Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Bedömning i praktik och teori - KPF 4.5 HP
Bedömning och betygsättning - KPU 60 5.0 HP
Bedömning som pedagogiskt redskap 7.5 HP
Bedömning, betygsättning och VFU - KPU 15.0 HP
Betyg och bedömning - ämneslärare 7.5 HP
Den nya politiska historien 7.5 HP
Det mångfacetterade kulturarvet 15.0 HP
Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning 15.0 HP
Historia I 30.0 HP
Historia II 30.0 HP
Historia II med didaktisk inriktning 30.0 HP
Historia III 30.0 HP
Historia III med didaktisk inriktning 30.0 HP
Historia med didaktisk inriktning 1 30.0 HP
Historia med didaktisk inriktning 4 7.5 HP
Historia med didaktisk inriktning 5 22.5 HP
Historia som samhällsterapi och traumabearbetning 7.5 HP
Historia, uppsats 15.0 HP
Historiebruk 7.5 HP
Historievetenskaplig metod 7.5 HP
Historievetenskapliga problem och frågeställningar 7.5 HP
Introduktionskurs i ämnesdidaktisk skolutveckling 7.5 HP
Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå 7.5 HP
Kulturarvet: transnationella perspektiv 7.5 HP
Kulturhistorisk forskningsmetodik 7.5 HP
Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv 7.5 HP
Masteruppsats i historia 30.0 HP
Praktik 1 historia 15.0 HP
Skandinaviens historia 7.5 HP
Svensk ekonomisk historia 7.5 HP
Verksamhetsförlagd utbildning II - KPF 15.0 HP
Verksamhetsförlagd utbildning III - ämneslärare 15.0 HP
Ämnesdidaktisk fördjupning I: Fördjupning inom undervisningsämnets didaktik 7.5 HP
Ämnesdidaktisk skolutveckling i samverkan med skolhuvudmän 7.5 HP