 2016-03-14
Per Hurtig och Johan Garcia har utvecklat en mjukvara för deterministisk emulering som nyligen presenterades på konferensen Netdev 1.1 i Sevilla. Intresset för mjukvaran var stort och flera av deltagarna uttryckte att deterministisk emulering skulle vara användbart för dem. När datorer kommunicerar med varandra kontrolleras kommunikationsbeteendet av protokoll. Dessa protokoll behöver prestandautvärderas och ibland även felsökas.
2016-03-14

Från skog till läkemedel

Nyheter » 2016-03-14
Forskargruppen FSSG, Fundamental Separation Science Group, vid Karlstads universitet samverkar med läkemedelsindustrin för att ta fram nya läkemedel. Den 16 mars träffas Karlstadsforskare och representanter för läkemedelsindustrin för att ta nästa steg mot framtidens läkemedel. - Skogsråvara innehåller värdefulla ämnen som kan användas i många olika sammanhang bland annat läkemedel, säger Torgny Fornstedt, professor i kemi.
2016-03-14

Från skog till läkemedel

Nyheter » 2016-03-14
Forskargruppen FSSG, Fundamental Separation Science Group, vid Karlstads universitet samverkar med läkemedelsindustrin för att ta fram nya läkemedel. Den 16 mars träffas Karlstadsforskare och representanter för läkemedelsindustrin för att ta nästa steg mot framtidens läkemedel. - Skogsråvara innehåller värdefulla ämnen som kan användas i många olika sammanhang bland annat läkemedel, säger Torgny Fornstedt, professor i kemi.
2016-03-11
Den 8 mars arrangerades ett Compare-seminarium om inbyggda system. Under seminariet föreläste bland annat Martin Blom, lektor i datavetenskap vid Karlstad universitet om Testbarhet av robusthet och effektivitet i inbyggda system - en systematisk litteraturstudie. Det senaste året har ett nytt nätverk för aktörer som jobbar med eller är intresserade av inbyggda system i Värmland med omnejd växt fram.
2016-03-11
Den 8 mars arrangerades ett Compare-seminarium om inbyggda system. Under seminariet föreläste bland annat Martin Blom, lektor i datavetenskap vid Karlstad universitet om Testbarhet av robusthet och effektivitet i inbyggda system - en systematisk litteraturstudie. Det senaste året har ett nytt nätverk för aktörer som jobbar med eller är intresserade av inbyggda system i Värmland med omnejd växt fram.
2016-03-10
Personskador utgör ett omfattande samhällsproblem som resulterar i närmare 5.000 dödsfall och 150.000 allvarligt skadade årligen. Det handlar främst om olycksfall, men även vålds- och självskador. Samhällskostnaden kan uppskattas till närmare 100 miljarder kronor årligen, en siffra som överträffar den dubbla försvarsbudgeten för att ta en jämförelse. Samhällets insatser för att förebygga är starkt sektoriserade och många allvarliga personskaderisker faller mellan stolarna.
2016-03-10
Personskador utgör ett omfattande samhällsproblem som resulterar i närmare 5.000 dödsfall och 150.000 allvarligt skadade årligen. Det handlar främst om olycksfall, men även vålds- och självskador. Samhällskostnaden kan uppskattas till närmare 100 miljarder kronor årligen, en siffra som överträffar den dubbla försvarsbudgeten för att ta en jämförelse. Samhällets insatser för att förebygga är starkt sektoriserade och många allvarliga personskaderisker faller mellan stolarna.