Kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap

Vilken roll spelar medierna i våra liv? Varför ser deras innehåll ut som det gör? Vilken påverkan har medierna på vår syn på omvärlden och oss själva? Hur kan vi på ett medvetet sätt arbeta med medier och kommunikation i ett alltmer globaliserat samhälle? Detta är frågor som vi arbetar med inom det mångfacetterade ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Kärnan i vår utbildning är teoretisk och starkt kopplad till forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap.
Vi erbjuder en internationell miljö där du kan utveckla dina kunskaper om kommunikationens roll i det globaliserade samhället. Globaliseringen innebär att kulturer, organisationer och individer lever och verkar i ett till stora delar digitaliserat kommunikationsklimat.
Våra utbildningsprogram har inriktning mot "Information och PR", "Digitala medier och analys" samt "Visuell kommunikation och design" och riktar sig till dig som vill arbeta med exempelvis PR, medier, design, populärkultur eller forskning. På avancerad nivå finns det tvååriga masterprogrammet "Global Media Studies". Utöver våra utbildningsprogram kan du hos oss studera kurser i exempelvis journalistik och medieproduktion.

Övriga kurser

Kan endast sökas av studenter inom program, eller saknar aktuella kurstillfällen.