Nyhetsarkiv för Kau.se

2001-06-05
Nu ska de värmländska kommunerna kunna få stöd av Karlstads universitet för att utveckla sitt arbete inom socialtjänsten. Institutet för kvalitetsutveckling – IKU – hjälper till med att såväl utforma som genomföra exempelvis utvärderingsprojekt. IKU är ett samverkansorgan mellan de värmländska kommunernas sociala verksamheter och angränsande ämnen inom Karlstads universitet.
2001-06-01
Mellan den 6 och 29 maj hade Institutionen för samhällsvetenskap besök från Kenya. Det var via ett återkommande utbyte mellan lärarutbildningar som besöket genomfördes. En lärare och fyra studenter från Laikipia Campus på Egerton University, 10 mil nordväst om Nairobi, var här på återbesök. Varje höst under tre år har ett 20-tal studenter och lärare från Karlstad gjort en fyraveckors resa runt Kenya.
2001-06-01
Ett nytt samarbete startar i dagarna mellan Karlstads universitet och Packforsk – ett så kallat industriforskningsinstitut i Kista utanför Stockholm. Samarbetet berör förpackningar i flera avseenden och ska belysa både teknik- och tjänsteaspekter. Inledningsvis kommer två doktorander att anställas.
2001-05-28

Stint stöder fysiksamarbete

Nyheter » 2001-05-28
Forskargruppen i teoretisk fysik har fått ett bidrag på 100 000 kr för ett samarbete med Schweiz. Det är Styrelsen för internationalisering av forskning och högre utbildning (Stint) som bidrar till detta samarbete med teoretisk fysik på den tekniska högskolan ETH i Zürich.
2001-05-28

Ökad ohälsa bland ungdomar

Nyheter » 2001-05-28
Andelen pojkar och flickor med regelbundna symtom på ohälsa har ökat under 1990-talet. Detta framgår av en ny forskningsrapport som skrivits av fil dr Curt Hagquist vid Karlstads universitet.
2001-05-23
Onsdag 23 maj är sista chansen att lägga bud på en svensk fotbollströja från landslaget i EM-kvalet 1999. Sällskapet CMB, Mariebergsskogen och Svenska Fotbollsförbundet auktionerar ut 10 fotbollströjor på Internet. Auktionen pågår fram till onsdagen den 23 maj kl 18. Pengarna går oavkortat till Barncancerföreningen i västra Sverige. Vinnarna presenteras i VF och NWT den 25 maj samt på Mariebergsskogens hemsida.
2001-05-23
Carla del Ponte, åklagare vid Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, besöker Karlstads universitet i september. Hon ska ta emot det pris hon nyligen tilldelats av universitetsnätverket Compostela. Compostela utser årligen en europé som gjort särskilda insatser för Europa. Priset delas ut vid nätverkets årsmöte, som i år hålls i Karlstad. – Vi ser mycket fram emot Carla del Pontes besök här i Karlstad i höst, säger prorektor BengtOve Gustavsson.
2001-05-22

Barbasköj på Arenan

Nyheter » 2001-05-22
Efter Kör med Kör och Spexet är det nu dags för ytterligare en show med universitetsanknytning. Det är ett gäng nuvarande och f d Karlstadsstudenter som sätter upp Barbasköj på Arenan i bibliotekshuset onsdag 23 maj. Barbasköjensemblen utlovar en samling sketcher med vitt skilt innehåll; folklustspel, dans, språkkurs, drift med samhällsprogram, sång, musik och spex. Konstnärligt säger de sig finnas någonstans runt Monthy Python, Killinggänget och TV-programmet Livslust.
2001-05-22
Tre studenter från sjuksköterskeprogrammet vann uppsatstävlingen vid årets Hälso- och sjukvårdsstämma i Älvsjö 25-27 april. Det var studenterna Sven-Åke Bood, Erik Jonert och Bertil Lundblad som vann med uppsatsen ”Livskvalitet hos cancerpatienter - en litteraturstudie”. Alla sjuksköterskeutbildningar vid universitet och högskolor hade bjudits in att delta i en uppsatstävling med fjolårets examensarbeten på kandidatnivå.
2001-05-22
Den nya föreningen Ingenjörer och Naturvetare Utan Gränser – INUG – har formellt bildats under Vetenskapsfestivalen i Göteborg den här veckan. Den är till för ingenjörer, arkitekter, naturvetare och studerande som vill ställa sin kompetens till förfogande och arbeta för en global, hållbar utveckling. En interimsstyrelse utsågs under tisdagen som ska utarbeta detaljmål och arbetsformer samt söka finansiering för verksamheten.
2001-05-18
Ny ordförande för Karlstad Studentkår blir Anders Anstrin, som detta läsår är vice ordförande med inriktning mot studiesociala frågor.
2001-05-16
Vägvalets projekt med fadderföretag för studenter har fått en ny samordnare. Petra Martinson har tagit över efter Ylva Ericsson. Hon hoppas på sikt att kunna involvera ännu fler utbildningar i projektet. Petra Martinson kommer från Forshaga och har läst personal- och organisationsteori med inriktning ekonomi.
2001-05-15
Det är många som vill bli doktorand vid Karlstads universitet. 146 ansökningar har kommit in till 19 utlysta tjänster. Störst är intresset för statsvetenskap och biologi med 20 resp 19 ansökningar. Larry Greenberg, professor i biologi, är nöjd med ansökningsantalet men hade hoppats på ännu fler. – Förra hösten utlyste vi en doktorandtjänst med bara en inriktning och fick 11 sökanden.
2001-05-14
Denna vecka bjuder Karlstads universitet, i samverkan med Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland, in till Mångfalds- och integrationsdagar. De inleddes på Universitetsforum på måndagen och fortsätter på universitet tisdag till torsdag.
2001-05-11
Den akademiska högtiden i höstas följdes upp av en examenshögtid för studenter dagen därpå. Då uppmärksammades de som tagit magisterexamen eller högskoleingenjörsexamen. Den 22 september i höst är det dags igen, då för dem som tagit sin examen under läsåret 2000/2001.
2001-05-10
Två olika bidragsgivare har i dagarna beslutat stödja utvecklingsarbetet med den nya civilingenjörsutbildningen vid Karlstads universitet. Dels satsar Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond 3,2 miljoner kr och dels har Högskoleverkets Grundutbildningsråd bidragit med 1,2 miljoner kr. Grundutbildningsrådets beslut grundar sig på fyra internationella experters bedömningar.
2001-05-09
Karlstads universitet får god kritik i den nationella utvärdering av datavetenskapliga utbildningar som Högskoleverket presenterade igår. Verket konstaterar att ämnet datavetenskap i Karlstad har en god atmosfär, nöjda studenter och duktiga lärare.
2001-05-08

Programvaruteknik populärt

Nyheter » 2001-05-08
Även det nya programmet för programvaruteknik fyller sina platser väl. 50 förstahandssökande till 30 platser och 377 sökande totalt. Stig Håkangård, prefekt för Institutionen för informationsteknologi konstaterar att intresset för IT-utbildningar fortfarande är stort. – Den information som kommit den sista tiden om minskat intresse för datautbildningar har gett intryck av en mycket allvarlig situation för branschens framtid.