Teori och praktik i specialiserad operationssjukvård inom perioperativ vård med inriktning mot teamarbete och ledarskap

 22.5 HP