Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Att leda lokal skolutveckling 15.0 ECTS credits
Att leda och utveckla förskolans verksamhet 30.0 ECTS credits
Att leda och utveckla förskolans verksamhet - arbetsintegrerad variant. 15.0 ECTS credits
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande 22.5 ECTS credits
De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande 30.0 ECTS credits
Förskolan och vetenskapliga perspektiv 30.0 ECTS credits
Förskolans digitalisering och internationalisering I 15.0 ECTS credits
Förskolans undervisning och ledarskap I 15.0 ECTS credits
Handledarutbildning för lokala lärarutbildare 7.5 ECTS credits
Ledarskap och ledning i skolan 15.0 ECTS credits
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - grundlärare 15.0 ECTS credits
Lärarens pedagogiska förhållningssätt - ämneslärare 15.0 ECTS credits
Lärarens professionella ledarskap 15.0 ECTS credits
Lärarens professionella ledarskap - ämneslärare 15.0 ECTS credits
Självständigt arbete för lärare 15.0 ECTS credits
Självständigt arbete i pedagogiskt arbete 15.0 ECTS credits
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling 30.0 ECTS credits
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling I 15.0 ECTS credits
Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II 15.0 ECTS credits
Skolan som lärande organisation 15.0 ECTS credits
Tema Barn och Barndom 30.0 ECTS credits
Tema lärande och utveckling 30.0 ECTS credits
Teoretiska och metodologiska ansatser inom forskningsfälten utbildningsledning och skolutveckling 15.0 ECTS credits
Verksamhetens politiska styrning och professionella ledning 15.0 ECTS credits
Vetenskapliga metoder 15.0 ECTS credits
Vetenskapliga metoder i utbildningsvetenskaplig forskning 15.0 ECTS credits