Nyhetsarkiv

2015-04-01
Under onsdagen fattades beslutet att inrätta en professur vid Musikhögskolan Ingesund. Wettergrensprofessuren, uppkallad efter den stiftelse som finansierar posten, kommer de första två åren innehas av jazzsångerskan och alumnen Rigmor Gustafsson. - För studenter och lärare på Musikhögskolan Ingesund betyder det här väldigt mycket, säger Carina Hauge-Rouass, prefekt för Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet.
2015-04-01
Under onsdagen fattades beslutet att inrätta en professur vid Musikhögskolan Ingesund. Wettergrensprofessuren, uppkallad efter den stiftelse som finansierar posten, kommer de första två åren innehas av jazzsångerskan och alumnen Rigmor Gustafsson. - För studenter och lärare på Musikhögskolan Ingesund betyder det här väldigt mycket, säger Carina Hauge-Rouass, prefekt för Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet.
2015-04-01
Under onsdagen fattades beslutet att inrätta en professur vid Musikhögskolan Ingesund. Wettergrensprofessuren, uppkallad efter den stiftelse som finansierar posten, kommer de första två åren innehas av jazzsångerskan och alumnen Rigmor Gustafsson. - För studenter och lärare på Musikhögskolan Ingesund betyder det här väldigt mycket, säger Carina Hauge-Rouass, prefekt för Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet.
2015-04-01
Under onsdagen fattades beslutet att inrätta en professur vid Musikhögskolan Ingesund. Wettergrensprofessuren, uppkallad efter den stiftelse som finansierar posten, kommer de första två åren innehas av jazzsångerskan och alumnen Rigmor Gustafsson. - För studenter och lärare på Musikhögskolan Ingesund betyder det här väldigt mycket, säger Carina Hauge-Rouass, prefekt för Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet.
2015-04-01

Pyramid funnen, hus 11 flyttas

Nyheter » 2015-04-01
Natten till onsdag blottade ett slukhål ett tidigare oupptäckt arkeologiskt fynd mellan hus 1 och hus 11 på universitetsområdet. Efter en preliminär undersökning står det nu klart att hus 11 måste flyttas för att utgrävningar ska kunna ske. DEN HÄR TEXTEN PUBLICERADES DEN 1 APRIL OCH VAR UNIVERSITETETS APRILSKÄMT. - Det här är kanske det mest signifikanta arkeologiska fyndet i norra Europa på mycket länge, säger Dr.
2015-04-01
Under två dagar fick 30 elever från Lundsbergs Skola i Storfors en inblick i vilka utbildningar som Karlstads universitet erbjuder och hur det är att vara student här. De fick bland annat delta i laborationer och träffa nuvarande studenter. De 30 eleverna som besökte universitetet går idag på det naturvetenskapliga programmet i årskurs två och tre. Under den första dagen fick de lyssna på Johnny Sjöström, VD Uddeholm Tooling, som var en av årets alumner förra året.
2015-04-01
Under två dagar fick 30 elever från Lundsbergs Skola i Storfors en inblick i vilka utbildningar som Karlstads universitet erbjuder och hur det är att vara student här. De fick bland annat delta i laborationer och träffa nuvarande studenter. De 30 eleverna som besökte universitetet går idag på det naturvetenskapliga programmet i årskurs två och tre. Under den första dagen fick de lyssna på Johnny Sjöström, VD Uddeholm Tooling, som var en av årets alumner förra året.
2015-03-31
Den 27 mars arrangerade Datavetenskap och IT-avdelningen vid Karlstads universitet tillsammans med Compare en IT-säkerhetsdag. Det enade budskapet från de experter som deltog var att ett hundraprocentigt säkert internet kommer vi aldrig uppleva. IT-säkerhet är något som påverkar hela vårt samhälle och begreppet innehåller en mängd olika dimensioner.
2015-03-31
Den 27 mars arrangerade Datavetenskap och IT-avdelningen vid Karlstads universitet tillsammans med Compare en IT-säkerhetsdag. Det enade budskapet från de experter som deltog var att ett hundraprocentigt säkert internet kommer vi aldrig uppleva. IT-säkerhet är något som påverkar hela vårt samhälle och begreppet innehåller en mängd olika dimensioner.
2015-03-31
Den 27 mars arrangerade Datavetenskap och IT-avdelningen vid Karlstads universitet tillsammans med Compare en IT-säkerhetsdag. Det enade budskapet från de experter som deltog var att ett internet med hundraprocentig säkerhet kommer vi aldrig uppleva. IT-säkerhet är något som påverkar hela vårt samhälle och begreppet innehåller en mängd olika dimensioner.
2015-03-31
Den 27 mars arrangerade Datavetenskap och IT-avdelningen vid Karlstads universitet tillsammans med Compare en IT-säkerhetsdag. Det enade budskapet från de experter som deltog var att ett internet med hundraprocentig säkerhet kommer vi aldrig uppleva. IT-säkerhet är något som påverkar hela vårt samhälle och begreppet innehåller en mängd olika dimensioner.
2015-03-31
Efterfrågan på uppdragsutbildningar inom bedömning och betygssättning är stort. Det märks på Karlstads universitet där över 15 000 lärare läser universitetets två mooc-kurser, massive open online courses, om betyg och bedömning. Nu förlänger Skolverket universitetets utbildningsuppdrag. Den första webbkursen "Bedömning och betygssättning för åk 4-6" startade i oktober 2013 och har 7 800 deltagare.
2015-03-31
Efterfrågan på uppdragsutbildningar inom bedömning och betygssättning är stort. Det märks på Karlstads universitet där över 15 000 lärare läser universitetets två mooc-kurser, massive open online courses, om betyg och bedömning. Nu förlänger Skolverket universitetets utbildningsuppdrag. Den första webbkursen "Bedömning och betygssättning för åk 4-6" startade i oktober 2013 och har 7 800 deltagare.
2015-03-30
… ja, det är precis det jag forskar om. Enkelt uttryckt handlar det om en bred samverkan i forskning och utveckling. Vi brukar prata om triple helix, en samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi. Här breddar vi begreppet och ser vilka andra intressenter som kan påverka och vara delaktiga i en regions utveckling. Vilka kan det vara? - Litteraturen som finns ger lite olika svar på detta.
2015-03-30
… ja, det är precis det jag forskar om. Enkelt uttryckt handlar det om en bred samverkan i forskning och utveckling. Vi brukar prata om triple helix, en samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi. Här breddar vi begreppet och ser vilka andra intressenter som kan påverka och vara delaktiga i en regions utveckling. Vilka kan det vara? - Litteraturen som finns ger lite olika svar på detta.
2015-03-30
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en ny centrumbildning som startar på Karlstads universitet den 1 april. Margareta Dahlström, som tillsammans med Malin Rönnblom har fått i uppdrag att förbereda för den nya centrumbildningen, berättar om dess bakgrund. - Det finns tre verksamheter på universitetet som har växt fram ur olika behov men som med tiden har kommit att närma sig varandra.
2015-03-30
Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, är en ny centrumbildning som startar på Karlstads universitet den 1 april. Margareta Dahlström, som tillsammans med Malin Rönnblom har fått i uppdrag att förbereda för den nya centrumbildningen, berättar om dess bakgrund. - Det finns tre verksamheter på universitetet som har växt fram ur olika behov men som med tiden har kommit att närma sig varandra.
2015-03-30

Marie Nordberg har gått bort

Nyheter » 2015-03-30
Marie Nordberg, docent i genusvetenskap och lektor i pedagogik har gått bort efter en längre tids sjukdom. Hon var en välmeriterad forskare som under många år publicerat sig inom genusområdet, män i traditionellt kvinnliga yrken, våld och manlighet samt pojkar, maskulinitet och skola för att nämna några exempel. Marie Nordberg var en uppskattad vän och kollega.
2015-03-30

Marie Nordberg har gått bort

Nyheter » 2015-03-30
Marie Nordberg, docent i genusvetenskap och lektor i pedagogik har gått bort efter en längre tids sjukdom. Hon var en välmeriterad forskare som under många år publicerat sig inom genusområdet, män i traditionellt kvinnliga yrken, våld och manlighet samt pojkar, maskulinitet och skola för att nämna några exempel. Marie Nordberg var en uppskattad vän och kollega.
2015-03-30
Björn Guo, musiklärarprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund, tilldelas 2015 års Sven N. Stenbäcks stipendium för att finansiera fortsatta studier. Björn Guo läser sista terminen på musiklärarprogrammet och blir till sommaren färdig fiol- och elgitarrpedagog.