Nyheter

 • 2018-04-19

  Förmågor för framtida arbetslivet

  Vilka förväntningar har arbetsgivare på nyutexaminerade studenter? Vilka förmågor är viktiga att ha med sig från studierna ut i arbetslivet? Handelshögskolan samlade några arbetsgivare och studenter för att tillsammans identifiera och diskutera förväntningar.

  Workshopen med arbetsgivare och sektionsrådet med representanter från utbildningsföreningarna, var en del i arbetet med att formulera de förmågor och kunskaper som Handelshögskolan ser kan bli ett tydligt kännetecken för studenter som examineras. Detta är också en del i det kvalitetsarbete som pågår inom hela Handelshögskolan.

 • 2018-04-19

  Förmågor för framtida arbetslivet

  Vilka förväntningar har arbetsgivare på nyutexaminerade studenter? Vilka förmågor är viktiga att ha med sig från studierna ut i arbetslivet? Handelshögskolan samlade några arbetsgivare och studenter för att tillsammans identifiera och diskutera förväntningar.

  Workshopen med arbetsgivare och sektionsrådet med representanter från utbildningsföreningarna, var en del i arbetet med att formulera de förmågor och kunskaper som Handelshögskolan ser kan bli ett tydligt kännetecken för studenter som examineras. Detta är också en del i det kvalitetsarbete som pågår inom hela Handelshögskolan.

 • 2018-04-19

  Förmågor för framtida arbetslivet

  Vilka förväntningar har arbetsgivare på nyutexaminerade studenter? Vilka förmågor är viktiga att ha med sig från studierna ut i arbetslivet? Handelshögskolan samlade några arbetsgivare och studenter för att tillsammans identifiera och diskutera förväntningar.

  Workshopen med arbetsgivare och sektionsrådet med representanter från utbildningsföreningarna, var en del i arbetet med att formulera de förmågor och kunskaper som Handelshögskolan ser kan bli ett tydligt kännetecken för studenter som examineras. Detta är också en del i det kvalitetsarbete som pågår inom hela Handelshögskolan.

 • 2018-04-18

  Juristprogrammet mest attraktiva utbildningen på Karlstads universitet

  Juristprogrammet på Handelshögskolan är det program vid Karlstads universitet som har flest sökande inför hösten. Totalt har 3 682 personer sökt utbildningen, varav 344 i första hand.

  Totalt har 29 567 personer sökt till Karlstads universitets program och kurser inför hösten.
  7 996* personer har valt Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med 3,2 procent jämfört med hösten 2017 och följer den nationella trenden med minskade ansökningar. När ansökningstiden för att studera i höst gick ut den 16 april, kunde Universitets- och högskolerådet, UHR, preliminärt räkna in 360 151 anmälningar nationellt, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med förra året.

 • 2018-04-18

  Juristprogrammet mest attraktiva utbildningen på Karlstads universitet

  Juristprogrammet på Handelshögskolan är det program vid Karlstads universitet som har flest sökande inför hösten. Totalt har 3 682 personer sökt utbildningen, varav 344 i första hand.

  Totalt har 29 567 personer sökt till Karlstads universitets program och kurser inför hösten.
  7 996* personer har valt Karlstads universitet i första hand. Det är en minskning med 3,2 procent jämfört med hösten 2017 och följer den nationella trenden med minskade ansökningar. När ansökningstiden för att studera i höst gick ut den 16 april, kunde Universitets- och högskolerådet, UHR, preliminärt räkna in 360 151 anmälningar nationellt, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med förra året.

 • 2018-04-18

  Katrin Lättman prisad på TRA VISIONS 2018

  Den 16 april fick Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta emot pris för sin forskning om tillgänglighet inom vardagligt resande på konferensen TRA VISIONS 2018.

  Inför konferensen hade unga forskare från hela Europa skickat in innovativa ideér på smarta, hållbara och integrerade transport- och mobilitetslösningar. Katrin Lättman kom på andra plats.