Kurser i Samhällskunskap

Syftet med kurserna i samhällskunskap är att de studerande ska utveckla en bred kompetens inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Särskild fokus ligger på att ge en yrkesmässig kompetens som blivande samhällskunskapslärare. Den grundläggande kompetensen som samhällskunskapslärare handlar om att kunna ställa relevanta frågor om samhället ur flera perspektiv samt att kunna visa på olika alternativ och möjligheter att besvara dessa frågor. I kurserna används de vetenskapliga ämnena sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap som en grund för de olika perspektiven och begreppen samhälle och didaktik används genomgående. Massmediers och IKT:s roll samt människans villkor och agerande i sociala och rättsvetenskapliga perspektiv behandlas.
Politikens idéer och institutioner studeras där tyngdpunkten ligger på Sverige med ett jämförande perspektiv till andra länder och internationella förhållanden.
På högre kursnivå fördjupas och breddas de internationella perspektiven liksom kunskaperna inom de i ämnet tillhörande vetenskaperna.

Kontakt Studie- och karriärvägledare Lärarprogrammen.
Mail: fraga.lararutbildningen@kau.se

Kurser på grundnivå

Lärarens didaktiska verktygUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGG00

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–39
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–39
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
75% (Dag)
v. 36–42
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–38
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 35–38
Svenska
Programkurs
6 HP
Lärarens roll och verktyg - grundlärareUtbildningstillfällen

Kurskod: VIG001

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
75% (Dag)
v. 36–42
Svenska
 Fristående kurs
Inställt
6 HP
Samhällskunskap 1Utbildningstillfällen

Kurskod: SHGF01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Samhällskunskap 2Utbildningstillfällen

Kurskod: SHG002

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Samhällskunskap 3Utbildningstillfällen

Kurskod: SHG003

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Samhällskunskap II med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: SHGL12

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Samhällskunskap III med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: SHGL13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Samhällskunskap III med didaktisk inriktning ämneslärare 7-9Utbildningstillfällen

Kurskod: SHGL23

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–50
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 36–50
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1Utbildningstillfällen

Kurskod: SHGL01

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG13

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG33

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
Inställt
30 HP
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i årskurs 4-6Utbildningstillfällen

Kurskod: LPGG30

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Skola som system och idé - grundlärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGG22

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 40–45
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 40–45
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 39–44
Svenska
 Fristående kurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 39–44
Svenska
Programkurs
9 HP
Skola som system och idé - grundlärareUtbildningstillfällen

Kurskod: VIG002

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
75% (Dag)
v. 42–49
Svenska
 Fristående kurs
9 HP
Skola som system och idé - KPUUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGK08

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Skola som system och idé - ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPGA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 3–12
Svenska
Programkurs
15 HP
Skola som system och idé 1 - musiklärareUtbildningstillfällen

Kurskod: MUGL02

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus  (Arvika)
25% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus  (Arvika)
25% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Skola som system och idé 2 - musiklärareUtbildningstillfällen

Kurskod: MUGL04

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus  (Arvika)
25% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP

Kurser på avancerad nivå

Examensarbete för ämneslärare - samhällskunskap med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAA10

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 13–22
Svenska
Programkurs
15 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SOUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAG72

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SOUtbildningstillfällen

Kurskod: LXAG76

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
30 HP
Samhällskunskap 4Utbildningstillfällen

Kurskod: SHA004

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 3–22
Svenska
 Fristående kurs
30 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen

Kurskod: SHAL91

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–40
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 35–39
Svenska
 Fristående kurs
7,5 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 5Utbildningstillfällen

Kurskod: SHAL92

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 41–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 41–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 40–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 40–2
Svenska
Programkurs
22,5 HP
Samhällskunskap med didaktisk inriktning 6Utbildningstillfällen

Kurskod: SHAL06

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 35–2
Svenska
Programkurs
30 HP
Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPUUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAK09

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
50% (Dag)
v. 3–22
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
50% (Dag)
v. 36–2
Svenska
Programkurs
15 HP
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - grundlärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAG03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Distans
100% (Dag)
v. 51–2
Svenska
Programkurs
HT-20
Campus
100% (Dag)
v. 51–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus
100% (Dag)
v. 50–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Distans
100% (Dag)
v. 50–2
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - musiklärareUtbildningstillfällen

Kurskod: MUAL14

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
HT-20
Campus  (Arvika)
50% (Dag)
v. 46–2
Svenska
Programkurs
HT-21
Campus  (Arvika)
50% (Dag)
v. 45–3
Svenska
Programkurs
7,5 HP
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärareUtbildningstillfällen

Kurskod: LPAA03

Start
Studieform
Studietakt
Period
Språk
Kurstyp
 
VT-21
Campus
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
VT-21
Distans
100% (Dag)
v. 18–22
Svenska
Programkurs
7,5 HP