Student

Nyheter

 • 2019-04-23

  Cykelmorgon på torsdag

  På torsdag 25 april klockan 07.00 - 10.00 kan du som cyklar till universitetet hämta ett enklare cykeltillbehör vid universitetets entré som tack för din insats. En enklare genomgång av din cykel görs av cykelhandlare som finns på plats.

  Välkommen!

 • 2019-04-16

  Störst intresse för juristprogrammet vid Karlstads universitet

  Jurist är den utbildning vid Karlstads universitet som har flest sökande till höstterminen 2019. Totalt har 3 008 personer sökt utbildningen, varav 306 i första hand. En utbildning som ökar stort i antalet sökande är ämneslärarprogrammet som har en ny inriktning.

  - Det är glädjande att juristutbildningen för tredje året i följd är det mest sökta programmet på Karlstads universitet. Det höga söktrycket visar på ett fortsatt intresse för programmet och ett bevis på att satsningen att starta det var riktig, säger Håkan Gustafsson, programledare för juristprogrammet, som är en del av Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  Ämneslärarprogrammet har 1 295 sökande varav 342 i första hand. Det är en stor ökning som kan höra samman med den nya inriktningen mot skolans årskurs 7-9.

 • 2019-04-16

  UKÄ kritiserar förskollärarutbildningen på Karlstads universitet

  Förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet får kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid senaste granskningen som publiceras idag den 16 april.

  UKÄ:s sammanvägda bedömning är att förskollärarutbildningen möjliggör, men inte fullt ut säkerställer, måluppfyllelsen av examensmålen i kunskapsformen ”kunskap och förståelse”. Vidare kritiserar UKÄ även flertalet självständiga examensarbeten då de visar bristande kunskaper inom förskolepedagogiskt område samt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete.

 • 2019-04-12

  Engelska skolan vinnare i Teknikåttan

  Under torsdagens regiontävling i Teknikåttan kämpade sex värmländska åttondeklasser med både teoretiska och praktiska utmaningar. I slutändan segrade Engelska skolan i Karlstad.

  Teknikåttan är en riksomfattande tävling i teknik och naturvetenskap som arrangeras av universitet och högskolor i landet. De främsta klasserna i varje regiontävlingen går vidare till riksfinalen i Lund.

  - Tävlingen är ett sätt att få unga att upptäcka hur roliga dessa områden är och få dem att vilja utforska mer, säger Inger Bran, projektledare på Karlstads universitet för Teknikåttan, Region Karlstad. Vi hoppas också att det ska stärka självförtroendet att våga testa uppfinningar och ta fram kreativa lösningar.

 • 2019-04-03

  Lyckad första träff i mentorprogrammet

  Nu är mentorprogrammet 2019 igång på Karlstads universitet. Adepter och mentorer har träffats för första gången. Det är 28 stycken par som är igång. Daniel Karlsson studerar teknisk fysik på fjärde året och Henrik Jackman arbetar på Cell Impact som tillverkar flödesplattor till bränsleceller. De är ett av paren.

  - Jag ser en framtid där jag jobbar som ingenjör och vill få reda på mer om hur det funkar i arbetslivet. Det är orsaken till att jag ansökte om att få en mentor. Det var intressant att träffa Henrik och det kändes bra, så jag hoppas på ett spännande år tillsammans, säger Daniel Karlsson.

 • 2019-04-01

  Väggmålning till universitetets huvudentré

  Det här var universitetets aprilskämt 2019.

  Under ett antal år hängde konstverk av Lars Lerin i Karlstads universitets aulafoajé. Efter att dessa lämnades tillbaka till konstnären 2018 har väggen gapat tom. Men inte så länge till. Efter påsk kommer väggen att prydas av en stor väggmålning av streetkonstnären Sky Ban.

  Tio tavlor lånades av konstnären Lars Lerin i universitetets ungdom. Dessa har hängt på den östra väggen i aulafoajén. Förra året sedan lämnades dessa tillbaka till konstnären, som önskade flytta verken till sitt museum på Sandgrund. Väggen har därför gapat tom en tid – men nu kommer det snart att prydas av ny konst. Universitetet har anlitat den kände argentinske streetkonstnären Sky Ban (artistnamn) för att göra en muralmålning som täcker hela väggen.