Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2002-02-20

Jan-Erik Nordlund ny docent

Nyheter » 2002-02-20
Jan-Erik Nordlund, medie- och kommunikatonsvetenskap, blev utnämnd till oavlönad docent vid Fakultetsnämnden sammanträde den 7 januari. – Det kändes väldigt roligt och jag ser det som ett bevis på uppskattning, säger Jan-Erik Nordlund. Förutom personlig glädje innebär det att vi på ämnet medie- och kommunikationsvetenskap snart förhoppningsvis kan starta forskarutbildning. Den senaste tiden har Jan-Erik Nordlund forskat om såpor och dokusåpor.
2002-02-19
Den 22 januari var det dags för examen i Sveriges första forskarutbildningskurs i idrottsvetenskap. Examinationen genomfördes vid Karlstads universitet av professor Göran Patriksson. Hösten 2001 startade den första forskarutbildningskursen i idrottsvetenskap i Sverige, som ett samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Professor Göran Patriksson, till vardags i Göteborg men sedan 1999 gästprofessor här, är kursledare.
2002-02-18
Avslappningsövningar och stretching är effektiva medel för att sänka ljudnivån i klassrummet. Det framkommer i en pilotstudie som ingått i Leif Moås D-uppsats. Barnen i undersökningen sänkte ljudnivån i klassrummet med hela 10 decibel. Psykologistudenten Leif Moås har i sin D-uppsats genomfört ett projekt på låg- och mellanstadiebarn med avsikten att mäta och sänka ljud- och stressnivåerna.
2002-02-15
Bokslutet för Karlstads universitet, som idag fastställs av styrelsen, visar på ett överskott på 18,5 miljoner kronor. För första gången sedan 1997 visar dessutom universitetet en positiv kapitalförändring. Det starka resultatet har uppnåtts genom såväl ökade intäkter som en mycket god kontroll över kostnaderna. Inom grundutbildningen är antalet studenter fler än någonsin, över 10 000. Forskning och forskarutbildning utvecklas mycket positivt.
2002-02-14
Regeringen utsåg i slutet av december ledamöter i överklagandenämnden för högskolan för perioden 2002 - 2004. Torbjörn Borgsten, prefekt för Institutionen för kultur och kommunikation, har redan suttit en period och blev nu förordnad för ytterligare en. Ordförande är Getrud Lennander, justitieråd vid Högsta Domstolen. – Uppdraget innebär att med utgångspunkt i förordningstexten avgöra alla ärenden som kan överklagas inom högskolan, berättar Torbjörn Borgsten.
2002-02-13

Fäktning ny sport i KSIF

Nyheter » 2002-02-13
Vill du prova på fäktning? Då har du chansen på KSIF från och med förra terminen. Lärare är Mats Höglund, rättsvetenskap. Mats Höglund startade i höstas en nybörjarkurs i fäktning för lärare och studenter vid Karlstads universitet.
2002-02-11
"Vi är framme nu. På vägen hit har vi varit i Grekland, Universum och djupt inne i atomerna. Många gånger har världen förändrats, från att ha varit platt, till rund och platt igen, innan den slutligen (?) blev rund." Orden är hämtade från en students reflektion av temakursen "Människa och natur – från Big bang till virtual reality", inom den nya lärarutbildningen.
2002-02-08
I vår fyller universitetets damkör Söt Likör 15 år. Det firar de med en jubileumskonsert i Sundstaaulan tillsammans med artisten Anna-Lena Brundin. Konserten genomförs lördagen den 9 februari kl 18.00. Även f d körmedlemmar kommer tillbaka denna helg för att delta i konserten. Kören utlovar allt från godbitar ur Söt Likörs 15 år stora repertoar till helt nyskrivet material. Biljetter säljs på Scalateatern, tel 054-19 00 80.
2002-01-31
Sedan årskiftet erbjuder Karlstads universitet forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Karlstad är därmed det fjärde universitetet i Sverige med detta. Samtidigt startar man på grundutbildningsnivå en ny typ av magisterutbildning som istället för fördjupning inriktas på ämnesbredd.
2002-01-30
Centrum för tjänsteforskning – CTF får tillsammans med Volvo Aero, SKF, Luleå Tekniska Universitet och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 2,4 miljoner kronor från Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Tillsammans ska de forska om så kallade funktionella produkter.
2002-01-25

Gamla Studs blir Café Elvan

Nyheter » 2002-01-25
Nu har Café Studs öppnat i ny regi och bytt namn till Café Elvan. Nya ägare är Sodexho, f d Partena, som även har det ännu oöppnade bibliotekscaféet i sin ägo. Fyra medarbetare kommer att driva Café Elvan och enhetschef blir Jessica Danielsson som tidigare var cafémästare i Studs. Ute i caféet ser det ut precis som vanligt, men vid säljdiskarna har utbudet förändrats en aning.
2002-01-23
Nu är Karlstads universitets nya byggnad, bibliotek och aula invigda. Ceremonin präglades av glädje, stolthet och tacksamhet och talarna var rörande överens om att det var universitetets hjärta som invigdes. Omkring 500 personer fyllde förväntansfullt Aula Magna igår eftermiddag. Hyllnings- och överlämnandetal varvades med musik skickligt framförd av Ingesundsmusiker och universitetskörerna. Först ut var den imponerande slagverksensemblen.
2002-01-21

Nu startar edbergseminariet 2002

Nyheter » 2002-01-21
Kraft ur vatten - ett seminarium om hållbar vattenkraft. Det är temat för årets edbergseminarium. Det kommer att handla om vattenkraft, dammbyggen och översvämningar ur olika perspektiv, både lokalt, nationellt och internationellt. Seminariet äger rum på Carlstad Conference Centre i Karlstad 21 - 22 januari.
2002-01-17
I höstas gav regeringen universitetet klartecken att bilda holdingbolag. Karlstads universitet tilldelades ett aktiekapital på fem miljoner kronor för detta ändamål. Det var ett välkommet besked och ett positivt svar på universitetets anslagsframställan under ett flertal år. Universitets styrelse var inte sen med att ge rektor i uppdrag att analysera förutsättningarna och formerna för ett holdingbolag och nu har en projektledare för detta arbete utsetts.
2002-01-17
Nu ska Karlstads universitet hjälpa obehöriga lärare att bli behöriga. Som ett av sex lärosäten har vi fått i uppdrag av regeringen att ge 4000 obehöriga lärare möjlighet till fullständig examen. Med start vårterminen 2002 planeras regelbundna intag fram till år 2005. Mer än 20% av alla lärare i grund- och gymnasieskolan saknar idag en lärarexamen. Genom det så kallade SÄL-projektet vill regeringen drastiskt minska antalet obehöriga lärare i grund- och gymnasieskolan.
2002-01-16
Vid Karlstad-Tingvalla Rotaryklubbs möte i morgon torsdag 17 januari på Stadtshotellet i Karlstad delar Rotary Foundation i Distrikt 2340 ut stipendier, bland annat till en Karlstadsstudent. Denna gången delar Rotary ut två så kallade Ambassadörsstipendier, som närmast kan karaktäriseras som språk- och kulturstudiestipendier, till studenter som genom dessa stipendier får en kompletterande profil inom området språk och kultur att lägga till de väl utförda universitetsstudi
2002-01-16
Sune Berger, professor i kulturgeografi, ingår i den delegation som i förra veckan fick regeringens uppdrag att stimulera regional samverkan om högre utbildning. Totalt får delegationen 150 miljoner kronor för att under tre år genomföra sitt uppdrag.
2002-01-14
Den öppna föreläsningsserien Resa i Design vid Karlstads universitet lockade under hösten 1 800 besökare. Lärare och designers från bland annat Konstfack, KTH och designföretag har talat om design av förpackningar och produkter, om industridesign och designens historia. Resa i design ingår i universitetets öppna föreläsningsserie Core Curriculum och är ett samarrangemang mellan universitetet och Design i Värmland.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"