Kurser i Datavetenskap

Datavetenskap handlar om hur du analyserar och löser problem med hjälp av datorer.
Grundkurserna ger en introduktion till datorer och dess komponenter, tillämpningsområden och programspråk. På avancerad nivå finns två inriktningar: datakommunikation och datasäkerhet. Här finns en nära koppling till vår internationella forskning. Undervisningen i datavetenskap är väl förankrad i näringslivet och erbjuder möjlighet att delta på lunchmöten med företag, mentorsprogram, praktik och examensarbete. Gästföreläsare och studiebesök är en naturlig del i studierna.

Fristående kurser

Sökbara för dig som vill skapa din egen utbildning. Kurserna kan vara helt fristående eller ingå i ett program.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Databaser 7,5 HP
Databasteknik 7,5 HP
Datakommunikation I 7,5 HP
Datastrukturer och algoritmer 7,5 HP
Datasäkerhet II 7,5 HP
Datavetenskap - Magisteruppsats 15 HP
Datavetenskap - Masteruppsats 30 HP
Datavetenskapliga metoder 7,5 HP
Datorn som ingenjörsverktyg 7,5 HP
Datorn som ingenjörsverktyg 6 HP
Examensarbete / Kandidatarbete 15 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik 30 HP
Forskningsområden inom mjukvaruutveckling 7,5 HP
Grafiska användargränssnitt 7,5 HP
Grundläggande programmering 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik på gymnasiet 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i teknik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grön IT 7,5 HP
Hållbar IT 3 HP
Hållbar IT 3,5 HP
Inbyggda system 4,5 HP
Introduktion till programmering för lärare 5 HP
Kompilatorkonstruktion 7,5 HP
Mobile and Wireless Systems 7,5 HP
Operativsystem 7,5 HP
Praktik för Datavetare 7,5 HP
Programmering för lärare 7,5 HP
Programmeringsteknik för civilingenjörer 6 HP
Programmeringsteknik II 7,5 HP
Programspråk 7,5 HP
Programutveckling och design 7,5 HP
Projektarbete i Datavetenskap 7,5 HP
Realtidssystem 7,5 HP
Realtidssystem 4 HP
SwB - Science without borders in Computer Science 60 HP
Sårbarhetsanalys för testare 1,5 HP
Topics in Computer Networking 7,5 HP
Topics in Computer Security 7,5 HP