Nyhetsarkiv

2016-09-06
För att öka barns dagliga fysiska aktivitet i skolan krävs lekfulla och varierande aktiviteter, fria från resultat och bedömning. Barnen själva vill dessutom känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs och ha en vuxen inspiratör – en hälsocoach – som har tid och är engagerad, och som finns där för dem varje dag.
2016-09-05

EuroUSEC 2016 var en stor succé

Nyheter » 2016-09-05
I mitten av juli arrangerades EuroUSEC, den första europeiska workshopen inom området UsableSecurity. Workshopen hölls på Darmstadtium i Darmstadt och var en stor succé.
2016-09-05

EuroUSEC 2016 var en stor succé

Nyheter » 2016-09-05
I mitten av juli arrangerades EuroUSEC, den första europeiska workshopen inom området UsableSecurity. Workshopen hölls på Darmstadtium i Darmstadt och var en stor succé.
2016-09-05
Ludwig-Maximilian Universität München (LMU) är ett av världens högst rankade universitet inom teoretisk fysik och de har haft hela 14 nobelpristagare i fysik. Nu har Wilhelm Söderqvist Wermelin, som läst kandidatprogrammet i fysik på Karlstads universitet, antagits till masterutbildningen i teoretisk fysik och matematik på LMU. - Mitt intresse för fysik och matematik har jag nog alltid haft, säger Wilhelm Söderqvist Wermelin.
2016-09-05
Ludwig-Maximilian Universität München (LMU) är ett av världens högst rankade universitet inom teoretisk fysik och de har haft hela 14 nobelpristagare i fysik. Nu har Wilhelm Söderqvist Wermelin, som läst kandidatprogrammet i fysik på Karlstads universitet, antagits till masterutbildningen i teoretisk fysik och matematik på LMU. - Mitt intresse för fysik och matematik har jag nog alltid haft, säger Wilhelm Söderqvist Wermelin.
2016-09-05
"Migration Maps and Cartographic Ambivalence" är titeln på den öppna föreläsningen som årets gästprofessor i globala mediestudier, Paul C Adams, håller den 29 september. Föreläsningen handlar om Europakartan och vår kluvenhet vad gäller migration, öppenhet och mänskliga rättigheter kontra europeisk identitet, gränser och integritet. Paul C. Adams är professor i geografi vid University of Texas i Austin, USA.
2016-09-05
"Migration Maps and Cartographic Ambivalence" är titeln på den öppna föreläsningen som årets gästprofessor i globala mediestudier, Paul C Adams, håller den 29 september. Föreläsningen handlar om Europakartan och vår kluvenhet vad gäller migration, öppenhet och mänskliga rättigheter kontra europeisk identitet, gränser och integritet. Paul C. Adams är professor i geografi vid University of Texas i Austin, USA.
2016-09-05
"Migration Maps and Cartographic Ambivalence" är titeln på den öppna föreläsningen som årets gästprofessor i globala mediestudier, Paul C Adams, håller den 29 september. Föreläsningen handlar om Europakartan och vår kluvenhet vad gäller migration, öppenhet och mänskliga rättigheter kontra europeisk identitet, gränser och integritet. Paul C. Adams är professor i geografi vid University of Texas i Austin, USA.
2016-09-02
Ludwig-Maximilian Universität München (LMU) är ett av världens högst rankade universitet inom teoretisk fysik och de har haft hela 14 nobelpristagare i fysik. Nu har Wilhelm Söderqvist Wermelin, som läst kandidatprogrammet i fysik på Karlstads universitet, antagits till masterutbildningen i teoretisk fysik och matematik på LMU. - Mitt intresse för fysik och matematik har jag nog alltid haft, säger Wilhelm Söderqvist Wermelin.
2016-09-02
Ludwig-Maximilian Universität München (LMU) är ett av världens högst rankade universitet inom teoretisk fysik och de har haft hela 14 nobelpristagare i fysik. Nu har Wilhelm Söderqvist Wermelin, som läst kandidatprogrammet i fysik på Karlstads universitet, antagits till masterutbildningen i teoretisk fysik och matematik på LMU. - Mitt intresse för fysik och matematik har jag nog alltid haft, säger Wilhelm Söderqvist Wermelin.
2016-09-02

Pridevecka på universitetet

Nyheter » 2016-09-02
Den 5-10 september arrangeras Värmland Pride där Karlstads universitet är samarbetspartner. Under veckan genomförs flera aktiviteter på campus med temat HBTQ. På schemat står bland annat ett lunchsamtal mellan rektor Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria, studenthälsan och studentföreningen HBTQ et al. Moderator är universitetsprästen Hans Kvarnström.
2016-09-02

Pridevecka på universitetet

Nyheter » 2016-09-02
Den 5-10 september arrangeras Värmland Pride där Karlstads universitet är samarbetspartner. Under veckan genomförs flera aktiviteter på campus med temat HBTQ. På schemat står bland annat ett lunchsamtal mellan rektor Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria, studenthälsan och studentföreningen HBTQ et al. Moderator är universitetsprästen Hans Kvarnström.
2016-08-30
Inför höstterminen 2016 kommer nya parkeringsautomater att installeras vid Karlstads universitet. Belastningen på parkeringarna har ökat och målet med de nya automaterna är att göra parkeringen smidigare. Det blir dessutom möjligt att köpa en 30-dagarsbiljett. I samband med bytet till de nya automaterna kommer vissa avgifter att justeras samtidigt som det blir möjligt att köpa en 30-dagarsbiljett.
2016-08-30

Hallå där Katrin Lättman…

Nyheter » 2016-08-30
… doktorand i psykologi vid CTF. Den 8 september presenterar du din licentiatuppsats vid ett öppet seminarium på Karlstads universitet. Vad handlar den om? — Min licentiatuppsats handlar om upplevd tillgänglighet och vardagligt resande med kollektivtrafik.
2016-08-30

Hallå där Katrin Lättman…

Nyheter » 2016-08-30
… doktorand i psykologi vid CTF. Den 8 september presenterar du din licentiatuppsats vid ett öppet seminarium på Karlstads universitet. Vad handlar den om? — Min licentiatuppsats handlar om upplevd tillgänglighet och vardagligt resande med kollektivtrafik.
2016-08-30
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, har valts in i ansedda American Marketing Association Academic Council. AMA Academic Council fokuserar på strategisk marknadsföring, där kompetens från exempelvis beteendevetenskap, management, och styrning och affärsmodeller ingår. Läs mer om AMA Academic Concil