Viktiga Bud

 • 31 december 2020 stängs gamla mailsystemet för studenter ner.
 • Universitetets entrédörrar endast öppna för personal och studenter/The university’s entrance doors will only be open to staff and students
 • Information från biblioteket / Information from the library

Nyheter

 • 2020-11-24

  Forskning om skador och kostnader vid skyfall fortsätter utvecklas vid Centrum för forskning om samhällsrisker

  Skyfall som orsakar lokala översvämningar är ett vanligt och kostsamt fenomen i Sverige under sommaren. De orsakar vattenfyllda källare och skador på infrastruktur som kan medföra betydande problem för individer och samhälle. Skyfallen förväntas dessutom öka i både intensitet och antal, som följd av klimatförändringarna. Ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, ska utveckla metoder för att bedöma skador och kostnader orsakade av skyfall i Sverige.

  -Syftet är att metoderna ska kunna kan användas som stöd för att minska riskerna i samhället, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Det kan handla om anpassning av städer, bostäder och infrastruktur till de nya förhållandena med frekventare och intensivare skyfall.

  Forskningsprojektet vid Karlstads universitet för att utveckla riskbedömningsmetoder för skyfallsskador har beviljats tre miljoner kronor av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.

 • 2020-11-19

  Universitetets entrédörrar endast öppna för personal och studenter/The university’s entrance doors will only be open to staff and students

  Just nu är det många delar i huset som står tomma när vi arbetar hemifrån. För att ha lite koll på vilka personer som rör sig i våra lokaler har universitetsledningen beslutat att entrédörrarna kommer att vara öppna endast för universitetets personal samt våra studenter från och med måndag 23 november.

  Beslutet innebär att du kan komma in alla entréer med ditt kort under dagtid, 07.00-17.00. Efter arbetstid, behöver du både ditt kort och din kod för att kunna passera genom entréerna utåt men också vid vissa passager inne i husen.

  - Vi låser entréerna för att skapa trygghet för den personal och de studenter som av olika anledningar måste vara i lokalerna, säger Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet. Av naturliga orsaker blir det svårare att ha en överblick över byggnaderna när det är mindre personer på plats.

 • 2020-11-18

  Undersökande arbete i en laborativ tradition

  Undervisningstraditioner har stor betydelse för hur lärare tolkar och införlivar nya idéer samt för utfallet av lärarfortbildningar. En ny studie vid Karlstads universitet visar att reflektioner med hjälp av didaktiska modeller kan bidra till att utmana undervisningstraditioner på ett konstruktivt sätt.

  - Avhandlingen bidrar till kunskaper om hur undervisningstraditioner är med att forma hur lärare tolkar och införlivar nya idéer, säger Torodd Lunde, universitetsadjunkt i kemi. Jag har också tittat på hur detta kan motverkas genom att göra undervisningstraditioner synliga med hjälp av didaktiska modeller och därmed bli föremål för reflektion.

 • 2020-11-16

  Distans resten av höstterminen

  Värmland har fått skärpta allmänna råd och Karlstads universitet anpassar utbildning och forskning efter dessa. All verksamhet som kan ska därför ställas om och skötas digitalt.

  Ett rektorsbeslut fattades under måndagen mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens nya skärpta allmänna råd för Värmlands län. Karlstads universitet tar ansvar för att bidra till en minskad smittspridning. Samtidigt ska universitetet fortsätta att bedriva en verksamhet med hög kvalitet, tillgänglighet och rättssäkerhet samt fullfölja universitetets arbetsmiljöansvar för medarbetare och studenter.

 • 2020-11-12

  Skärpta allmänna råd i Värmland för att minska smittspridningen

  Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Värmlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller från 12 november till och med 10 december 2020, men kan förlängas.

  - Vi ser omedelbart över om vi behöver förtydliga universitetets riktlinjer ytterligare för att kunna följa de skärpta allmänna råden i vår verksamhet, säger Jan Gambring, säkerhetschef vid Karlstads universitet. Det är en skärpt uppmaning om att ta ansvar. Det gäller studenter och medarbetare i universitets verksamhet, men också i samhället i övrigt. Vi uppmanar alla att följa de skärpta allmänna råden.

 • 2020-11-10

  Mitt Kau släpper schemafunktion

  Inför höstterminsstarten gavs alla antagna studenter tillgång till den nya studenttjänsten Mitt Kau. I Mitt Kau du som student använda olika tjänster som kursregistrering, välkomstinformation och nu också schema.

  I dag släpptes den nya schemafunktionen i Mitt Kau. Det innebär att du som student får ditt schema samlat på ett ställe. Du behöver alltså inte själv leta upp schema för olika kurser utan det visas i en samlad vy i Mitt Kau.

  - Detta förenklar tillvaron för den enskilda studenten att ha sitt schema samlat på ett ställe, säger Sandra Berginge, projektledare Mitt Kau. Mitt Kau och schemafunktionen hämtar schema från Time Edit som är källan. Alla kurser ska ha ett schema i Time Edit och det är viktigt att schemat där är korrekt och aktuellt.