Teori och praktik i grundläggande operationssjukvård inom perioperativ vård

 
7,5 HP