Nyhetsarkiv

2016-02-02
Holland-Sverige, via Norge. Månadens alumn har alltid gillat att jobba med både huvud och händer, och siktade därför på innovation och design. Nu har han prickat in jobbet han alltid velat ha. Namn: Tjalling Chaudron Ålder: 30 Familj: Sambo, barn, hund Utbildning: Högskoleingenjör innovationsteknik och design Yrke: Produktutvecklare på Moelven Wood Först tänkte han södra Frankrike för att det verkade varmt och skönt.
2016-02-01

Möte med UNISDR i Geneve

Nyheter » 2016-02-01
Under veckan som gått har Mikael Granberg och Lars Nyberg träffat representanter för FN:s organ för katastrofriskreducering - UNISDR, i Geneve.
2016-02-01

Möte med UNISDR i Geneve

Nyheter » 2016-02-01
Under veckan som gått har Mikael Granberg och Lars Nyberg träffat representanter för FN:s organ för katastrofriskreducering - UNISDR, i Geneve.
2016-02-01

Magiskt bra Barnens universitet

Nyheter » 2016-02-01
Idag fick Barnens universitet besök av drygt 100 barn som imponerades av allt magiskt man kan åstadkomma med kemi. Det var mycket jubel och applåder när Anna Smedja Bäcklund och Gunilla Carlsson, båda universitetslektorer i kemi, hällde vinäger i glasbehållare och färgat skum sprutade mot taket. Besökarna var barn från flyktingboenden i Filipstad och Molkom och skolbarn från Kronoparksskolan i Karlstad.
2016-01-29
Nu kan studenter som läser religionsvetenskap anmäla sitt intresse för EU-projektet Religious Education and Diversity - Ready. Sex studenter får möjlighet att delta i utbyte med Tyskland, Österrike, Italien, England och Skottland. Uppgiften är att ta reda på mer om undervisning i religion i Europa. Religionsundervisningen skiljer sig åt i olika länder. I till exempel Finland läser eleverna olika kursplaner beroende på deras egen trostillhörighet.
2016-01-29
Nu kan studenter som läser religionsvetenskap anmäla sitt intresse för EU-projektet Religious Education and Diversity - Ready. Sex studenter får möjlighet att delta i utbyte med Tyskland, Österrike, Italien, England och Skottland. Uppgiften är att ta reda på mer om undervisning i religion i Europa. Religionsundervisningen skiljer sig åt i olika länder. I till exempel Finland läser eleverna olika kursplaner beroende på deras egen trostillhörighet.
2016-01-29
Nu kan studenter som läser religionsvetenskap anmäla sitt intresse för EU-projektet Religious Education and Diversity - Ready. Sex studenter får möjlighet att delta i utbyte med Tyskland, Österrike, Italien, England och Skottland. Uppgiften är att ta reda på mer om undervisning i religion i Europa. Religionsundervisningen skiljer sig åt i olika länder. I till exempel Finland läser eleverna olika kursplaner beroende på deras egen trostillhörighet.
2016-01-27
Bridget Kane vikarierar på ett ännu obesatt lektorat med HCI-inriktning under januari-augusti 2016. Hon doktorerade 2008 vid Trinity College på en avhandling med titeln ”An analysis of the dynamics of multidisciplinary medical team meetings and the use of communication technology”. Under seminariet kommer hon att berätta om de olika studier som ligger till grund för avhandlingen samt om en del senare projekt på samma tema, bl.a.
2016-01-26
Antalet sökande till höstens internationella högskoleutbildningar ökar jämfört med höstterminen 2015. Det visar färsk statistik från Universitets- och högskolerådet. Ökningen för masterprogrammen är 46 procent i hela landet. För Karlstads universitet rör det sig om en ökning med 872 ansökningar.
2016-01-26
Antalet sökande till höstens internationella högskoleutbildningar ökar jämfört med höstterminen 2015. Det visar färsk statistik från Universitets- och högskolerådet. Ökningen för masterprogrammen är 46 procent i hela landet. För Karlstads universitet rör det sig om en ökning med 872 ansökningar.
2016-01-25

Intervjupersoner sökes!

Nyheter » 2016-01-25
Vi söker intevjupersoner till ett nytt forskningsprojekt som handlar om rollen som marknadsförare. Vi vill veta vad en marknadsförare gör på jobbet. Vi söker dig som idag arbetar som marknadsförare på företag och som vill ställa upp på en intervju kring frågor som: Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll? Hur genomförs dessa? Har din arbetssituation förändrats något under senaste åren och i så fall hur?
2016-01-25

Intervjupersoner sökes!

Nyheter » 2016-01-25
Vi söker intevjupersoner till ett nytt forskningsprojekt som handlar om rollen som marknadsförare. Vi vill veta vad en marknadsförare gör på jobbet. Vi söker dig som idag arbetar som marknadsförare på företag och som vill ställa upp på en intervju kring frågor som: Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll? Hur genomförs dessa? Har din arbetssituation förändrats något under senaste åren och i så fall hur?
2016-01-25

Karlstadsforskare i TV4-soffan

Nyheter » 2016-01-25
På onsdag morgon den 27 januari gästar Pia Sundqvist TV4 Nyhetsmorgon. Pia Sundqvist är docent i engelska vid Karlstads universitet och har tillsammans med doktoranden Peter Wikström undersökt sambandet mellan dataspelande och kunskaper i engelska. Pia Sundqvist har i tidigare studier visat att dataspelande har en positiv påverkan på barns ordförråd och den talade engelskan.
2016-01-25

Karlstadsforskare i TV4-soffan

Nyheter » 2016-01-25
På onsdag morgon den 27 januari gästar Pia Sundqvist TV4 Nyhetsmorgon. Pia Sundqvist är docent i engelska vid Karlstads universitet och har tillsammans med doktoranden Peter Wikström undersökt sambandet mellan dataspelande och kunskaper i engelska. Pia Sundqvist har i tidigare studier visat att dataspelande har en positiv påverkan på barns ordförråd och den talade engelskan.
2016-01-22
Under höstterminen prövade Karlstads universitet ett nytt system för kursutvärderingar. - Det har fallit väl ut och systemet kan nu tas i full drift med utskick från och med vecka 4, säger Sandra Berginge som är projektledare för införandet. - Kom ihåg att du som student har rätt att framföra dina erfarenheter och synpunkter på alla kurser du går på universitetet, så ta chansen och bidra till att stärka din utbildning, säger Simon Asplund, vice ordförande på Karlstad Studentkår.
2016-01-22

Ny bok om Kronoparken

Nyheter » 2016-01-22
Torsdag 28 januari kl 16.00 i hus 12 rum 12A 323 släpps boken "Stadsdelen Kronoparken i Karlstad - Samhällsplaneringens vedermödor". Författarna är Gerhard Gustafsson, professor emeritus i kulturgeografi och Bengt Dahlgren, fil lic i kulturgeografi och tidigare planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland. Det är lite drygt 50 år sedan det så kallade miljonprogrammet sjösattes. Miljonprogrammet innebar att 1 miljon lägenheter skulle byggas fram till år 1975.
2016-01-22

Ny bok om Kronoparken

Nyheter » 2016-01-22
Torsdag 28 januari kl 16.00 i hus 12 rum 12A 323 släpps boken "Stadsdelen Kronoparken i Karlstad - Samhällsplaneringens vedermödor". Författarna är Gerhard Gustafsson, professor emeritus i kulturgeografi och Bengt Dahlgren, fil lic i kulturgeografi och tidigare planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland. Det är lite drygt 50 år sedan det så kallade miljonprogrammet sjösattes. Miljonprogrammet innebar att 1 miljon lägenheter skulle byggas fram till år 1975.
2016-01-21
Spelar ditt barn mycket dataspel på fritiden? Då är chansen stor att det blir bra betyg i engelska i skolan. En ny studie från Karlstads universitet visar på ett tydligt positivt samband mellan att spela dataspel på fritiden och skriva bra uppsatser bland elever i årskurs 9. Pia Sundqvist, docent i engelska, har i tidigare studier visat att dataspelande har en positiv påverkan på barnens ordförråd och den talade engelskan.
2016-01-21
Spelar ditt barn mycket dataspel på fritiden? Då är chansen stor att det blir bra betyg i engelska i skolan. En ny studie från Karlstads universitet visar på ett tydligt positivt samband mellan att spela dataspel på fritiden och skriva bra uppsatser bland elever i årskurs 9. Pia Sundqvist, docent i engelska, har i tidigare studier visat att dataspelande har en positiv påverkan på barnens ordförråd och den talade engelskan.
2016-01-21

Kunskap för en hållbar värld

Nyheter » 2016-01-21
Vad är den högre utbildningens roll för hållbar utveckling i enlighet med FN:s s17:e hållbarhetsmål? Det var temat vid en konferens i Namibia nyligen, där Hilde Ibsen, docent i miljövetenskap, och Karin Bengtsson, universitetslektor i specialpedagogik, från Karlstads universitet deltog. SANORD, Southern African-Nordic Centre SANORD:s konferens 2015 ägde rum i Windhoek, Namibia den 1-3 december. Värdinstitutionen var Namibia University of Science and Technology.