Nyhetsarkiv

2015-06-15
Den 15-16 juni samlas landets rektorsutbildare i Karlstad för en årlig rikskonferens och för att uppmärksamma att rektorsutbildningen fyller 40 år. Tema för konferensen är verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande.
2015-06-15
Den 15-16 juni samlas landets rektorsutbildare i Karlstad för en årlig rikskonferens och för att uppmärksamma att rektorsutbildningen fyller 40 år. Tema för konferensen är verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande.
2015-06-12

Seminarium om inbyggda system

Nyheter » 2015-06-12
Karlstads universitet , Altran och Hoerbiger Control Systems har hållit ett Compare-seminarium om inbyggda system i Värmland.
2015-06-12

Seminarium om inbyggda system

Nyheter » 2015-06-12
Karlstads universitet , Altran och Hoerbiger Control Systems har hållit ett Compare-seminarium om inbyggda system i Värmland.
2015-06-12
I höst rekryterar forskarskolan en ny kull doktorander i ämnena historia, kulturgeografi, sociologi och statsvetenskap. Malin Rönnblom, ansvarig för forskarskolan, berättar.  – Doktoranderna antas i respektive ämne men ingår även i forskarskolan vilket innebär deltagande i aktiviteter som kurser, seminarier och internat. Annonsen har förlängts med sista ansökningsdag 1 september.
2015-06-12
I höst rekryterar forskarskolan en ny kull doktorander i ämnena historia, kulturgeografi, sociologi och statsvetenskap. Malin Rönnblom, ansvarig för forskarskolan, berättar.  – Doktoranderna antas i respektive ämne men ingår även i forskarskolan vilket innebär deltagande i aktiviteter som kurser, seminarier och internat. Annonsen har förlängts med sista ansökningsdag 1 september.
2015-06-12
Ökade kostnader inom idrott riskerar att utesluta familjer som inte har råd. Det konstaterar Karlstadforskare i en ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning. I en studie om idrottens kostnader har den nationella forskningsgruppen Centrum för idrottsforskning låtit forskare undersöka hur föreningsföreträdare och idrottsföräldrar förhåller sig till utgifter inom idrotten. Båda grupper vittnar om att kostnaderna har ökat.
2015-06-12
Ökade kostnader inom idrott riskerar att utesluta familjer som inte har råd. Det konstaterar Karlstadforskare i en ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning. I en studie om idrottens kostnader har den nationella forskningsgruppen Centrum för idrottsforskning låtit forskare undersöka hur föreningsföreträdare och idrottsföräldrar förhåller sig till utgifter inom idrotten. Båda grupper vittnar om att kostnaderna har ökat.
2015-06-12

Lärarutbildarmöte 19 augusti

Nyheter » 2015-06-12
Hur ser den bästa av alla lärarutbildningar ut? Vad vill vi med våra lärar- och förskollärarprogram och vad vill vi att studietiden ska betyda för våra studenter? Den 19 augusti, klockan 13.00 - 16.30, bjuder lärarutbildningen in till ett samtal kring dessa frågor. Eftermiddagen riktar sig till personal från hela universitetet samt studenter och skolpartners.
2015-06-12

Lärarutbildarmöte 19 augusti

Nyheter » 2015-06-12
Hur ser den bästa av alla lärarutbildningar ut? Vad vill vi med våra lärar- och förskollärarprogram och vad vill vi att studietiden ska betyda för våra studenter? Den 19 augusti, klockan 13.00 - 16.30, bjuder lärarutbildningen in till ett samtal kring dessa frågor. Eftermiddagen riktar sig till personal från hela universitetet samt studenter och skolpartners.
2015-06-11
Under 2015 kommer forskare vid CTF och Swerea IVF att utveckla en modell och arbetssätt för utveckling och leverans av kundanpassade industustriella tjänster. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med tre värmländska företag som valts ut i samarbete med ALMI Företagspartner i Värmland.
2015-06-11
Under 2015 kommer forskare vid CTF och Swerea IVF att utveckla en modell och arbetssätt för utveckling och leverans av kundanpassade industustriella tjänster. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med tre värmländska företag som valts ut i samarbete med ALMI Företagspartner i Värmland.
2015-06-10
Efter några fartfyllda år, där Julio har gjort den ena undersökningen efter den andra, och förra året också hann med att vara praktikant hos Google i Zürich, har han nu lite tidigare än ursprungligen planerat, disputerat. Julio disputerade på en sammanläggningsavhandling betitlad "Designing for Usable Privacy and Transparency in Digital Transactions".
2015-06-10
Efter några fartfyllda år, där Julio har gjort den ena undersökningen efter den andra, och förra året också hann med att vara praktikant hos Google i Zürich, har han nu lite tidigare än ursprungligen planerat, disputerat. Julio disputerade på en sammanläggningsavhandling betitlad "Designing for Usable Privacy and Transparency in Digital Transactions".
2015-06-10

God man - en ekonomisk fråga

Nyheter » 2015-06-10
Att kunna leva på lika villkor är en viktig och demokratisk fråga för funktionshindrade människor. För det ändamålet behövs ibland en god man som ger stöd i det praktiska i livet. Varför är det då så dyrt att ha en god man? Forskningscirkeln ALOBIS vid Karlstads universitet bjöd in politiker och tjänstemän för att få svar i frågan. ALOBIS är en forskningscirkel som står för Att leva och bo i samhället om man har ett funktionshinder.
2015-06-10

God man - en ekonomisk fråga

Nyheter » 2015-06-10
Att kunna leva på lika villkor är en viktig och demokratisk fråga för funktionshindrade människor. För det ändamålet behövs ibland en god man som ger stöd i det praktiska i livet. Varför är det då så dyrt att ha en god man? Forskningscirkeln ALOBIS vid Karlstads universitet bjöd in politiker och tjänstemän för att få svar i frågan. ALOBIS är en forskningscirkel som står för Att leva och bo i samhället om man har ett funktionshinder.
2015-06-09
Den 27-29 maj arrangerades Swe-CTW, Swedish Communication Technologies Workshop och SNCNW, Swedish National Computer Networking Workshop på Karlstads universitet med Datavetenskap som värd. Då båda workshoparna är nationella och har årligen arrangerats runt om i Sverige sedan början av 2000-talet.