Kurser i Datavetenskap

Datavetenskap handlar om hur du analyserar och löser problem med hjälp av datorer.
Grundkurserna ger en introduktion till datorer och dess komponenter, tillämpningsområden och programspråk. På avancerad nivå finns två inriktningar: datakommunikation och datasäkerhet. Här finns en nära koppling till vår internationella forskning. Undervisningen i datavetenskap är väl förankrad i näringslivet och erbjuder möjlighet att delta på lunchmöten med företag, mentorsprogram, praktik och examensarbete. Gästföreläsare och studiebesök är en naturlig del i studierna.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.

Hållbar IT 3 HP
Databaser 7,5 HP
Databasteknik 7,5 HP
Datakommunikation I 7,5 HP
Datastrukturer och algoritmer 7,5 HP
Datavetenskap - Magisteruppsats 15 HP
Datavetenskapens grunder 7,5 HP
Datavetenskapliga metoder 7,5 HP
Datorn som ingenjörsverktyg 6 HP
Datorn som ingenjörsverktyg 7,5 HP
Datorsystemteknik 7,5 HP
Examensarbete / Kandidatarbete 15 HP
Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik 30 HP
Forskningsområden inom mjukvaruutveckling 7,5 HP
Grafiska användargränssnitt 7,5 HP
Grundläggande programmering 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik på gymnasiet 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik på gymnasiet 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i teknik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i teknik i årskurs 7-9 7,5 HP
Grön IT 7,5 HP
Hållbar IT 3,5 HP
Inbyggd integritet 7,5 HP
Inbyggda system 4,5 HP
Ingenjörsprojekt Datateknik 15 HP
Introduktion till Cloud Computing 1,5 HP
Introduktion till Network Function Virtualization (NFV) 1,5 HP
Introduktion till programmering för lärare 5 HP
Introduktion till Software Defined Networking (SDN) 1,5 HP
Kompilatorkonstruktion 7,5 HP
Mobile and Wireless Systems 7,5 HP
Operativsystem 7,5 HP
Performance Modelling and Simulation 7,5 HP
Perspektiv på datavetenskap 7,5 HP
Praktik för Datavetare 7,5 HP
Programmering för lärare 7,5 HP
Programmeringsteknik för civilingenjörer 6 HP
Programmeringsteknik II 7,5 HP
Programspråk 7,5 HP
Programutveckling och design 7,5 HP
Programutvecklingsmetodik 7,5 HP
Projektarbete i Datavetenskap 7,5 HP
Realtidssystem 4 HP
Realtidssystem 7,5 HP
SwB - Science without borders in Computer Science 60 HP
Sårbarhetsanalys för testare 1,5 HP
Teoretisk datalogi 7,5 HP
Topics in Computer Networking 7,5 HP
Topics in Computer Security 7,5 HP
Virtualisering av nätverksfunktionalitet 4,5 HP