Nyhetsarkiv för Crs

2020-04-16
De första dagarna i mars träffades en grupp forskare från University of West England, University of Gloucestershire, Linköpings universitet och Karlstads universitet i en workshop i Karlstad på temat tvärvetenskaplig forskning i samverkan med aktörer utanför akademin. Syftet med dagarna var dels att ge forskarna möjlighet att träffas och ta del av varandras forskning som källa för lärande och inspiration men också för att på ett informellt sätt undersöka möjligheter till
2020-03-17
Projektet Ingoskog, om grön omställning i skogen, skulle ha haft sin slutkonferens i maj. Men på grund av spridningen av coronaviruset flyttas konferensen fram. - Vi hoppas att kunna genomföra konferensen 18-19 augusti och kommer att besluta detta i mitten av maj. Då kommer vi också se vilka former konferensen ska ha, säger projektledaren Margareta Dahlström. Då kommer också anmälan att åter öppna till konferensen.
2019-12-17
I november hölls ett seminarium på Klarälvdalens folkhögskola. På programmet stod presentation av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Trysil, Norge och det värmländska arbetet med ett regionalt skogsprogram.
2019-12-12
Det finns många exempel på hur lokala föreningar och organisationer på landsbygden bidrar till att hålla ihop och utveckla lokalsamhället. Det kan handla om allt från att idrottsföreningen driver byns affär till den föräldrakooperativa förskolan. Hur påverkas det lokala samhället när civilsamhället åtar sig en allt större del av servicen?
2019-12-06

Nytt namn för CRS

Nyheter » 2019-12-06
Den 1 november bytte CRS namn till Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring - på engelska "Centre for Research on Sustainable Societal Transformation". Anledningen till namnbytet är att forskningsfältet har breddats både nationellt och internationellt. Från regional utveckling till samhällsbyggande och nu till samhällsförändring. Liksom samhället forskarna studerar, ändras även forskningsfältet.
2019-10-31
Från regional utveckling till samhällsbyggande och nu till samhällsförändring. Centrumbildningen CRS byter namn till Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring och firar samtidigt att dess forskarskola fyller 10 år. Från regional utveckling till regionalt samhällsbyggande till hållbar samhällsförändring. Liksom samhället forskarna studerar, ändras även forskningsfältet.
2019-05-24
.. Ni hade en workshop om skogens olika värden på Utmarksmuséet i norra Klarälvdalen i mitten av maj. Hur gick det? - Det var jättekul, mycket energi och vi fick med oss massor av material att arbeta vidare med. Vilka var där? - Vi hade bjudit in olika människor med olika intressen för området i norra Klarälvdalen, både markägare, lokala företagare, representanter för olika föreningar i området, boende med flera.
2019-04-17
Majken Jul Sørensen, lektor i sociologi, har nyligen börjat arbeta som föreståndare för den populära forskarskolan tillsammans med Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete. Majken Jul Sørensens forskning handlar främst om ickevålds motstånd och gräsrotsrörelser. Hennes intresse för ickevåldsamma sociala rörelser, konfliktförändring samt humor och politisk aktivism, tar bland annat upp människors förmåga att skapa förändring underifrån.
2019-04-17
... du började i höstas och siktar mot en doktorsexamen i kulturgeografi. Vad ska din avhandling handla om? - Jag undersöker relationen mellan människa, djur och miljö - närmare bestämt människa, varg och olika rumsliga förutsättningar.
2019-04-17
Tillsammans med Tillväxtverket, har två CRS-forskare undersökt vilka regionala anpassningar som görs när en nationell strategi för industriell utveckling ska bli verklighet. Hur tydlig blir strategin regionalt och hur lyckas den? Bakgrunden till projektet är regeringens strategi för att "nyindustrialisera" Sverige, där Tillväxtverkets program "Smart industri i regionerna" ingår.
2019-03-27
Hur ökar vi takten i omställningen till en hållbar bioekonomi? Vilka är drivkrafterna och hur ser utmaningarna ut? En del handlar om innovation och nya tekniska lösningar, men lika viktigt är att förändra regler och ramverk på global, nationell och regional nivå. Att människor behöver träffas och utbyta kunskaper, erfarenheter och bygga nätverk är en nödvändighet.
2019-03-12
Backstugusittare, obesuttna, de som blev utan mark vid arvskiften. I fattighusen, i städernas slum. Vad betydde det att sakna jord och de livsviktiga rättigheter som var kopplade till jorden? Hur kunde en torpare påverka sitt liv och sin ekonomi? Och hur hittar vi de ”osynliga” arbetarna som inhystes i hyresrum i städerna?
2019-02-28
Att odla och bruka, att vandra i, jaga i, plocka bär och svamp i. Att hämta kraft och energi ur - på olika sätt. Ibland sammanfaller intressen och ibland går de isär. För att göra olika värden synliga och driva en hållbar utveckling i ett område, kan metoden landskapsresursanalys vara en väg framåt.
2019-01-23
... du är ny postdoktor från och med 1 januari vid Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Vad ska du göra? - Jag ska vara här i två år och min forskning kommer att vara inom Akademin för smart specialisering och projektet Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling. Vad har du gjort tidigare? - Jag är uppvuxen i Colombias kafferegion mitt bland Anderna och har min grundutbildning och masterutbildning därifrån.
2019-01-03
..du lämnar Karlstads universitet och börjar som senior analytiker på Svenska institutet nu vid årsskiftet. Vad ska du göra där? -Jag kommer att arbeta med att analysera Sverigebilden, det vill säga hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt. Det handlar till exempel om hur man ser på Sverige i frågor om innovation, samhälle och hållbarhet. Du lämnar Karlstads universitet och din roll som forskare inom CRS. Hur känns det? -Det är läskigt att lämna forskarrollen.
2018-12-18

Grön omställning tema i Torsby

Nyheter » 2018-12-18
Hur kan vi göra grön omställning tillsammans? Det var temat för ett lunchseminarium, som CRS arrangerade tillsammans med Global kunskap.
2018-11-28
"Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden" är namnet på ett nytt forskningsprojekt som nyligen beviljats 2.9 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Formas.
2018-11-28
Turismen kan ge oss värdefulla insikter och erfarenheter för en ökad hållbar utveckling i samhället i stort. Det menar Fredrik Hoppstadius, som har disputerat i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Han har följt turister, intervjuat företagare och analyserat kommunernas strategier för destinationen inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Hållbar utveckling är brett, svårfångat, spretigt och helt nödvändigt, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
2018-11-27
Region Värmland har beviljat drygt 1,2 miljoner kronor till CRS för projektet "Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling". Projektet startar vid årsskiftet och kommer att pågå i två år.