Processer och produkter för en hållbar bioekonomi

 2016-12-07

Under två dagar gjorde en delegation från Näringsdepartementet en studieresa i Värmland med temat en hållbar bioekonomi. På Karlstads universitet presenterade forskare från Pro2BE, Processes and Products for a circular BioEconomy, och CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, sin forskning, även genusforskningen och tjänsteforskningen togs upp.

- Värmland har under det senaste året profilerat sig som en av de ledande regionerna i Norden inom smart specialisering i allmänhet och i synnerhet inom skoglig bioekonomi, samarbete mellan region och universitet samt genom att ha integrerat ett genusperspektiv i smart specialisering, säger Anders Olsson, strateg på Region Värmland som var värd för besöket.

Näringsdepartementet har uppmärksammat denna värmländska profilering. En grupp personer på departementet som har uppdrag med koppling till skoglig bioekonomi gjorde nu en tvådagars studieresa. I gruppen ingick tjänstemän som ansvarar för det nationella skogsprogrammet, den strategiska samverkansgruppen för cirkulär- och bioekonomi samt den nationella agendan för bioekonomi. Syftet var att de skulle få en bild av vad skoglig bioekonomi kan betyda i praktiken.

- Pro2BE avser ta en aktiv roll i transformationsprocessen till en cirkulär bioekonomi, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik. Forskningsgrupperna inom Pro2BE bedriver sin forskning i internationella och nationella nätverk i forskningsfronten. Vi verkar även inom Smart Specialisering tillsammans med Region Värmland och PaperProvince, där vi menar att vår forskning måste speglas i de testbäddar som existerar och växer fram för att forma bioekonomi i praktiken och göra Värmland konkurrenskraftigt.

- I Värmland arbetar vi tillsammans med att ta fram ny kunskap och stärka forskningen om processer för omställning till en hållbar skoglig bioekonomi. Och vi bygger internationella nätverk, både för att dela erfarenheter och för att öka Värmlands synlighet internationellt i dessa sammanhang, säger Margareta Dahlström, föreståndare för CRS.

Efter två dagarna i Värmland var en kommentar från deltagarna vid studieresan, att vi kommer att ha intrycken med oss i vårt dagliga arbete på departementet med strategier och planer om hur arbetet och samspelet går i en region.

De fick med sig exempel på hur vi i Värmland utvecklar värdet av den långfibriga råvaran vi har genom förpackningsutveckling och innovationer inom bestrykningteknik och hur vi arbetar för att höja förädlingsvärdet av det som idag kallas sidoströmmar. De senare arbetet handlar om forskning och innovation kopplat till lignin och om 3D-printning med spån som en av råvarorna.

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4

Magnus Lestelius, professor i kemiteknik på Karlstads universitet.
Margareta Dahlström, föreståndare för CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande.
Författare: Carina Olsson
Publicerad: 2016-12-07
Senaste uppdatering: 2016-12-06
Magnus Lestelius, professor i kemiteknik på Karlstads universitet.
Margareta Dahlström, föreståndare för CRS, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande.