Teori och praktik i specialiserad operationssjukvård inom perioperativ vård med inriktning mot teamarbete och ledarskap

 
22,5 HP