Nyhetsarkiv för "Kau.se"

2002-04-15
Statsvetaren Thomas Denk vid Karlstads universitet har skrivit en bok om jämförelsemetoder inom samhällsvetenskaplig forskning. Bokens titel är "Komparativ metod – förståelse genom jämförelse". Boken ges ut på förlaget Studentlitteratur.
2002-04-12
I går gick årets stora arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet av stapeln för femte året i rad. I bibliotekets nya och gamla lokaler fördes en tuff kamp om besökarnas uppmärksamhet mellan de närvarande företagen, organisationerna och kommunerna. Bland brokiga plakat, godisskålar och broschyrer i massor knöts band mellan arbetsliv och studenter. Under sju timmar gavs nyfikna studenter vid Karlstads universitet igår tillfälle att få en inblick i arbetslivet.
2002-04-12
En av gästföreläsarna under årets arbetsmarknadsdag, Hot Spot, var Sveriges före detta finansminister Kjell-Olof Feldt. Inför en inte helt välfylld Aula Magna gavs en resa i konjunkturernas upp- och nedgångar. Valutakurser, GATT och samhällsekonomisk balans.
2002-04-05

Studenterna väljer traditionellt

Nyheter » 2002-04-05
Kvinnor och män väljer fortfarande mycket könstraditionellt när det gäller högre utbildning. Tre av fyra studenter i landet går på kurser med ojämn könsfördelning. Karlstads universitet är inget undantag. Tydligast blir det sneda könsfördelningen inom vård-, teknik- och lärarutbildningar. Högskoleverkets årliga statistik visar att endast en fjärdedel av studenterna går på kurser med jämn könsfördelning.
2002-04-05
Värnpliktiga som lärt sig plåstra om sina kamrater får högskolepoäng med sig vid muck. Ämnet heter Akut sjukvård i fält och ger tio poäng i hälso- och sjukvård. I Värmland har Artilleriregementet i Kristinehamn samarbetat med Karlstads universitet. Under det här första året bedriver försvaret på försök sjukvårdsutbildning med akademiska poäng på fem olika förband.
2002-03-28
Sveriges religionsvetenskapliga utbildningar håller generellt sett god kvalitet. Lärarkåren är välutbildad och det finns en närhet mellan lärare och studenter. Det framgår av Högskoleverkets nyss avslutade kvalitetsgranskning. Karlstads universitet får beröm. I Högskoleverkets utvärdering ingår 16 lärosäten med utbildning i religionsvetenskap och teologi på c-nivå och högre.
2002-03-28
Matematikutbildningen vid Karlstads universitets är fullt godkänd men kan bli bättre anser Högskoleverket efter sin kvalitetsgranskning. Adjunkternas engagemang är stort och positivt för utbildningen men förutsättningarna för forskarutbildningen bör förbättras anser bedömargruppen. 18 universitet och högskolors matematikutbildningar har kvalitetsgranskats av Högskoleverket.
2002-03-25
Mellan Lars Lerins oljesvit "Öst om Skogen" och den majestätiskt cylinderformade Aula Magna fikade den 14 mars representanter från universitetet med Veteranerna. Det bjöds på kaffe och fralla, information och en rundvandring i det nya huset. Veteranträffen var välbesökt. Nära ett 50-tal tidigare universitetsanställda tog tillfället i akt att besöka det nya bibliotekshuset.
2002-03-13
Lördagens Öppet Hus vid Karlstads universitet var välbesökt och slog publikrekord. Närmare 1 200 personer tog tillfället i akt att bekanta sig närmare med universitetet. Besökarna kunde strosa runt på en utbildningsmässa, experimentera, gå på föreläsningar och ställa forskare mot väggen.
2002-03-13

Öppet hus för de små

Nyheter » 2002-03-13
- Skall vi titta på biblioteket? Näe, vad tråkigt. Det vill inte jag. Det nya biblioteket lockade inte alla under universitetets Öppet Hus. Barnen ville ha mer fart, fläkt och äventyr. Rosiga kinder, rop och glam. Så ter sig ett bra Öppet hus när man är under 12 år. I alla fall om man får anta att de barn som i lördags besökte Karlstads universitet är ett godtagbart riktmärkte.
2002-03-06
På ämnet Informatik pågår arbetet med att utveckla och bredda blivande och befintliga lärares kompetens inom IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi). – Vi riktar oss dels till lärare i skolan som undervisar om datorer, programmering och systemutveckling och dels till lärare som behöver utbildning om datorer, för att kunna använda dem i undervisningen i andra ämnen som matematik, språk och samhällskunskap, berättar Sten Carlsson, ansvarig för lärarutbilningen på In
2002-02-27
Thomas Nilsson är sedan i somras professor i biokemi. Han forskar om de biokemiska reaktionerna vid reningen av bland annat pappersindustrins utsläpp. Syftet är att ta reda på hur reaktionerna som ingår i nedbrytningen av det farliga ämnet klorat sker. Med mer kunskap om detta får man nya möjligheter att förbättra reningsprocessen.
2002-02-22
Studenter och personal vid universitetet ska oftare välja miljövänligare transportmedel. Det är ett av målen med EU-projektet MOST – Mobility Management Strategies for the Next Decades – som syftar till att effektivisera dagens transportsystem. Flera städer i Europa ingår i samma projekt och arbetar med likartade problemområden. I och med att universitetsområdet växer och antalet studenter ökar ställs högre krav på transporter.
2002-02-21
Nu ska invandrade akademiker få särskild studievägledarhjälp. Studentservice har med medel från Länsarbetsnämnden fått uppdraget att analysera en grupp invandrarakademikers kompetens för att sedan kunna lotsa dem in i svensk utbildning och arbetsmarknad. Projektet leds av Bengt Portelius som vanligtvis arbetar som studievägledare. 50 personer står på tur att under våren genomgå denna kartläggning.
2002-02-20

Jan-Erik Nordlund ny docent

Nyheter » 2002-02-20
Jan-Erik Nordlund, medie- och kommunikatonsvetenskap, blev utnämnd till oavlönad docent vid Fakultetsnämnden sammanträde den 7 januari. – Det kändes väldigt roligt och jag ser det som ett bevis på uppskattning, säger Jan-Erik Nordlund. Förutom personlig glädje innebär det att vi på ämnet medie- och kommunikationsvetenskap snart förhoppningsvis kan starta forskarutbildning. Den senaste tiden har Jan-Erik Nordlund forskat om såpor och dokusåpor.
2002-02-19
Den 22 januari var det dags för examen i Sveriges första forskarutbildningskurs i idrottsvetenskap. Examinationen genomfördes vid Karlstads universitet av professor Göran Patriksson. Hösten 2001 startade den första forskarutbildningskursen i idrottsvetenskap i Sverige, som ett samarbete mellan Karlstads universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Professor Göran Patriksson, till vardags i Göteborg men sedan 1999 gästprofessor här, är kursledare.
2002-02-18
Avslappningsövningar och stretching är effektiva medel för att sänka ljudnivån i klassrummet. Det framkommer i en pilotstudie som ingått i Leif Moås D-uppsats. Barnen i undersökningen sänkte ljudnivån i klassrummet med hela 10 decibel. Psykologistudenten Leif Moås har i sin D-uppsats genomfört ett projekt på låg- och mellanstadiebarn med avsikten att mäta och sänka ljud- och stressnivåerna.
2002-02-15
Bokslutet för Karlstads universitet, som idag fastställs av styrelsen, visar på ett överskott på 18,5 miljoner kronor. För första gången sedan 1997 visar dessutom universitetet en positiv kapitalförändring. Det starka resultatet har uppnåtts genom såväl ökade intäkter som en mycket god kontroll över kostnaderna. Inom grundutbildningen är antalet studenter fler än någonsin, över 10 000. Forskning och forskarutbildning utvecklas mycket positivt.
2002-02-14
Regeringen utsåg i slutet av december ledamöter i överklagandenämnden för högskolan för perioden 2002 - 2004. Torbjörn Borgsten, prefekt för Institutionen för kultur och kommunikation, har redan suttit en period och blev nu förordnad för ytterligare en. Ordförande är Getrud Lennander, justitieråd vid Högsta Domstolen. – Uppdraget innebär att med utgångspunkt i förordningstexten avgöra alla ärenden som kan överklagas inom högskolan, berättar Torbjörn Borgsten.

(Länken för att prenumerera leder till ett rss-flöde)

Prenumerera på Nyhetsarkiv för "Kau.se"