Viktiga Bud

 • Ändrade öppettider Solsta Inn/Changed Opening Hours Solsta Inn
 • Oftare städning på toaletter/Increased cleaning of restrooms
 • Välkomstcenter stängt from 6 april/Welcome Centre closed from April 6
 • Begränsad service från biblioteket/Limited service at the library

Nyheter

 • 2020-03-23

  Coronaviruset som samhällsrisk: några inspel i debatten

  Den pågående coronapandemin utgör en samhällsrisk med mycket stor påfrestning för samhället från global nivå ner till enskilda individer. Ett samhälles förmåga att hantera kriser och breda samhällsrisker är av central betydelse för hur krisen utvecklas och vilka de mer långtgående konsekvenserna blir.

  Det är i nuläget för tidigt att göra välgrundade bedömningar av dessa konsekvenser. Under de senaste dagarna har Finn Nilson och Mikael Granberg, båda föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, gjort två inspel i den nationella debatten i form av två debattartiklar.

 • 2020-03-23

  Samlad information om coronaviruset / Collected information about the coronavirus

  På den här sidan hittar du frågor och svar med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. In English below.

  Karlstads universitetet bevakar kontinuerligt läget och följer information och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Region Värmland.

  Karlstads universitets krisledningsgrupp är aktiverad och leder arbetet. Informationen uppdateras löpande, håll dig uppdaterad. Samlad information om coronaviruset och lägesbilden hittar du här:

  Coronavirus - Information till studenter och medarbetare

 • 2020-03-18

  Universitetet ställer om med anledning av coronaviruset

  Spridningen av coronaviruset har fått konsekvenser som ingen av oss kunde ana i januari när de första rapporterna kom från Kina. Arbetet med att begränsa smittspridningen och skydda gamla och personer med underliggande sjukdomar, är en angelägenhet för hela samhället. Så även för Karlstads universitet.

  Många är naturligtvis oroliga, både för hälsan och för vilka konsekvenser åtgärderna i samhället får. Karlstads universitet följer noga utvecklingen och vad Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkarna och Utrikesdepartementet ger för besked. Vår krisorganisation är aktiverad sedan flera veckor tillbaka och jobbar med olika frågor för att kunna fortsätta ge en så bra utbildning som möjligt till er studenter.

 • 2020-03-17

  Nytt masterprogram erbjuder unik kombination av innovation och tjänsteutveckling

  I höst startar Masterprogrammet i innovation och tjänsteutveckling vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Programmet kombinerar innovation med ett fokus på tjänster och affärsskapande, en kombination som är den första av sitt slag i Sverige.

  – Den tillverkande industrin idag söker allt mer efter nya affärsmodeller där de kan utveckla och tjäna pengar på tjänster, säger Antti Sihvonen, lektor i företagsekonomi och programledare för den nya utbildningen. Det här programmet ger en ökad förståelse för utmaningarna med att tjänstefiera ett företag och fyller ett tomrum på utbildningskartan i Sverige.

 • 2020-03-17

  Två centrum blir ett

  Karlstads universitet ligger i framkant inom klimat- och personsäkerhetsforskning. För att möjliggöra större forskningsprojekt samt fler internationella samarbeten blir nu Centrum för klimat och säkerhet, CCS och Centrum för personsäkerhet, CPS, istället Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.

  I ett samhälle där risk- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa och samhällsviktiga har Karlstads universitet bra möjligheter att vara i framkant. Riskfrågor är i sin natur tvärvetenskapliga och kräver kompetens från naturvetenskap, samhällskunskap, humaniora och medicin i sökandet efter lösningar och svar.

  - Genom att bygga på över 10 års framgångsrik forskning och samverkan har vi mycket goda möjligheter att fortsätta vara framstående inom detta område, säger Mikael Granberg, en av två centrumföreståndare för nya CSR.

 • 2020-03-16

  Hallå där Lina Watz! Stort grattis till uttagning till Paralympics i Tokyo 2020!

  - Tusen tack! Det känns så klart helt fantastiskt att bli uttagen, speciellt så här tidigt. Det förenklar satsningen mot spelen på många sätt. Sen ger det såklart lite extra motivation att ta sig igenom de tuffaste passen. Mitt mål med detta spel är att simma snabbare än jag någonsin gjort, även med två ben. Det har varit mitt mål sen jag amputerade benet för tre år sedan, och jag kan inte tänka mig en bättre arena att göra det på än i Tokyo Aquatics Centre. Sen vill jag såklart ta mig till final och placera mig så bra jag kan där.