Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Att leda lokal skolutveckling 15.0 HP
Att leda och utveckla förskolans verksamhet 30.0 HP
Att leda och utveckla förskolans verksamhet - arbetsintegrerad variant. 15.0 HP
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande 22.5 HP
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande 30.0 HP
Förskolan och vetenskapliga perspektiv 30.0 HP
Förskolans digitalisering och internationalisering I 15.0 HP
Förskolans undervisning och ledarskap I 15.0 HP
Handledarutbildning för lokala lärarutbildare 7.5 HP
Ledarskap och ledning i skolan 15.0 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - grundlärare 15.0 HP
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - ämneslärare 15.0 HP
Lärarens professionella ledarskap 15.0 HP
Lärarens professionella ledarskap - ämneslärare 15.0 HP
Självständigt arbete för lärare 15.0 HP
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete 15.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling 30.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling I 15.0 HP
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II 15.0 HP
Skolan som lärande organisation 15.0 HP
Tema Barn och Barndom 30.0 HP
Tema lärande och utveckling 30.0 HP
Teoretiska och metodologiska ansatser inom forskningsfälten utbildningsledning och skolutveckling 15.0 HP
Verksamhetens politiska styrning och professionella ledning 15.0 HP
Vetenskapliga metoder 15.0 HP
Vetenskapliga metoder i utbildningsvetenskaplig forskning 15.0 HP