Nyhetsarkiv

2015-11-30
Ett välkommet tillskott. Helmiastiftelsen har donerat 200 000 kronor till "En värmländsk litteraturhistoria" - projektet som ska beskriva den värmländska litteraturen från runstenarnas Herulen någon gång på 500-talet fram till våra dagars skildringar. Projektet med att skapa ett verk om den värmländska litteraturhistorien startade förra året.
2015-11-27
I novembermörkret tog två studenter från användartestkursen med sig Innovation Park till labbet. Bilder från besöket: det är Erik Högberg och Joakim Norrman som demonstrerar Ozlab för Patrick Standfast från Innovation Park.  Erik Högberg jobbar som så kallad studentexpert på Drivhuset som finns på Innovation Park.   Foto: Erik Framner.
2015-11-27
I novembermörkret tog två studenter från användartestkursen med sig Innovation Park till labbet. Bilder från besöket: det är Erik Högberg och Joakim Norrman som demonstrerar Ozlab för Patrick Standfast från Innovation Park.  Erik Högberg jobbar som så kallad studentexpert på Drivhuset som finns på Innovation Park.   Foto: Erik Framner.
2015-11-26

Ny databas inom ekonomi

Nyheter » 2015-11-26
Macrobond innehåller historisk och global finansiell och ekonomisk data. Macrobond finns på sju studentdatorer i biblioteket. Datorerna är märkta med Macrobond och finns i anslutning till Studieverkstaden på plan 3. Inloggning görs av bibliotekspersonalen
2015-11-26

Ny databas inom ekonomi

Nyheter » 2015-11-26
Macrobond innehåller historisk och global finansiell och ekonomisk data. Macrobond finns på sju studentdatorer i biblioteket. Datorerna är märkta med Macrobond och finns i anslutning till Studieverkstaden på plan 3. Inloggning görs av bibliotekspersonalen
2015-11-25
Anders Green från Södertörns högskola talar om forskningsplaner i samband med den spelutbildning som finns vid hans lärosäte. Anders bedriver forskning inom människa-datorinteraktion, kommunikation samt webbutveckling för mobila. Datorbearbetning av naturligt språk är ett annat fokus däribland generering av olika typer text av innehåll både för webbtjänster och spelvärldar.
2015-11-25
Kyrkklockorna dånade, hjulen rullade med våldsamt slammer genom gatorna, hovarna stampade, fötter trampade, gälla röster skrek: "Elden är lös hos bagare Eriksson"! Landshövdingen grät medan biskopen svor och släckte... Gnista, kaos, aska, spira.. Eldkonst 2015 den 11 december hämtar sin inspiration från den stora branden i Karlstad för 150 år sedan. Eldkonst arrangeras kring Lucia varje år.
2015-11-25
Kyrkklockorna dånade, hjulen rullade med våldsamt slammer genom gatorna, hovarna stampade, fötter trampade, gälla röster skrek: "Elden är lös hos bagare Eriksson"! Landshövdingen grät medan biskopen svor och släckte... Gnista, kaos, aska, spira.. Eldkonst 2015 den 11 december hämtar sin inspiration från den stora branden i Karlstad för 150 år sedan. Eldkonst arrangeras kring Lucia varje år.
2015-11-25
Årets Karriärvecka bjöd som vanligt på spännande aktiviteter med koppling till arbetsmarknaden. Utbildningsutskottet i Läsk, Lärarstudenter i Karlstad, stod för programmet en av dagarna. - Det blev en väldigt lyckad dag. Målet var att tända en glöd hos lärarstudenterna, och det tror jag lyckades, säger Amanda Björklund, ordförande i utbildningsutskottet. Amanda Björklund läser till grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6.
2015-11-25
Årets Karriärvecka bjöd som vanligt på spännande aktiviteter med koppling till arbetsmarknaden. Utbildningsutskottet i Läsk, Lärarstudenter i Karlstad, stod för programmet en av dagarna. - Det blev en väldigt lyckad dag. Målet var att tända en glöd hos lärarstudenterna, och det tror jag lyckades, säger Amanda Björklund, ordförande i utbildningsutskottet. Amanda Björklund läser till grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6.
2015-11-23
Nu startar arbetet med universitetets nya externwebb, kau.se. I mitten av 2016 beräknas en första lansering och sen fortsätter arbetet fram till årsskiftet. Karlstads universitets nuvarande webbplats lanserades 2009. Under åren har några mindre förändringar gjorts, men nu är det dags att ta ett större tag. -Under de sex år som gått har mycket hänt.
2015-11-23

Robot som hjälpmedel för äldre

Nyheter » 2015-11-23
Vem hjälper oss när vi blir gamla? Kanske kommer vi att promenera hållande en robot i handen. Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, är en forskare som utvecklar just en sådan robot. Befolkningen i Sverige liksom i många andra länder blir allt äldre och behovet av olika hjälpmedel ökar.
2015-11-23

Robot som hjälpmedel för äldre

Nyheter » 2015-11-23
Vem hjälper oss när vi blir gamla? Kanske kommer vi att promenera hållande en robot i handen. Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, är en forskare som utvecklar just en sådan robot. Befolkningen i Sverige liksom i många andra länder blir allt äldre och behovet av olika hjälpmedel ökar.
2015-11-20
Hallå där Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet. Det råder ett förhöjt säkerhetsläge i landet. Hur arbetar ni med frågan? - Först och främst vill jag betona att vi inte ser en ökad hotbild mot universitetet och att det i dagsläget inte finns någon anledning till att känna oro. Vi följer de allmänna rekommendationer som andra myndigheter ger. Vi har också en krisledningsgrupp som kan kallas in om hotbilden mot universitetet skulle öka.
2015-11-20
Hallå där Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet. Det råder ett förhöjt säkerhetsläge i landet. Hur arbetar ni med frågan? - Först och främst vill jag betona att vi inte ser en ökad hotbild mot universitetet och att det i dagsläget inte finns någon anledning till att känna oro. Vi följer de allmänna rekommendationer som andra myndigheter ger. Vi har också en krisledningsgrupp som kan kallas in om hotbilden mot universitetet skulle öka.
2015-11-19
… ni har varit på den första stora konferensen någonsin om jazzsångpedagogik, the International Jazz Voice Conference i Helsingfors. Berätta om vad ni gjorde där! Petra: Förutom att vi deltog som åhörare höll vi i var sin concert lecture, en föreläsning varvad med sång och musik som demonstrerar våra tekniker och metoder.
2015-11-19
… ni har varit på den första stora konferensen någonsin om jazzsångpedagogik, the International Jazz Voice Conference i Helsingfors. Berätta om vad ni gjorde där! Petra: Förutom att vi deltog som åhörare höll vi i var sin concert lecture, en föreläsning varvad med sång och musik som demonstrerar våra tekniker och metoder.
2015-11-18
Joeri van Laere från Högskolan i Skövde gästade informatik denna onsdag och höll två seminarier inom HumanITs seminarieserie. VIdeoupptagningar finns från båda presentationerna.   14:15-15:00 Det första seminariet har temat "Socio-technology, socio-materiality: är vi fortfarande helt vilse?" och redovisar Joeri’s pågående sökande efter konkreta design-ledtrådar i arbete från Ciborra, Orlikowski, Weick, Argyris, Quinn med mera.