Nyhetsarkiv för Crs

2019-04-17
Tillsammans med Tillväxtverket, har två CRS-forskare undersökt vilka regionala anpassningar som görs när en nationell strategi för industriell utveckling ska bli verklighet. Hur tydlig blir strategin regionalt och hur lyckas den? Bakgrunden till projektet är regeringens strategi för att "nyindustrialisera" Sverige, där Tillväxtverkets program "Smart industri i regionerna" ingår.
2019-03-27
Hur ökar vi takten i omställningen till en hållbar bioekonomi? Vilka är drivkrafterna och hur ser utmaningarna ut? En del handlar om innovation och nya tekniska lösningar, men lika viktigt är att förändra regler och ramverk på global, nationell och regional nivå. Att människor behöver träffas och utbyta kunskaper, erfarenheter och bygga nätverk är en nödvändighet.
2019-03-12
Backstugusittare, obesuttna, de som blev utan mark vid arvskiften. I fattighusen, i städernas slum. Vad betydde det att sakna jord och de livsviktiga rättigheter som var kopplade till jorden? Hur kunde en torpare påverka sitt liv och sin ekonomi? Och hur hittar vi de ”osynliga” arbetarna som inhystes i hyresrum i städerna?
2019-02-28
Att odla och bruka, att vandra i, jaga i, plocka bär och svamp i. Att hämta kraft och energi ur - på olika sätt. Ibland sammanfaller intressen och ibland går de isär. För att göra olika värden synliga och driva en hållbar utveckling i ett område, kan metoden landskapsresursanalys vara en väg framåt.
2019-01-23
... du är ny postdoktor från och med 1 januari vid Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS. Vad ska du göra? - Jag ska vara här i två år och min forskning kommer att vara inom Akademin för smart specialisering och projektet Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling. Vad har du gjort tidigare? - Jag är uppvuxen i Colombias kafferegion mitt bland Anderna och har min grundutbildning och masterutbildning därifrån.
2019-01-03
..du lämnar Karlstads universitet och börjar som senior analytiker på Svenska institutet nu vid årsskiftet. Vad ska du göra där? -Jag kommer att arbeta med att analysera Sverigebilden, det vill säga hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt. Det handlar till exempel om hur man ser på Sverige i frågor om innovation, samhälle och hållbarhet. Du lämnar Karlstads universitet och din roll som forskare inom CRS. Hur känns det? -Det är läskigt att lämna forskarrollen.
2018-12-18

Grön omställning tema i Torsby

Nyheter » 2018-12-18
Hur kan vi göra grön omställning tillsammans? Det var temat för ett lunchseminarium, som CRS arrangerade tillsammans med Global kunskap.
2018-11-28
"Det nya livet utanför storstaden. Erfarenheter av vardagen för barnfamiljer som flyttat ut från storstaden" är namnet på ett nytt forskningsprojekt som nyligen beviljats 2.9 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Formas.
2018-11-28
Turismen kan ge oss värdefulla insikter och erfarenheter för en ökad hållbar utveckling i samhället i stort. Det menar Fredrik Hoppstadius, som har disputerat i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Han har följt turister, intervjuat företagare och analyserat kommunernas strategier för destinationen inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Hållbar utveckling är brett, svårfångat, spretigt och helt nödvändigt, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
2018-11-27
Region Värmland har beviljat drygt 1,2 miljoner kronor till CRS för projektet "Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling". Projektet startar vid årsskiftet och kommer att pågå i två år.
2018-11-14
I höst har fem nya doktorander börjat på sin forskarutbildning inom Forskarskolan vid CRS. Khabat Amin hör till ämnet risk- och miljöstudier och forskar om säkerhet för gående i vägtrafikmiljö. Han jobbar 40 procent som statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen, som även finansierar hans forskarutbildning. I sitt avhandlingsarbete genomför han en studie som beskriver fotgängare som råkat ut för någon form av olycka i trafiken.
2018-08-31
Under tusentals år har människan vallat kor, getter, renar och annan boskap mellan olika platser för att hitta bete. I många fall har påverkan på biotoper och fauna varit mycket positiv. Under senare årtionden är har denna form av djurhållning varit på nedåtgående.
2018-08-13
Vilken betydelse har en naturupplevelse för människor och vilka känslor väcker den? Vad är själva kärnan och värdet i upplevelsen? För att få svar på bland annat dessa frågor, använder sig forskare inom Ingoskog av sociala medier. På instagram letar de efter särskilt intressanta inlägg och ställer frågor till besökare i Fulufjällets nationalpark.
2018-08-08
Sverige kommer ofta högt upp i olika mätningar och rankningar när det gäller hållbarhet. Regering och riksdag har höga ambitioner när det gäller att möta klimatförändringarna. Det finns ett brett stöd bland befolkningen att arbeta för ökad hållbarhet och minskad påverkan på klimatet. Samtidigt är klimatarbetet långt ifrån hållbart, både vad gäller klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat. Varför når vi inte ända fram?
2018-07-04
BioWiseTrans-partners Nordregio, NIBIO, LUKE, Oslo universitet och Karlstads universitet träffades den 18-20 juni i norska Hamar med omnejd. Det var den andra workshopen i nätverket och liksom förra gången deltog även intressenter från Norge, Sverige och Finland. Merparten av programmet ägnades åt behovet av att fokusera på och studera konflikter och synergier i förändringen från dagens fossilbränsleberoende samhälle till en fullt ut biobaserad ekonomi.
2018-06-11

Ny styrelse för CRS

Nyheter » 2018-06-11
Mandatperioden för styrelsen för CRS gick ut den 31 maj och rektor Johan Sterte har därför beslutat om en ny styrelse. Några ledamöter är helt nya, andra står för kontinuitet.
2018-05-08
… varför var du där? - Det här är ett återkommande internationellt toppmöte med fokus på hållbar bioekonomi. Jag var där i min roll som koordinator för forskningsprojektet Ingoskog, för våra andra projekt om skoglig bioekonomi och som föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande. Mina kollegor Ida Grundel och Marie Nordfeldt var också på plats.
2018-04-09
Bioekonomiriksdagen hölls för andra året i Karlstad den 21-22 mars. Den samlade ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge På plats bland företag, organisationer och politiker fanns också forskare från CRS, Karlstads universitet. Årets bioekonomiriksdag var en mix av föreläsningar, debatter och modererade samtal mellan sakkunniga företrädare för näringslivet och politiker på alla nivåer.