Kurser i Datavetenskap

Datavetenskap handlar om hur du analyserar och löser problem med hjälp av datorer.
Grundkurserna ger en introduktion till datorer och dess komponenter, tillämpningsområden och programspråk. På avancerad nivå finns två inriktningar: datakommunikation och datasäkerhet. Här finns en nära koppling till vår internationella forskning. Undervisningen i datavetenskap är väl förankrad i näringslivet och erbjuder möjlighet att delta på lunchmöten med företag, mentorsprogram, praktik och examensarbete. Gästföreläsare och studiebesök är en naturlig del i studierna.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Databaser 7,5 HP
Databasteknik 7,5 HP
Datastrukturer och algoritmer 7,5 HP
Datavetenskap - Magisteruppsats 15 HP
Datavetenskapens grunder 7,5 HP
Datavetenskapliga metoder 7,5 HP
Datorn som ingenjörsverktyg 7,5 HP
Datorsystemteknik 7,5 HP
Examensarbete / Kandidatarbete 15 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik 30 HP
Forskningsområden inom mjukvaruutveckling 7,5 HP
Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet 6 HP
Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar 1,5 HP
Grafiska användargränssnitt 7,5 HP
Grundläggande programmering 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik på gymnasiet 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik på gymnasiet 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i teknik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i teknik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grön IT 7,5 HP
Inbyggd integritet 7,5 HP
Ingenjörsprojekt Datateknik 15 HP
Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter 1,5 HP
Introduktion till dataplansprogrammering 1,5 HP
Introduktion till programmering för lärare 5 HP
Kompilatorkonstruktion 7,5 HP
Lastbalansering i datacenternät 1,5 HP
Lösningar för flervägskommunikation 1,5 HP
Nätövervakning med programmerbara dataplan 1,5 HP
Operativsystem 7,5 HP
Perspektiv på datavetenskap 7,5 HP
Praktik för Datavetare 7,5 HP
Programmering av mjukvarubaserade nät 4,5 HP
Programmering för lärare 7,5 HP
Programmeringsteknik för civilingenjörer 6 HP
Programmeringsteknik II 7,5 HP
Programutveckling och design 7,5 HP
Projektarbete i Datavetenskap 7,5 HP
QUIC och webbens utveckling 1,5 HP
Realtidssystem 7,5 HP
SwB - Science without borders in Computer Science 60 HP
Sårbarhetsanalys för testare 1,5 HP
Teoretisk datalogi 7,5 HP