Nyhetsarkiv för Crs

2015-08-20
I medierna och i politiken framställs globalisering som en naturkraft, en flodvåg bortom politikers möjlighet att påverka eller argumentera mot. Det står i skarp kontrast till politikernas tro på den egna förmågan att skapa regionala förutsättningar.
2015-06-12
I höst rekryterar forskarskolan en ny kull doktorander i ämnena historia, kulturgeografi, sociologi och statsvetenskap. Malin Rönnblom, ansvarig för forskarskolan, berättar.  – Doktoranderna antas i respektive ämne men ingår även i forskarskolan vilket innebär deltagande i aktiviteter som kurser, seminarier och internat. Annonsen har förlängts med sista ansökningsdag 1 september.
2015-06-02
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en ny centrumbildning vid Karlstads universitet sedan den 1 april 2015. Det är en satsning som innebär att universitetet samlar och stärker forskningen om regionalt samhällsbyggande. Forskningen handlar om att förstå och jämföra förändringsprocesser i tid och rum, och hur de kan styras i en tid som utmärks av regionalisering och globalisering.
2015-06-02
Urbanisering och det urbana har blivit en norm som det mesta utgår från, men landsbygden behövs. Därför är det viktigt att påvisa behovet av en levande landsbygd. Det menar Camilla Berglund, som disputerade med sin doktorsavhandling om skogens betydelse våren 2015. Camilla Berglund har studerat vad skogslandskapet betyder för människor som bor i det genom att titta på hur fast- och fritidsboende människor i norra Värmland använder sig av skogslandskapet.
2015-05-27
Runt om i världen byggs större och starkare regioner. Motivet är ofta att attrahera rätt kompetens och konkurrera om kapital för att skapa goda levnadsvilkor och klara välfärden. Regionen ses som en tillväxtmaskin. Men vad betyder utvecklingen ur ett medborgarperspektiv? Vad blir regionen för sorts samhälle och vilka människor får komma till tals?
2015-05-27
… doktorand i kulturgeografi. Du och ett tiotal andra forskare och doktorander från den nya centrumbildningen Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är på Regional Studies Associations, RSAs, årliga konferens i veckan. Vad handlar den om? – Konferensen, som i år hålls i Piacenza i norra Italien, handlar om regional utveckling på olika sätt.
2015-03-30
… ja, det är precis det jag forskar om. Enkelt uttryckt handlar det om en bred samverkan i forskning och utveckling. Vi brukar prata om triple helix, en samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi. Här breddar vi begreppet och ser vilka andra intressenter som kan påverka och vara delaktiga i en regions utveckling. Vilka kan det vara? - Litteraturen som finns ger lite olika svar på detta.
2015-03-30
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en ny centrumbildning som startar på Karlstads universitet den 1 april. Margareta Dahlström, som tillsammans med Malin Rönnblom har fått i uppdrag att förbereda för den nya centrumbildningen, berättar om dess bakgrund. - Det finns tre verksamheter på universitetet som har växt fram ur olika behov men som med tiden har kommit att närma sig varandra.