Kurslista för Ämne på avancerad nivå

Här presenteras alla våra kurser på avancerad nivå inom ämnet

Titel
Akutsjukvård inom ambulanssjukvård 7.5 HP
Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård 9.0 HP
Ambulanssjukvård i teori och praktik 15.0 HP
Att leda vård och omsorg utifrån den äldres behov och mål 7.5 HP
Avancerad klinisk bedömning och behandling med patofysiologi I 15.0 HP
Bedömning och vård inom ambulanssjukvård 7.5 HP
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15.0 HP
Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde 15.0 HP
Examensarbete med inriktning mot intensivvård 15.0 HP
Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård 15.0 HP
Familje-, barn- och elevhälsovård 15.0 HP
Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom 7.5 HP
Handledning i omvårdnad 30.0 HP
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7.5 HP
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I 7.5 HP
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II 7.5 HP
Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet 15.0 HP
Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa 15.0 HP
Inkontinensvård 7.5 HP
Intensivvård i teori och praktik 18.0 HP
Intensivvård i teori och praktik I 9.0 HP
Intensivvård i teori och praktik II 9.0 HP
Intensivvårdssjuksköterskans profession 15.0 HP
Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad 15.0 HP
Kontaktsjuksköterska i cancervård 7.5 HP
Leda och utveckla operationssjukvård 7.5 HP
Neurologisk sjukdomslära och specifik omvårdnad 7.5 HP
Omvårdnad vid amning och komplexa amningssituationer 7.5 HP
Omvårdnad vid orala symtom och tecken på ohälsa 7.5 HP
Operationssjuksköterskans ansvar och kompetens inom perioperativ vård 15.0 HP
Operationssjuksköterskans profession 7.5 HP
Operationssjukvård i teori och praktik 22.5 HP
Palliativ vård 7.5 HP
Patofysiologi och farmakologi 12.0 HP
Perioperativ vård 7.5 HP
Perioperativ vård II 7.5 HP
Psykisk hälsa och ohälsa 7.5 HP
Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel 15.0 HP
Sjukdomslära och specifik omvårdnad vid diabetes 15.0 HP
Sår och sårbehandling I 7.5 HP
Sår och sårbehandling II 7.5 HP
Teori och praktik i grundläggande operationssjukvård inom perioperativ vård 7.5 HP
Teori och praktik i specialiserad operationssjukvård inom perioperativ vård med inriktning mot teamarbete och ledarskap 22.5 HP
Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård 6.0 HP
Utbildning i interventionskirurgi på hybridsal 15.0 HP
Vetenskaplig metod IV 7.5 HP
Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I 15.0 HP
Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master 30.0 HP
Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master II 15.0 HP