Distanskurser

Här presenteras alla distanskurser inom ämnet, både på grundnivå och avancerad nivå. Observera att vissa kurser erbjuds både för campus och distans - välj rätt utbildningsform på kurssidan.

Titel
Automatiseringstekniker inom mjukvaruutveckling 3.5 HP
C#.NET 7.5 HP
Databaser 7.5 HP
Design för integritetsskydd 1.5 HP
Designmönster för integritet i programvarudesign 1.5 HP
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet 6.0 HP
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar 1.5 HP
Grunderna inom mjukvarutestning 7.5 HP
Inbyggd integritet 7.5 HP
Integritet och verksamhetsstyrning 1.5 HP
Integritetsskyddande teknologier 1.5 HP
Integritetsteknik 7.5 HP
Internets domännamnssystem 7.5 HP
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter 1.5 HP
Introduktion till Cloud Computing 1.5 HP
Introduktion till integritet och dataskydd 1.5 HP
Introduktion till maskininlärning 3.0 HP
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) 1.5 HP
Introduktion till programmering för lärare 5.0 HP
Introduktion till programmering och databehandling 7.5 HP
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) 1.5 HP
Lösningar för flervägskommunikation 1.5 HP
Projekt inom automatiserad mjukvaruutveckling 4.0 HP
Projekt inom maskininlärning 4.5 HP
Projekt inom mjukvaruarkitektur 4.5 HP
QUIC och webbens utveckling 1.5 HP
Sakernas internet 7.5 HP
Sakernas internet - Energioptimering 1.5 HP
Sakernas internet - Datahantering 1.5 HP
Sakernas internet - Infrastrukturer 1.5 HP
Sakernas internet - Integritet och säkerhet 1.5 HP
Sakernas internet - Tillämpningsområden 1.5 HP
Tekniker för AI 7.5 HP
Tillämpad programmering 15.0 HP
Väsentliga koncept inom mjukvaruarkitektur 3.0 HP