Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Bedömning i praktik och teori - KPF 4.5 HP
Bedömning och betygsättning - KPU 60 5.0 HP
Bedömning som pedagogiskt redskap 7.5 HP
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU 15.0 HP
Betyg och bedömning - ämneslärare 7.5 HP
Den nya politiska historien 7.5 HP
Det mångfacetterade kulturarvet 15.0 HP
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning 15.0 HP
Historia I 30.0 HP
Historia II 30.0 HP
Historia II med didaktisk inriktning 30.0 HP
Historia III med didaktisk inriktning 30.0 HP
Historia III, Fördjupningskurs 7.5 HP
Historia III, Självständigt arbete 15.0 HP
Historia III, Teori och metod 7.5 HP
Historia med didaktisk inriktning 1 30.0 HP
Historia med didaktisk inriktning 4 7.5 HP
Historia med didaktisk inriktning 5 22.5 HP
Historia som samhällsterapi och traumabearbetning 7.5 HP
Historia, uppsats 15.0 HP
Historiebruk 7.5 HP
Historievetenskaplig metod 7.5 HP
Historievetenskapliga problem och frågeställningar 7.5 HP
Introduktionskurs i ämnesdidaktisk skolutveckling 7.5 HP
Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå 7.5 HP
Kulturarvet: transnationella perspektiv 7.5 HP
Kulturhistorisk forskningsmetodik 7.5 HP
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv 7.5 HP
Leda kollegialt ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete 1 7.5 HP
Masteruppsats i historia 30.0 HP
Praktik 1 historia 15.0 HP
Självständigt arbete i historia I 15.0 HP
Skandinaviens historia 7.5 HP
Svensk ekonomisk historia 7.5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning II - KPF 15.0 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare 15.0 HP
Ämnesdidaktisk fördjupning I: Fördjupning inom undervisningsämnets didaktik 7.5 HP
Ämnesdidaktisk skolutveckling i samverkan med skolhuvudmän 7.5 HP